HELSENORGE

Tall fra SSE

Her finner du tall og statistikk fra SSE: innleggelser og pasientgrupper, tall fra Epilepsiregisteret OUS.  Årsrapporter fra Nasjonale behandlingtjeneste for kompleks epilepsi og Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme.

Illustrasjonsfoto
Her finner du statistikk og årsrapporter fra Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Foto: Shutterstock

Innleggelser ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) i 2021

Her finner du statistikk på oppholdstyper ved barne- og voksenseksjonen på SSE, og tall som viser antall pasienter som kommer til oss fra landets ulike helseregioner.

Grafiske fremstillinger ligger som en pdf-fil i lenken nedenfor. Fremstillingen er basert på data fra SSEs kvalitetsregister.

Innleggelser SSE-OUS 2021

Oppsummering

Ganske likt bilde som i 2020

Pandemisituasjon med mye avbestillinger på grunn av sykdom hos pasienter har
innvirket.

Grupper med små tall vil være sårbare for tilfeldige variasjoner.

Noen variasjoner mellom helseregioner i innleggelser SSE.

Noen variasjoner mellom helseregioner i type innleggelser SSE. Tilbud
som kun gis på SSE; kirurgiutredning og oppfølging og diettbehandling
fremstår likeverdige.

Behov for en del andre oppholdstyper vil variere mellom sykehusene på
bakgrunn av utrednings og behandlingsmuligheter og kompetanse.

Noen variasjoner mellom voksen og barn i typer innleggelser SSE. Dette er
naturlig ut fra forskjeller i pasientgruppene.

K M Aaberg, SSE, OUS 2022


 

Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert behandling - Årsrapport

Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert behandling 2021

Epilepsiregisteret SSE - årsrapport

Epilepsiregister OUS er et kvalitetsregister. Hovedformålet til registeret er å monitorere alle ledd i utredning og behandling av epilepsi og andre anfallslidelser for å kunne forbedre diagnostikk og behandling i hele kjeden. Dette inkluderer bred etiologisk utredning og medikamentell behandling, samt alternative behandlingsmetoder som epilepsikirurgi, vagusnervestimulator/annen nevromodulasjon og diett.
Registeret har også en viktig funksjon for sykehusets nasjonale behandlingstjenester.

Epilepsiregisteret OUS - årsrapport 2020 (pdf)

Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme - Årsrapport

Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme​ 2021​


 ​

Logo European Reference Network 

Logo EpiCARE 


 

Fant du det du lette etter?