Ortopedisk klinikk

Klinikken ledes av Rolf Riise.

Les mer om Ortopedisk klinikk

Ortopedisk klinikk

Klinikken har ansvar for utredning, pasientbehandling, forskning og undervisning innen fagområdet Ortopedi.
Klinikken har lokalsykehus-, regionsykehus- og landsfunksjoner innen dette fagområdet og er lokalisert på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål sykehus, og Oslo Skadelegevakt i Storgaten 40.

Du finner mer info om hver avdeling under enheter

Avdeling for forskning og utvikling- Ortopedi

Avdeling for kreftortopedi- Radiumhospitalet

Ortopedisk avdeling- Skadelegevakten

Ortopedisk avdeling- Rikshospitalet

Ortopedisk avdeling - Ullevål

Kontaktinformasjon

Postadresse
Oslo universitetssykehus

Ortopedisk klinikk
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresser og praktisk informasjon

Akillesseneavriving (-ruptur)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/akillesseneavriving-rupturAkillesseneavriving (-ruptur)AAkillessene, avrivning (akillesseneruptur)Akillessene, avrivning (akillesseneruptur)Akillessene, avrivning (akillesseneruptur)Akillessene, avrivning (akillesseneruptur)
Albuebrudd hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/albuebrudd-hos-barnAlbuebrudd hos barnAAlbuebrudd hos barnAlbuebrudd hos barnAlbuebrudd hos barnAlbuebrudd hos barn
Amputasjon av arm/hånd/finger - proteser og grepsforbedringerhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/amputasjon-av-armhandfinger-proteser-og-grepsforbedringerAmputasjon av arm/hånd/finger - proteser og grepsforbedringerAAmputasjon av arm/hånd/finger - proteser og grepsforbedringerAmputasjon av arm/hånd/finger - proteser og grepsforbedringerAmputasjon av arm/hånd/finger - proteser og grepsforbedringerAmputasjon av arm/hånd/finger - proteser og grepsforbedringer
Amputasjon av arm/hånd/finger - rehabiliteringhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/amputasjon-av-armhandfinger-rehabiliteringAmputasjon av arm/hånd/finger - rehabiliteringARehabilitering - Amputasjon av arm/hånd/fingerAmputasjon av arm/hånd/finger - rehabiliteringRehabilitering - Amputasjon av arm/hånd/fingerRehabilitering - Amputasjon av arm/hånd/finger
Ankel - overtråkkhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ankel-overtrakkAnkel - overtråkkAAnkelforstuvning - råd og øvelserAnkelforstuvning - råd og øvelserAnkelforstuvning - råd og øvelserAnkelforstuvning - råd og øvelser
Bekken og hofteskål, bruddhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/bekken-og-hofteskal-bruddBekken og hofteskål, bruddBBekken og hofteskål, bruddBekken og hofteskål, bruddBekken og hofteskål, bruddBekken og hofteskål, brudd
Ben- og bløtvevskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ben-og-blotvevskreftBen- og bløtvevskreftBSarkomBen- og bløtvevskreftBen- og bløtvevskreftBen- og bløtvevskreft
Benskjørhet (osteoporose)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/benskjorhet-osteoporoseBenskjørhet (osteoporose)BBenskjørhetBenskjørhetBenskjørhetBenskjørhet
Fotbruddhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fotbruddFotbruddFBrudd i fotBrudd i fotBrudd i fotBrudd i fot
Hoftebruddsoperasjon https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hoftebruddsoperasjon-Hoftebruddsoperasjon HHoftebrudd - operasjonHoftebruddsoperasjonHoftebrotsoperasjonHoftebrudd - operasjon
Hofteleddsdysplasihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hofteleddsdysplasiHofteleddsdysplasiHHofteleddsdysplasiHofteleddsdysplasiHofteleddsdysplasiHofteleddsdysplasi
Hofteleddsdysplasi - fysioterapihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hofteleddsdysplasi-fysioterapiHofteleddsdysplasi - fysioterapiHHofteleddsdysplasi-fysioterapiHofteleddsdysplasi-fysioterapiHofteleddsdysplasi-fysioterapiHofteleddsdysplasi-fysioterapi
Hofteprotesehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hofteproteseHofteproteseHHofteproteseoperasjon, revisjonHofteproteseoperasjon, revisjonHofteproteseoperasjon, revisjonHofteproteseoperasjon, revisjon
Håndleddsbruddhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/handleddsbruddHåndleddsbruddHBrudd i håndleddBrudd i håndleddBrudd i håndleddBrudd i håndledd
Håndleddsbrudd og gipsinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/handleddsbrudd-og-gipsingHåndleddsbrudd og gipsingHHåndleddsbrudd, behandling med gipsHåndleddsbrudd, behandling med gipsHåndleddsbrudd, behandling med gipsHåndleddsbrudd, behandling med gips
Håndleddsbrudd og operasjon med innvendig platehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/handleddsbrudd-og-operasjon-med-innvendig-plateHåndleddsbrudd og operasjon med innvendig plateHHåndleddsbrudd, operasjon med innvendig plateHåndleddsbrudd, operasjon med innvendig plateHåndleddsbrudd, operasjon med innvendig plateHåndleddsbrudd, operasjon med innvendig plate
Håndleddsbrudd og operasjon med utvendig rammehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/handleddsbrudd-og-operasjon-med-utvendig-rammeHåndleddsbrudd og operasjon med utvendig rammeHHåndleddsbrudd, operasjon med utvendig rammeHåndleddsbrudd, operasjon med utvendig rammeHåndleddsbrudd, operasjon med utvendig rammeHåndleddsbrudd, operasjon med utvendig ramme
