HELSENORGE

Tall fra SSE

Her finner du tall og statistikk fra Spesialsykehuset for epilepsi (SSE): innleggelser og pasientgrupper, tall fra Epilepsiregisteret OUS.  Årsrapporter fra Nasjonale behandlingtjeneste for kompleks epilepsi og Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjon: Shutterstock

Innleggelser ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) i 2022 - oppsummering

  • ​Innleggelser ganske likt bilde som foregående år.  Økning i innleggelser voksen fra i fjor.
  • Kirurgi: lett økt. 
  • PNES (psykogene, ikke epileptiske anfall): relativt likt antall. Diett likt for barn, noe økt for voksne.
  • Barn: økt medisinsk utredning og diagnoseavklaring, redusert medisinsk oppfølging.
  • Barn: reduksjon i antall opphold for tverrfaglig utredning (TU) fra i fjor: fra 91 til 54. 
  • Noen variasjoner mellom helseregioner i andel innleggelser ved SSE.
  • Noen variasjoner mellom helseregioner i type innleggelser SSE – landsfunksjoner relativt likeverdige geografisk
  • Noen variasjoner mellom voksen og barn i typer innleggelser SSE – landsfunksjoner likeverdige.​​

K M Aaberg, SSE, OUS 2022


 

Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert behandling - Årsrapport

Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert behandli​ng 2022​

Epilepsiregisteret SSE 

Epilepsiregister OUS er et kvalitetsregister. Hovedformålet til registeret er å monitorere alle ledd i utredning og behandling av epilepsi og andre anfallslidelser for å kunne forbedre diagnostikk og behandling i hele kjeden. Dette inkluderer bred etiologisk utredning og medikamentell behandling, samt alternative behandlingsmetoder som epilepsikirurgi, vagusnervestimulator/annen nevromodulasjon og diett.
Registeret har også en viktig funksjon for sykehusets nasjonale behandlingstjenester.

​Regional kompetansetjeneste for dobbeltdiagnosen epilepsi og autisme - Årsrapport

Regional kompetansetjeneste for epilepsi og a​utisme​ 2022​


 ​

Logo European Reference Network 

Logo EpiCARE 


 

Fant du det du lette etter?