Seksjon for ortopedisk rehabilitering - Ullevål

Fysioterapeutene har ansvar for undersøkelser og behandling av pasienter i ortopedisk avdeling, fortrinnsvis voksne. Vi behandler både polikliniske og inneliggende pasienter etter planlagt og akutt kirurgi.

Seksjonsleder : Tone Sellevold Soltvedt

Les mer om Seksjon for ortopedisk rehabilitering - Ullevål

Seksjon for ortopedisk rehabilitering - Ullevål

Seksjonen har veilederansvar for studenter og turnuskandidater og majoriteten har formalisert utdanning innen veiledning.

11 ortopediske fysioterapeuter i hvitt ved Ullevål sykehus
Ansatte ved seksjon for ortopedisk rehabilitering
Ullevål
Våre fagområder er utredning og/eller rehabilitering knyttet til:

Hånd- og mikrokirurgi
Protesekirurgi
Artroskopi
Traumatologi
Ryggkirurgi
Barneortopedi

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Ullevål: Ortopedisk avdeling bygg 7, 2. etg.
Tlf. 22 11 96 53 / 22 11 74 88, hverdager kl 08.00 -15.15.


Fra 01. april 2019 selger vi ikke lenger krykker. Vi ber derfor pasientene som skal opereres og har behov for krykker om å ta med seg dette selv når de legges inn. Man kan få lånt krykker gratis ved å henvende seg til lokalt hjelpemiddellager.

Telefon
23 07 29 00
E-post
Postadresse

Oslo Universitetssykehus HF

Seksjon for klinisk service ortopedi

Postboks 4956 Nydalen

0424 Oslo

Besøksadresser og praktisk informasjon

Håndleddsbrudd og øvelser etter behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/handleddsbrudd-og-ovelser-etter-behandlingHåndleddsbrudd og øvelser etter behandlingHHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingHåndleddsbrudd, øvelser etter behandling

Fant du det du lette etter?