Håndleddsbrudd og øvelser etter behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/handleddsbrudd-og-ovelser-etter-behandlingHåndleddsbrudd og øvelser etter behandlingHHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingHåndleddsbrudd, øvelser etter behandling
Infeksjon i protesehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/infeksjon-i-proteseInfeksjon i proteseIInfeksjon i proteseInfeksjon i proteseInfeksjon i proteseInfeksjon i protese
Klumpfothttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/klumpfotKlumpfotKKlumpfotKlumpfotKlumpfotKlumpfot
Klumpfot, fysioterapihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/klumpfot-fysioterapiKlumpfot, fysioterapiKKlumpfot - fysioterapi med Pontsetis metode hos barnKlumpfot - fysioterapi med Pontsetis metode hos barnKlumpfot - fysioterapi med Pontsetis metode hos barnKlumpfot - fysioterapi med Pontsetis metode hos barn
Klumpfot, seriegipsinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/klumpfot-seriegipsingKlumpfot, seriegipsingKKlumpfot - seriegipsingKlumpfot - seriegipsingKlumpfot - seriegipsingKlumpfot - seriegipsing
Klumpfot, skinnebehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/klumpfot-skinnebehandlingKlumpfot, skinnebehandlingKKlumpfot - skinnebehandlingKlumpfot - skinnebehandlingKlumpfot - skinnebehandlingKlumpfot - skinnebehandling
Knebruddhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/knebruddKnebruddKBrudd i kneBrudd i kneBrot i kneBroken knee
Kneprotesehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kneproteseKneproteseKKneprotese, skifte ut kneprotese (revisjon)Kneprotese, skifte ut kneprotese (revisjon)Kneprotese, skifte ut kneprotese (revisjon)Kneprotese, skifte ut kneprotese (revisjon)
Korsbåndskade - bakrehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/korsbandskade-bakreKorsbåndskade - bakreKKorsbåndskade, bakreKorsbåndskade, bakreKorsbåndskade, bakreKorsbåndskade, bakre
Korsbåndskade - fremrehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/korsbandskade-fremreKorsbåndskade - fremreKKorsbåndskade, fremreKorsbåndskade, fremreKorsbåndskade, fremreKorsbåndskade, fremre
Leggbruddhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/leggbruddLeggbruddLLeggbruddLeggbruddLeggbruddLeggbrudd
Overarmsbruddhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/overarmsbruddOverarmsbruddOOverarmsbruddOverarmsbruddOverarmsbruddOverarmsbrudd
Ryggoperasjon ved spinal stenose (forsnevret ryggkanal)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ryggoperasjon-ved-spinal-stenose-forsnevret-ryggkanalRyggoperasjon ved spinal stenose (forsnevret ryggkanal)RRyggoperasjon spinal stenoseRyggoperasjon spinal stenoseRyggoperasjon spinal stenoseRyggoperasjon spinal stenose
Skoliose hos barn - fysioterapi etter operasjon (under 10 år)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skoliose-hos-barn-fysioterapi-etter-operasjon-under-10-arSkoliose hos barn - fysioterapi etter operasjon (under 10 år)SSkoliose hos barn - fysioterapi etter operasjonSkoliose hos barn - fysioterapi etter operasjonSkoliose hos barn - fysioterapi etter operasjonSkoliose hos barn - fysioterapi etter operasjon
Skoliose hos barn - fysioterapi ved korsettbehandling (under 10 år)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skoliose-hos-barn-fysioterapi-ved-korsettbehandling-under-10-arSkoliose hos barn - fysioterapi ved korsettbehandling (under 10 år)SSkoliose hos barn - fysioterapi ved korsettbehandlingSkoliose hos barn - fysioterapi ved korsettbehandlingSkoliose hos barn - fysioterapi ved korsettbehandlingSkoliose hos barn - fysioterapi ved korsettbehandling
Skoliose hos barn, operasjon med vekststaverhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skoliose-hos-barn-operasjon-med-vekststaverSkoliose hos barn, operasjon med vekststaverSSkoliose hos barn - operasjonSkoliose hos barn - operasjonSkoliose hos barn - operasjonSkoliose hos barn - operasjon
Skoliose hos barn under 10 århttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skoliose-hos-barn-under-10-arSkoliose hos barn under 10 årSSkoliose hos barnSkoliose hos barnSkoliose hos barnSkoliose hos barn
Skoliose hos ungdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skoliose-hos-ungdomSkoliose hos ungdomSSkoliose hos ungdomSkoliose hos ungdomSkoliose hos ungdomSkoliose hos ungdom
Skoliose hos ungdom - fysioterapi etter operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skoliose-hos-ungdom-fysioterapi-etter-operasjonSkoliose hos ungdom - fysioterapi etter operasjonSSkoliose hos ungdom - fysioterapi etter operasjonSkoliose hos ungdom - fysioterapi etter operasjonSkoliose hos ungdom - fysioterapi etter operasjonSkoliose hos ungdom - fysioterapi etter operasjon
Skulderbruddhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skulderbruddSkulderbruddSSkulderbruddSkulderbruddSkulderbruddSkulderbrudd
Underarmsbruddhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/underarmsbruddUnderarmsbruddUUnderarmsbruddUnderarmsbruddUnderarmsbruddUnderarmsbrudd

