Ortopedisk klinikk

Klinikken ledes av Rolf Riise.

Les mer om Ortopedisk klinikk

Ortopedisk klinikk

Du finner mer info om hver avdeling under enheter

Rikshospitalet

Ullevål Sykehus

Radiumhospitalet

Kontakt

E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus

Ortopedisk klinikk
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Ben- og bløtvevskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ben-og-blotvevskreftBen- og bløtvevskreftBBen- og bløtvevskreftBen- og bløtvevskreftBen- og bløtvevskreftBen- og bløtvevskreft
Brudd i fotenhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brudd-i-fotenBrudd i fotenBBrudd i fotBrudd i fotBrudd i fotBrudd i fot
Brudd i håndleddhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brudd-i-handleddBrudd i håndleddBBrudd i håndleddBrudd i håndleddBrudd i håndleddBrudd i håndledd
Brudd i knehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brudd-i-kneBrudd i kneBBrudd i kneBrudd i kneBrot i kneBroken knee
Brudd i legghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brudd-i-leggBrudd i leggBBrudd i leggBrudd i leggBrudd i leggBrudd i legg
Brudd i overarmhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brudd-i-overarmBrudd i overarmBBrudd i overarmBrudd i overarmBrudd i overarmBrudd i overarm
Brudd i skulderhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brudd-i-skulderBrudd i skulderBBrudd i skulderBrudd i skulderBrot i skulderBroken shoulder
Brudd i underarmhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brudd-i-underarmBrudd i underarmBBrudd i underarmBrudd i underarmBrudd i underarmBrudd i underarm
Hoftebruddhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hoftebruddHoftebruddHHoftebrudd - operasjonHoftebruddsoperasjonHoftebrotsoperasjonHoftebrudd - operasjon

