HELSENORGE

Seksjon for ortopedisk rehabilitering - Rikshospitalet

Fysio- og ergoterapeuter ved seksjonen har behandlingsansvar for pasienter i ortopedisk avdeling, både barn og voksne. I tillegg har seksjonen ansvar for pasienter innen fagfeltene barne- og voksenrevmatologi, barn og voksne innen plastikkirurgi, samt smerteproblematikk.


Seksjonen har også ansvar for flere nasjonale behandlingstjenester, hvor terapeutene inngår i tverrfaglige team, og i tillegg har utstrakt samarbeid med primærhelsetjenesten og pårørende.

Våre terapeuter er knyttet til følgende nasjonale behandlingstjenester:

- Medfødte plexusskader

- Skoliose hos barn under 10 år

- Medfødte deformiteter i underekstremiteter hos barn
- Replantasjonsskader hånd og arm


Seksjonsleder : Tone Sellevold Soltvedt

Fant du det du lette etter?