HELSENORGE

Tall fra SSE

Her finner du tall og statistikk fra Spesialsykehuset for epilepsi (SSE): innleggelser og pasientgrupper, tall fra Epilepsiregisteret OUS.  Årsrapporter fra Nasjonale behandlingtjeneste for kompleks epilepsi og Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme.

Illustrasjonsfoto
Her finner du statistikk og årsrapporter fra Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Foto: Shutterstock

Innleggelser ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) i 2022

Her finner du statistikk på oppholdstyper ved barne- og voksenseksjonen på SSE, og tall som viser antall pasienter som kommer til oss fra landets ulike helseregioner.

Grafiske fremstillinger ligger som en pdf-fil i lenken nedenfor. Fremstillingen er basert på data fra SSEs kvalitetsregister.

Innleggelser SSE-OUS 2022 (pdf)

Oppsummering av innleggelsestall ved SSE 2022

  • Innleggelser ganske likt bilde som foregående år.  Økning i innleggelser voksen fra i fjor.
  • Kirurgi lett økt. PNES (psykogene, ikke epileptiske anfall) relativt likt antall. Diett likt for barn, noe økt for voksne.
  • Barn: økt medisinsk utredning og diagnoseavklaring, redusert medisinsk oppfølging.
  • Barn: reduksjon i antall TU opphold (tverrfaglig utredning) fra i fjor: fra 91 til 54. 
  • Noen variasjoner mellom helseregioner i andel innleggelser SSE.
  • Noen variasjoner mellom helseregioner i type innleggelser SSE – landsfunksjoner relativt likeverdige geografisk
  • Noen variasjoner mellom voksen og barn i typer innleggelser SSE – landsfunksjoner likeverdige.​​

K M Aaberg, SSE, OUS 2022


 

Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert behandling - Årsrapport

Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert behandli​ng 2022​

Epilepsiregisteret SSE - årsrapport

Epilepsiregister OUS er et kvalitetsregister. Hovedformålet til registeret er å monitorere alle ledd i utredning og behandling av epilepsi og andre anfallslidelser for å kunne forbedre diagnostikk og behandling i hele kjeden. Dette inkluderer bred etiologisk utredning og medikamentell behandling, samt alternative behandlingsmetoder som epilepsikirurgi, vagusnervestimulator/annen nevromodulasjon og diett.
Registeret har også en viktig funksjon for sykehusets nasjonale behandlingstjenester.

Epilepsiregisteret OUS - årsrapport 2020 (pdf)

Regional kompetansetjeneste for dobbeltdiagnosen epilepsi og autisme - Årsrapport

Regional kompetansetjeneste for epilepsi og a​utisme​ 2022​


 ​

Logo European Reference Network 

Logo EpiCARE 


 

Fant du det du lette etter?