HELSENORGE

Seksjon for ortopedisk rehabilitering - Rikshospitalet

Fysio- og ergoterapeuter ved seksjonen har behandlingsansvar for pasienter i ortopedisk avdeling, både barn og voksne. I tillegg har seksjonen ansvar for pasienter innen fagfeltene barne- og voksenrevmatologi, barn og voksne innen plastikkirurgi, samt smerteproblematikk.

Seksjonsleder : Tone Sellevold Soltvedt

Fant du det du lette etter?