HELSENORGE

Ortopedisk klinikk

Ortopedisk klinikk har ansvar for pasientbehandling, fagutvikling, forskning og undervisning innen ortopedi.
Klinikken tilbyr døgnbehandling, dagbehandling og polikliniske tjenester. Klinikken har også noen landsfunksjoner.
Klinikken ledes av Rolf Riise og har virksomhet på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål sykehus, og Oslo Skadelegevakt i Storgata 40.

Fant du det du lette etter?