Arrangementer

  • Osteoporoseskolen

    To-dagers kurs Osteoporoseskolen er et kurstilbud for deg som har hatt ditt første brudd og blitt diagnostisert med osteoporose. Målet med kurset er å gi kunnskap om osteoporose og bidra til at du kan leve best mulig med sykdommen.

Avdeling for forskning og utvikling - Ortopedihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/avdeling-for-forskning-og-utvikling-ortopediAvdeling for forskning og utvikling - OrtopediForskning og utvikling er et viktig satsningsområde for Ortopedisk avdeling. Forskningsaktiviteten drives både eksperimentelt og klinisk og skal samles innenfor hovedområdene traumatologi, brusk, artrose, ligament, ledd og rehabilitering.
Avdeling for kreftortopedi - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/avdeling-for-kreftortopedi-radiumhospitaletAvdeling for kreftortopedi - RadiumhospitaletOrtopedisk avdeling Radiumhospitalet har kun en seksjon - Seksjon for kreftortopedi. Seksjon for kreftortopedi har ansvar for behandling og utredning av svulster i muskel- og skjelettsystemet, både godartede og ondartede.
Ortopedisk avdeling - Skadelegevaktenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-skadelegevaktenOrtopedisk avdeling - SkadelegevaktenAvdelingen tar imot pasienter med akutte skader. Her kan pasientene henvende seg direkte og uten henvisning fra fastlege.
Ortopedisk avdeling Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-rikshospitaletOrtopedisk avdeling RikshospitaletPå Rikshospitalet drives regions- og landssykehusfunksjoner innen hånd og mikro, generell, rygg, barn og deformitet. Drøyt 40 prosent av avdelingens pasienter er barn.
Ortopedisk avdeling Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-ullevalOrtopedisk avdeling Ullevål

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.