Seksjon for operasjon ortopedi Ullevål

Her utføres planlagte ortopediske  operasjoner både på inneliggende og dagkirurgiske pasienter. I tillegg opereres øyeblikkelig hjelp.

Seksjonsleder for operasjon ortopedi Ullevål: Elisabeth Andreen.

Enhetsleder ortopedisk operasjon Ullevål: Lillian Beate Haukås. Enhetsleder ortopedisk operasjon ved Storgt.40: Marit Fagstad.

Fant du det du lette etter?