Ortopedisk avdeling Ullevål

Avdelingen tilbyr diagnostikk og behandling av akutte skader og lidelser som omfatter kroppens bevegelsesapparat, altså ben, ledd, muskler og sener. Ullevål sykehus har alt fra lokalsykehusfunksjoner til regionsoppgaver innen traume, rygg, protese, fot-ankel, hånd, barn og artroskopi. Avdelingen har også virksomhet i Storgata med nær samhandling med oss på Ullevål. Særlig gjelder dette planlagt kirurgi innenfor hånd, artroskopi og fot/ankel.
Avdelingsleder:  Ellen Kathrine Aksnes

Les mer om Ortopedisk avdeling Ullevål

Ortopedisk avdeling Ullevål

Ortopedisk Avdeling Ullevål består av 11 seksjoner:

(Se underliggende enheter for mer informasjon vedrørende hver seksjon).

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

ULLEVÅL:
-Poliklinikk Ortopedisk Avdeling Ullevål: Kirkeveien 166, Bygg 6 inngang B, 1 etg.  Tlf: 23027442.  
(Hverdager mellom  KL 09.00 - 14.00)
-Sengeposter Ortopedisk Avdeling Ullevål: Ekspedisjonen for sengepost i Bygg 7a, 2 etg. Tlf: 23027474.
(Hverdager mellom kl 08.30-15.00)
-Operasjon venteliste i Kirkeveien, Ullevål sykehus: Tlf: 23027440, (tir-tor: 08.30-11.00)
-Ergo og fysioenhetene Ullevål: Ortopedisk avdeling bygg 7, 2. etg.
Tlf. 22 11 96 53 / 22 11 74 88, (hverdager kl 08.00 -15.15)


STORGT.40:
-Poliklinikk Ortopedisk Avdeling Storgt. 40: 2 etg. Tlf: 22117230, (man-fre: 08:30-11:30)
-Sengepost Ortopedisk Avdeling Storgt.40: 4etg. Tlf: 22117143 / 22117144
-Dagkirurgi Storg 40. Oppmøte 3etg.
-Operasjon venteliste i Storgt. : Tlf: 22117270, (tir-tor: 08.30-11.00)
-Ergo og fysioenhetene Storgaten 40: 4.etg., Tlf. 22 11 72 13

Postadresse
Ullevål Universitetssykehus HF
Ortopedisk avdeling Ullevål
Postboks 4956 Nydalen
0424 oslo
Besøksadresser og praktisk informasjon

Akillesseneavriving (-ruptur)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/akillesseneavriving-rupturAkillesseneavriving (-ruptur)AAkillessene, avrivning (akillesseneruptur)Akillessene, avrivning (akillesseneruptur)Akillessene, avrivning (akillesseneruptur)Akillessene, avrivning (akillesseneruptur)
Albuebrudd hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/albuebrudd-hos-barnAlbuebrudd hos barnAAlbuebrudd hos barnAlbuebrudd hos barnAlbuebrudd hos barnAlbuebrudd hos barn
Bekken og hofteskål, bruddhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/bekken-og-hofteskal-bruddBekken og hofteskål, bruddBBekken og hofteskål, bruddBekken og hofteskål, bruddBekken og hofteskål, bruddBekken og hofteskål, brudd
Benskjørhet (osteoporose)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/benskjorhet-osteoporoseBenskjørhet (osteoporose)BBeinskjørhet (osteoporose)Beinskjørhet (osteoporose)Beinskjørhet (osteoporose)Beinskjørhet (osteoporose)
Fotbruddhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fotbruddFotbruddFFotbruddFotbruddFotbruddFotbrudd
Gipsbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/gipsbehandlingGipsbehandlingGGipsbehandlingGipsbehandlingGipsbehandlingGipsbehandling
Hoftebruddsoperasjon https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hoftebruddsoperasjonHoftebruddsoperasjon HHoftebrudd - operasjonHoftebruddsoperasjonHoftebrotsoperasjonHoftebrudd - operasjon
Hofteprotese - revisjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hofteprotese-revisjonHofteprotese - revisjonHHofteproteseoperasjon, revisjonHofteproteseoperasjon, revisjonHofteproteseoperasjon, revisjonHofteproteseoperasjon, revisjon
Håndleddsbruddhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/handleddsbruddHåndleddsbruddHHåndleddsbruddHåndleddsbruddHåndleddsbruddHåndleddsbrudd
Håndleddsbrudd og gipsinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/handleddsbrudd-og-gipsingHåndleddsbrudd og gipsingHHåndleddsbrudd, behandling med gipsHåndleddsbrudd, behandling med gipsHåndleddsbrudd, behandling med gipsHåndleddsbrudd, behandling med gips
Håndleddsbrudd og operasjon med innvendig platehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/handleddsbrudd-og-operasjon-med-innvendig-plateHåndleddsbrudd og operasjon med innvendig plateHHåndleddsbrudd, operasjon med innvendig plateHåndleddsbrudd, operasjon med innvendig plateHåndleddsbrudd, operasjon med innvendig plateHåndleddsbrudd, operasjon med innvendig plate
Håndleddsbrudd og operasjon med utvendig rammehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/handleddsbrudd-og-operasjon-med-utvendig-rammeHåndleddsbrudd og operasjon med utvendig rammeHHåndleddsbrudd, operasjon med utvendig rammeHåndleddsbrudd, operasjon med utvendig rammeHåndleddsbrudd, operasjon med utvendig rammeHåndleddsbrudd, operasjon med utvendig ramme
Håndleddsbrudd og øvelser etter behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/handleddsbrudd-og-ovelser-etter-behandlingHåndleddsbrudd og øvelser etter behandlingHHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingHåndleddsbrudd, øvelser etter behandling
Infeksjon i hofteprotesehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/infeksjon-i-hofteproteseInfeksjon i hofteproteseIInfeksjon i proteseInfeksjon i proteseInfeksjon i proteseInfeksjon i protese
Knebruddhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/knebruddKnebruddKBrudd - KnebruddBrudd - KnebruddBrudd - KnebruddBrudd - Knebrudd
Kneprotesehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kneproteseKneproteseKKneproteseoperasjon, revisjonKneproteseoperasjon, revisjonKneproteseoperasjon, revisjonKneproteseoperasjon, revisjon
Korsbåndskade - bakrehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/korsbandskade-bakreKorsbåndskade - bakreKKorsbåndskade, bakreKorsbåndskade, bakreKorsbåndskade, bakreKorsbåndskade, bakre
Korsbåndskade - fremrehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/korsbandskade-fremreKorsbåndskade - fremreKKorsbåndskade, fremreKorsbåndskade, fremreKorsbåndskade, fremreKorsbåndskade, fremre
Leggbruddhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/leggbruddLeggbruddLBrudd - LeggbruddBrudd - LeggbruddBrudd - LeggbruddBrudd - Leggbrudd
Overarmsbruddhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/overarmsbruddOverarmsbruddOOverarmsbruddOverarmsbruddOverarmsbruddOverarmsbrudd
Ryggoperasjon ved spinal stenose (forsnevret ryggkanal)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ryggoperasjon-ved-spinal-stenose-forsnevret-ryggkanalRyggoperasjon ved spinal stenose (forsnevret ryggkanal)RRyggoperasjon spinal stenoseRyggoperasjon spinal stenoseRyggoperasjon spinal stenoseRyggoperasjon spinal stenose
Skulderbruddhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skulderbruddSkulderbruddSSkulderbruddSkulderbruddSkulderbruddSkulderbrudd
Sårbehandling med undertrykkhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/sarbehandling-med-undertrykkSårbehandling med undertrykkSSårbehandling med undertrykk - ved sår på armer og benSårbehandling med undertrykk - ved sår på armer og benSårbehandling med undertrykk - ved sår på armer og benSårbehandling med undertrykk - ved sår på armer og ben
Underarmsbruddhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/underarmsbruddUnderarmsbruddUUnderarmsbruddUnderarmsbruddUnderarmsbruddUnderarmsbrudd

