Seksjon for ortopedisk rehabilitering - Rikshospitalet

Fysio- og ergoterapeuter ved seksjonen har behandlingsansvar for pasienter i ortopedisk avdeling, både barn og voksne. I tillegg har seksjonen ansvar for pasienter innen fagfeltene barne- og voksenrevmatologi, barn og voksne innen plastikkirurgi, samt smerteproblematikk. Ergoterapeutene utreder og behandler også pasienter med nevrologiske problemstillinger.

Seksjonsleder : Tone Sellevold Soltvedt

Les mer om Seksjon for ortopedisk rehabilitering - Rikshospitalet

Seksjon for ortopedisk rehabilitering - Rikshospitalet

Seksjonen har også en egen sosionomtjeneste lokalisert på Ullevål, samt sekretærtjeneste lokalisert på Rikshospitalet.
Seksjonen har veilederansvar for studenter og turnuskandidater og majoriteten har formalisert utdanning innen veiledning.


Våre fagområder

Våre fagområder er utredning og/eller rehabilitering knyttet til:

Hånd og mikrokirurgi

Skader du deg, eller har en medfødt skade eller lidelse i hånden, håndleddet, albue eller skulder vil du få behandling hos oss. Det vil i hovedsak være etter operasjon at du vil komme i kontakt med fysioterapeuten, og i en del tilfeller også ergoterapeut her.  Vi tar imot både voksne og barn, og har nasjonalt ansvar for enkelte typer skader og lidelser.

Les mer om de ulike behandlingsalternativene nederst på denne siden.


Deformitets- og forlengelseskirurgi

Dersom du er født med et ben som er litt kortere enn det andre, eller har skadet deg slik at benet har sluttet å vokse eller har vokst skjevt, vil du få behandling av oss. Etter at legene har operert deg vil fysioterapeuten tas seg av opptreningen mens du er på sykehuset, og holde kontakten med den fysioterapeuten som skal overta dette når du reiser hjem.

Les mer om de ulike behandlingsalternativene nederst på denne siden.


Barneortopedi

Barneortopedi omfatter flere lidelser i muskel- og skjellettapparatet hos barn.
Ved Rikshospitalet behandles flere sjeldne og mindre tilstander som du kan lese mer om ved å følge linken under
Fysioterapeutene som tar seg av utredning- og behandling før og etter operasjon, har flere spesialutdanning i barnefysioterapi og/eller ortopedi. Vi er vant med å samarbeide med de fysioterapeuter som barnet ditt møter der hvor dere bor.

Les mer om de ulike behandlingsalternativene nederst på denne siden.


Scoliose/skjev rygg hos barn

Dersom barnet ditt har diagnosen skjev rygg, eller scoliose vil tilbudet fra Rikshospitalet være behandling med korsett eller operasjon. Graden av skjevhet og hvor raskt den utvikler seg vil bestemme hva legen velger av behandling. Uansett vil fysioterapeuten være en del av teamet i behandlingen.

Les mer om de ulike behandlingsalternativene nederst på denne siden.

Les mer om skoliose på helsenorge.no

Forøvrig har vi også tjenester innenfor revmatologi, plastikkirurgi og smerteproblematikk.

Enhet for ergoterapi

Enhetsleder: Silvia Hansbø

silhanse@ous-hf.no

Enhet for fysioterapi

Foto av fysioterapeuter i Orotpedisk klinikk Rikshospitalet

Seksjons- og enhetsleder: Tone Sellevold Soltvedt
tlf: 23071723
mob: 95758705

Utdanning og undervisning

Oslo universitetssykehus har et opplæringsansvar for fysio- og ergoterapeuter som er under utdanning. Det betyr at du som pasient hos oss kan bli forespurt om å stille opp ved studentundervisning, eller få behandling av terapeuter som er under utdanning.

Forskning og fagutvikling

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Rikshospitalet: Fysio-ergoterapi ortopedisk:  D7, 3 etasje. Oppgang D4. Følg skilting til D7, 3 etg. Tlf.: 23072900, hverdager 8-15.
Barneergo: E2, 2 etasje. Følg skilting til Barneergoterapi. Tlf.: 23072282.

Ullevål: Ortopedisk avdeling bygg 7, 2. etg.
Tlf. 22 11 96 53 / 22 11 74 88, hverdager kl 08.00 -15.15.


Fra 01. april 2019 selger vi ikke lenger krykker. Vi ber derfor pasientene som skal opereres og har behov for krykker om å ta med seg dette selv når de legges inn. Man kan få lånt krykker gratis ved å henvende seg til lokalt hjelpemiddellager.

Telefon
23 07 29 00
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Seksjon for Klinisk Service Ortopedisk Klinikk
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresser og praktisk informasjon

Hofteleddsdysplasi - fysioterapihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hofteleddsdysplasi-fysioterapiHofteleddsdysplasi - fysioterapiHHofteleddsdysplasi - fysioterapiHofteleddsdysplasi - fysioterapiHofteleddsdysplasi - fysioterapiHofteleddsdysplasi - fysioterapi
Klumpfot, fysioterapihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/klumpfot-fysioterapiKlumpfot, fysioterapiKKlumpfot - fysioterapiKlumpfot - fysioterapiKlumpfot - fysioterapiKlumpfot - fysioterapi
Klumpfot, skinnebehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/klumpfot-skinnebehandlingKlumpfot, skinnebehandlingKKlumpfot - skinnebehandlingKlumpfot - skinnebehandlingKlumpfot - skinnebehandlingKlumpfot - skinnebehandling
Skoliose hos barn - fysioterapi etter operasjon (under 10 år)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skoliose-hos-barn-fysioterapi-etter-operasjon-under-10-arSkoliose hos barn - fysioterapi etter operasjon (under 10 år)SSkoliose hos barn - fysioterapi etter operasjon med vekststaverSkoliose hos barn - fysioterapi etter operasjon med vekststaverSkoliose hos barn - fysioterapi etter operasjon med vekststaverSkoliose hos barn - fysioterapi etter operasjon med vekststaver
Skoliose hos barn - fysioterapi ved korsettbehandling (under 10 år)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skoliose-hos-barn-fysioterapi-ved-korsettbehandling-under-10-arSkoliose hos barn - fysioterapi ved korsettbehandling (under 10 år)SSkoliose hos barn - fysioterapi ved korsettbehandlingSkoliose hos barn - fysioterapi ved korsettbehandlingSkoliose hos barn - fysioterapi ved korsettbehandlingSkoliose hos barn - fysioterapi ved korsettbehandling
Skoliose hos ungdom - fysioterapi etter operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skoliose-hos-ungdom-fysioterapi-etter-operasjonSkoliose hos ungdom - fysioterapi etter operasjonSSkoliose hos ungdom - fysioterapi etter operasjonSkoliose hos ungdom - fysioterapi etter operasjonSkoliose hos ungdom - fysioterapi etter operasjonSkoliose hos ungdom - fysioterapi etter operasjon

Fant du det du lette etter?