HELSENORGE

Ortopedisk avdeling Ullevål

Avdelingen tilbyr diagnostikk og behandling av akutte skader og lidelser som omfatter kroppens bevegelsesapparat, altså ben, ledd, muskler og sener. Ullevål sykehus har alt fra lokalsykehusfunksjoner til regionsoppgaver innen traume, rygg, protese, fot-ankel, hånd, barn og artroskopi. Avdelingen har også virksomhet på Aker sykehusområde. Særlig gjelder dette planlagt kirurgi innenfor hånd, artroskopi og fot/ankel. 

Fant du det du lette etter?