HELSENORGE

Seksjon for barneortopedi og rekonstruktiv kirurgi

Seksjon for barneortopedi og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo Universitetssykehus (OUS) tilbyr diagnostikk og behandling av ervervete og medfødte lidelser i bevegelsesapparatet hos barn og rekonstruktiv kirurgi hos voksne pasienter.

Fant du det du lette etter?