Seksjon for artroskopisk kirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-ulleval/seksjon-for-artroskopisk-kirurgi-ullevalSeksjon for artroskopisk kirurgiSeksjon for artroskopisk kirurgi behandler akutte og kroniske bløtdelsskader i og omkring skulder, hofte og kne. Vi har vår hovedvirksomhet i Storgata 40 der også Oslo skadelegevakt holder til
Seksjon for degenerative rygglidelser og frakturer - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-ulleval/seksjon-for-degenerative-rygglidelser-og-frakturer-ullevalSeksjon for degenerative rygglidelser og frakturer - UllevålSeksjonen tilbyr diagnostikk og behandling av pasienter med degenerative rygglidelser, traume og fraktursekvele. Den største pasientgruppen er degenerative rygglidelser som Spinal Stenose, samt traumer som rygg brudd.
Seksjon for fot- og ankelkirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-ulleval/seksjon-for-fot-og-ankelkirurgi-ullevalSeksjon for fot- og ankelkirurgiSeksjonen har ansvar for å behandle alle skader og lidelser i bevegelsesapparatet fra ankel og distalt hos voksne (frakturer, seneskader, ledd- og leddbrusklidelse, artroskopi i fot og ankel samt ankelproteser.
Seksjon for hånd- og underarmskirurgi - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-ulleval/seksjon-for-hand-og-underarmskirurgi-ullevalSeksjon for hånd- og underarmskirurgi - UllevålSeksjonen behandler akutte og elektive hånd- og håndleddsskader, inklusive artroskopiske prosedyrer.
Seksjon for kontor og pasientkoordinering ortopedi Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-ulleval/seksjon-for-kontor-og-pasientkoordinering-ortopedi-ullevalSeksjon for kontor og pasientkoordinering ortopedi UllevålPasientkoordinering; Operasjon Ullevål, Storgt.
Seksjon for operasjon ortopedi Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-ulleval/seksjon-for-operasjon-ortopedi-ullevalSeksjon for operasjon ortopedi UllevålHer utføres planlagte ortopediske operasjoner både på inneliggende og dagkirurgiske pasienter. I tillegg opereres øyeblikkelig hjelp.
Seksjon for ortopedisk rehabilitering - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-ulleval/seksjon-for-ortopedisk-rehabilitering-ullevalSeksjon for ortopedisk rehabilitering - Ullevål
Seksjon for ortopedisk traumatologi - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-ulleval/seksjon-for-ortopedisk-traumatologi-ullevalSeksjon for ortopedisk traumatologi - UllevålSeksjon for ortopedisk traumatologi behandler brudd og andre muskel-skjelett- skader i ekstremiteter og bekken.
Seksjon for protesekirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-ulleval/seksjon-for-protesekirurgi-ullevalSeksjon for protesekirurgiVi utfører alle typer proteseoperasjoner i hofter og knær, fra primære til komplekse revisjonsproteser. Dette inkluderer pasienter med løs protese, pasienter med bentap rundt protesen og/eller dype proteseinfeksjoner.
Seksjon for sengeposter ortopedi Ullevål https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-ulleval/seksjon-for-sengeposter-ortopedi-ullevalSeksjon for sengeposter ortopedi Ullevål Seksjonen har ansvaret for den sykepleiefaglige oppfølgingen og behandlingen av de ortopediske pasientene i klinikken.

Fant du det du lette etter?