HELSENORGE
Ekspertsykehuset

Vanskelige opplevelser kan henge sammen med bruk av smertestillende hos ungdom

En ny studie på bruk av reseptfrie smertestillende viser at ungdom som har opplevd traumatiske hendelser bruker mer smertestillende enn jevnaldrende uten slike erfaringer.

Illustrasjonsbilde fra Shutterstock

​Tekst: Monica Baumann-Larsen, stipendiat ved FOU Nevroklinikken og Synne Øien Stensland, forsker II ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Shutterstock og Kristoffer Sandven

Det er en tendens i mange vestlige land til at bruk av reseptfrie og reseptbelagte smertestillende medisiner øker blant barn og unge. Også i Norge ser vi denne utviklingen. 

Bilde av Monica Baumann-LarsenBilde av Synne Øien Stensland
Monica Baumann-Larsen og Synne Øien Stensland.

Det kan være ugunstig å bruke smertestillende medisiner ofte, også de som kan kjøpes uten resept. Det er ingen åpenbar forklaring på at ungdom bruker stadig mer smertestillende, og det er viktig at vi får mer kunnskap om dette.

Vanskelige erfaringer, mer smertestillende​

I en nylig publisert artikkel basert på data fra ung-HUNT4, en stor helseundersøkelse med 8066 deltakere i alderen 13 til 19 år, fant vi at ungdom som har vært utsatt for en traumatisk hendelse bruker reseptfrie smertestillende medisiner oftere enn andre. 

Dette funnet var spesielt tydelig for ungdom utsatt for mobbing, fysisk vold eller seksuelle overgrep. Også ungdom utsatt for alvorlige ulykker, katastrofer og andre svært skremmende eller farlige opplevelser brukte mer smertestillende enn unge uten slike vanskelige erfaringer.

Bilde av jente
Illustrasjonsbilde fra Shutterstock

​​​Traumebevisst tilnærming

Det er kjent at traumatiske hendelser i barndommen kan påvirke helsen senere i livet. Blant annet ser man en sammenheng mellom slike hendelser og kroniske smerter. Vi undersøkte derfor om hyppige smerter kunne forklare hyppig bruk.

Det vi fant, var at hyppighet av smerter kan forklare noe, men ikke hele sammenhengen. Det kan hende at det å ha vært utsatt for en traumatisk hendelse gjør at smerten oppleves mer intens eller tolkes annerledes, og at behovet for smertelindring derfor er større. Det kan også hende at psykisk stress etter en traumatisk hendelse påvirker behovet for smertelindring. 

​Funnet understreker viktigheten av å snakke med unge om hva de har opplevd for å kunne hjelpe dem med smerter og medisinbruk.

​Studien er del av et samarbeidsprosjekt mellom FOU Nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, der vi ser på barn og unges bruk av legemidler mot smerter.

​Lenke til artikkel:

Exposure to traumatic events and use of over-the-counter analgesics in adolescents: cross-sectional findings from the Young-HUNT study
Les mer om FOU Nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus
Les mer om Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS​

Les flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset på oslo-universitetssykehus.no

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no​
Fant du det du lette etter?