Forsknings- og utviklingsavdelingen (Ortopedisk)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/forsknings-og-utviklingsavdelingen-ortopediskForsknings- og utviklingsavdelingen (Ortopedisk)Forskning og utvikling er et viktig satsningsområde for Ortopedisk avdeling. Forskningsaktiviteten drives både eksperimentelt og klinisk og skal samles innenfor hovedområdene traumatologi, brusk, artrose, ligament, ledd og rehabilitering.
Nasjonal kompetansetjeneste for sarkomerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sarkomerNasjonal kompetansetjeneste for sarkomerFormålet med nasjonal kompetansetjeneste for sarkomer er å stimulere til forskning og formidle kunnskapen om sarkomer til spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i alle helseregioner.
Ortopedisk avdeling Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-radiumhospitaletOrtopedisk avdeling RadiumhospitaletSeksjon for kreftortopedi har ansvar for behandling og utredning av svulster i muskel- skjellett-systemet, både godartede og ondartetde. De ondartede svulstene kalles ofte sarkomer.
Ortopedisk avdeling Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-rikshospitaletOrtopedisk avdeling RikshospitaletPå Rikshospitalet drives regions- og landssykehusfunksjoner innen hånd og mikro, generell, rygg, barn og deformitet. Drøyt 40 prosent av avdelingens pasienter er barn.
Ortopedisk avdeling Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-ullevalOrtopedisk avdeling UllevålAvdelingen tilbyr diagnostikk og behandling av akutte skader og lidelser som omfatter kroppens bevegelsesapparat (ben, ledd, muskler og sener).
Oslo skadelegevakthttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/oslo-skadelegevaktOslo skadelegevaktOslo skadelegevakt tar imot pasienter med akutte skader. Her kan pasientene henvende seg direkte og uten henvisning fra fastlege. Vi er Norges største skadelegevakt og hadde 108 746 pasientbesøk i 2012. Avdelingen er en del av Oslo universitetssykehus.
Seksjon for artroskopisk kirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-ulleval/seksjon-for-artroskopisk-kirurgiSeksjon for artroskopisk kirurgiSeksjon for artroskopisk kirurgi behandler akutte og kroniske bløtdelsskader i og omkring skulder, hofte og kne. Vi har vår hovedvirksomhet i Storgata 40 der også Oslo skadelegevakt holder til
Seksjon for barneortopedi og rekonstruktiv kirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-rikshospitalet/seksjon-for-barneortopedi-og-rekonstruktiv-kirurgiSeksjon for barneortopedi og rekonstruktiv kirurgiSeksjon for barneortopedi og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo Universitetssykehus (OUS) tilbyr diagnostikk og behandling av ervervete og medfødte lidelser i bevegelsesapparatet hos barn og rekonstruktiv kirurgi hos voksne pasienter.
Seksjon for degenerative rygglidelser, traume og fraktursekvelehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-ulleval/seksjon-for-degenerative-rygglidelser-traume-og-fraktursekveleSeksjon for degenerative rygglidelser, traume og fraktursekveleSeksjonen tilbyr diagnostikk og behandling av pasienter med degenerative rygglidelser, traume og fraktursekvele. Den største pasientgruppen er degenerative rygglidelser som Spinal Stenose, samt traumer som rygg brudd.
Seksjon for fot- og ankelkirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-ulleval/seksjon-for-fot-og-ankelkirurgiSeksjon for fot- og ankelkirurgiSeksjon for fot- og ankelkirurgi har som ansvarsområde å behandle: •Alle skader og lidelser i bevegelsesapparatet fra ankel og distalt hos voksne •Fraktur, seneskader, ledd og leddbrusklidelse •Artroskopi i fot og ankel •ankelproteser
Seksjon for klinisk service ortopedi Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-rikshospitalet/seksjon-for-klinisk-service-ortopedi-rikshospitaletSeksjon for klinisk service ortopedi RikshospitaletVi har behandlingsansvar for pasienter i ortopedisk avdeling både barn og voksne. I tillegg har vi ansvar for pasienter innen fagfeltene barne- og voksenrevmatologi, plastikk samt smerteproblematikk og nevrologiske problemstillinger.
Seksjon for klinisk service ortopedi Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-ulleval/seksjon-for-klinisk-service-ortopedi-ullevalSeksjon for klinisk service ortopedi UllevålVi har behandlingsansvar for pasienter i ortopedisk avdeling både barn og voksne. Barne- og voksenrevmatologi, plastikk samt smerteproblematikk. Ergoterapeutene utreder og behandler også pasienter med nevrologiske problemstillinger.
Seksjon for kontor og pasientkoordinering ortopedi Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-rikshospitalet/seksjon-for-kontor-og-pasientkoordinering-ortopedi-rikshospitaletSeksjon for kontor og pasientkoordinering ortopedi RikshospitaletPasientkoordinering: Operasjon Rikshospitalet
Seksjon for kontor og pasientkoordinering ortopedi Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-ulleval/seksjon-for-kontor-og-pasientkoordinering-ortopedi-ullevalSeksjon for kontor og pasientkoordinering ortopedi UllevålPasientkoordinering; Operasjon Ullevål, Storgt.
Seksjon for operasjon ortopedi Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-rikshospitalet/seksjon-for-operasjon-ortopedi-rikshospitaletSeksjon for operasjon ortopedi RikshospitaletOrtopedisk avdeling på Rikshospitalet består av tre seksjoner: Rygg-, barn- og hånd/mikrokirurgi.
Seksjon for operasjon ortopedi Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-ulleval/seksjon-for-operasjon-ortopedi-ullevalSeksjon for operasjon ortopedi UllevålHer utføres planlagte ortopediske operasjoner både på inneliggende og dagkirurgiske pasienter. I tillegg opereres øyeblikkelig hjelp.
Seksjon for ortopedisk traumatologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-ulleval/seksjon-for-ortopedisk-traumatologiSeksjon for ortopedisk traumatologiSeksjon for ortopedisk traumatologi behandler brudd og andre muskel-skjelett- skader i ekstremiteter og bekken.
Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-rikshospitalet/seksjon-for-overekstremitet-og-mikrokirurgiSeksjon for overekstremitet og mikrokirurgiSeksjon for overekstremitets- og mikrokirurgi (også kjent som «håndseksjonen») på Rikshospitalet er en videreføring av det tidligere håndkirurgiske miljøet på Kronprinsesse Märthas Institutt (KMI).
Seksjon for overekstremitetstraumatologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-ulleval/seksjon-for-overekstremitetstraumatologiSeksjon for overekstremitetstraumatologiSeksjon for overekstremitetstraumatologi behandler akutte og elektive hånd- og håndleddsskader, inklusive artroskopiske prosedyrer.
Seksjon for protesekirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-ulleval/seksjon-for-protesekirurgi-ullevalSeksjon for protesekirurgiVi utfører alle typer proteseoperasjoner i hofter og knær, fra primære til komplekse revisjonsproteser. Dette inkluderer pasienter med løs protese, pasienter med bentap rundt protesen og/eller dype proteseinfeksjoner.
Seksjon for ryggdeformiteterhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-rikshospitalet/seksjon-for-ryggdeformiteterSeksjon for ryggdeformiteterSeksjon for ryggdeformiteter ved Oslo universitetssykehus er lokalisert til Rikshospitalet. Seksjonen tilbyr diagnostikk og behandling av pasienter med ryggdeformiteter og andre komplekse rygglidelser.
Seksjon for sengeposter ortopedi Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-rikshospitalet/seksjon-for-sengeposter-ortopedi-rikshospitaletSeksjon for sengeposter ortopedi RikshospitaletSeksjonen har ansvaret for den sykepleiefaglige oppfølgingen og behandlingen av de ortopediske pasientene i klinikken. Seksjonsleder: Geir Håvard Halvorsen
Seksjon for sengeposter ortopedi Ullevål https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-ulleval/seksjon-for-sengeposter-ortopedi-ullevalSeksjon for sengeposter ortopedi Ullevål Seksjonen har ansvaret for den sykepleiefaglige oppfølgingen og behandlingen av de ortopediske pasientene i klinikken.