Spesialpedagogisk observasjonsenhet

Spesialpedagogisk observasjonsenhet er for barn i alderen 0-6 år, som er innlagt ved Seksjon for barn og ungdom mer enn tre dager. Her vil barn og foresatte møte spesialpedagoger og barnehagelærere.

illustrasjonsbilde for Observasjonsbarnehagen
Spesialpedagogisk observasjonsenhet er en del av det tverrfaglige tilbudet ved SSE, og bidrar med kompetanse når det gjelder å observere og vurdere barnet på ulike utviklingsområder. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.
Les mer om Spesialpedagogisk observasjonsenhet

Spesialpedagogisk observasjonsenhet

Pedagogisk tilrettelegging

For barn med epilepsi er det svært viktig med pedagogisk tilrettelegging som er tilpasset behov og forutsetninger. Epilepsi kan føre med seg unødvendige store konsekvenser dersom barnet ikke får tilpasset hjelp og støtte til mestring og utvikling. Tidlig vurdering av barnets behov for individuelle tiltak eller spesialpedagogisk hjelp, kan bidra til å ivareta en best mulig utvikling.


Observasjon

  • Spesialpedagogisk observasjonsenhet er en del av det tverrfaglige tilbudet ved SSE, og bidrar med kompetanse når det gjelder å observere og vurdere barnet på ulike utviklingsområder.
  • Det tilrettelegges for observasjon av barnets funksjons- og mestringsnivå gjennom lek og aktivitet. Ved behov benyttes standardisert test- og kartleggingsmateriell.
  • Barnet blir observert èn til èn og i små grupper med andre barn. Oppholdstiden planlegges fra dag til dag. Det gjøres også observasjon og registrering av anfall og andre episoder som kan være relatert til epilepsi.


Undervisning og veiledning

Spesialpedagog bidrar med undervisning og veiledning til foreldre, samt lokale faginstanser som f.eks. barnehager, PPT. Dette kan gjøres på SSE, ved videomøte eller per telefon.


Tverrfaglig utredning

Tverrfaglig utredning er et opphold på ca. 16 dager der barnet blir utredet av et team bestående av lege, psykolog, spesialpedagog, sykepleier, samt fysio- og ergoterapeut ved behov. Resultatet av utredningen danner grunnlag for pedagogisk tilrettelegging og tiltak i barnehage og ved overgang til skole. Teamet avslutter utredningen med utskrivningsmøte hvor foresatte og involverte hjemmeinstanser deltar. Hver faggruppe skriver rapport fra utredningen.


Brosjyre om Spesialpedagogisk observasjonsenhet

Solberg skole

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?