Seksjon for ortopedisk rehabilitering - Rikshospitalet

Fysio- og ergoterapeuter ved seksjonen har behandlingsansvar for pasienter i ortopedisk avdeling, både barn og voksne. I tillegg har seksjonen ansvar for pasienter innen fagfeltene barne- og voksenrevmatologi, barn og voksne innen plastikkirurgi, samt smerteproblematikk. Ergoterapeutene utreder og behandler også pasienter med nevrologiske problemstillinger.

Seksjonsleder : Tone Sellevold Soltvedt

Les mer om Seksjon for ortopedisk rehabilitering - Rikshospitalet

Seksjon for ortopedisk rehabilitering - Rikshospitalet

Seksjonen har også en egen sosionomtjeneste lokalisert på Ullevål, samt sekretærtjeneste lokalisert på Rikshospitalet.
Seksjonen har veilederansvar for studenter og turnuskandidater og majoriteten har formalisert utdanning innen veiledning.


Våre fagområder

Våre fagområder er utredning og/eller rehabilitering knyttet til:

Hånd- og mikrokirurgi
Deformitets- og forlengelseskirurgi
Ryggkirurgi
Barneortopedi
Revmatologi
Plastikkirurgi
Smerteproblematikk
Nevrologi (ergoterapi)

Enhet for ergoterapi

Enhetsleder: Silvia Hansbø

silhanse@ous-hf.no

Enhet for fysioterapi

Seksjons- og enhetsleder: Tone Sellevold Soltvedt
tone.soltvedt@ous-hf.no

tlf: 23071723

mob: 95758705

Utdanning og undervisning

Oslo universitetssykehus har et opplæringsansvar for fysio- og ergoterapeuter som er under utdanning. Det betyr at du som pasient hos oss kan bli forespurt om å stille opp ved studentundervisning, eller få behandling av terapeuter som er under utdanning.

Forskning og fagutvikling

Kontakt

Oppmøtested

Rikshospitalet: Fysio-ergoterapi ortopedisk:  D7, 3 etasje. Oppgang D4. Følg skilting til D7, 3 etg. Tlf.: 23072900, hverdager 8-15.
Barneergo: E2, 2 etasje. Følg skilting til Barneergoterapi. Tlf.: 23072282.

Ullevål: Ortopedisk avdeling bygg 7, 2. etg.
Tlf. 22 11 96 53 / 22 11 74 88, hverdager kl 08.00 -15.15.

Telefon
23072900
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Seksjon for Klinisk Service Ortopedisk Klinikk
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresser og praktisk informasjon

Fysioterapi etter korsettbehandling ved skoliose hos barn (under 10 år)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fysioterapi-etter-korsettbehandling-ved-skoliose-hos-barn-under-10-arFysioterapi etter korsettbehandling ved skoliose hos barn (under 10 år)FSkoliose hos barn - fysioterapi ved korsettbehandlingSkoliose hos barn - fysioterapi ved korsettbehandlingSkoliose hos barn - fysioterapi ved korsettbehandlingSkoliose hos barn - fysioterapi ved korsettbehandling
Fysioterapi etter operasjon med vekststenger ved skoliose hos barn under 10 århttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fysioterapi-etter-operasjon-med-vekststenger-ved-skoliose-hos-barn-under-10-arFysioterapi etter operasjon med vekststenger ved skoliose hos barn under 10 årFSkoliose hos barn - fysioterapi etter operasjonSkoliose hos barn - fysioterapi etter operasjonSkoliose hos barn - fysioterapi etter operasjonSkoliose hos barn - fysioterapi etter operasjon
Klumpfot, fysioterapihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/klumpfot-fysioterapiKlumpfot, fysioterapiKKlumpfot - fysioterapi med Pontsetis metode hos barnKlumpfot - fysioterapi med Pontsetis metode hos barnKlumpfot - fysioterapi med Pontsetis metode hos barnKlumpfot - fysioterapi med Pontsetis metode hos barn
Klumpfot, skinnebehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/klumpfot-skinnebehandlingKlumpfot, skinnebehandlingKKlumpfot - skinnebehandlingKlumpfot - skinnebehandlingKlumpfot - skinnebehandlingKlumpfot - skinnebehandling

Arrangementer

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.