Seksjon for ortopedisk rehabilitering - Ullevål

Vi har behandlingsansvar for pasienter i ortopedisk avdeling både barn og voksne. I tillegg har vi ansvar for pasienter innen fagfeltene barne- og voksenrevmatologi, plastikk samt smerteproblematikk. Ergoterapeutene utreder og behandler også pasienter med nevrologiske problemstillinger.

Seksjonsleder : Tone Sellevold Soltvedt

Les mer om Seksjon for ortopedisk rehabilitering - Ullevål

Seksjon for ortopedisk rehabilitering - Ullevål

Seksjonen har også en egen sosionomtjeneste lokalisert på Ullevål, samt sekretærtjeneste lokalisert på Rikshospitalet.

Seksjonen har veilederansvar for studenter og turnuskandidater og majoriteten har formalisert utdanning innen veiledning.

11 ortopediske fysioterapeuter i hvitt ved Ullevål sykehus
Ansatte ved seksjon for ortopedisk rehabilitering Ullevål


Våre fagområder er utredning og/eller rehabilitering knyttet til:


Hånd- og mikrokirurgi
Protesekirurgi
Artroskopi
Deformitets- og forlengelseskirurgi
Traumatologi
Ryggkirurgi
Barneortopedi
Revmatologi
Plastikkirurgi
Smerteproblematikk
Nevrologi (ergoterapi)

Kontakt

Telefon
23072900
E-post
Postadresse

Oslo Universitetssykehus HF

Seksjon for klinisk service ortopedi

Postboks 4956 Nydalen

0424 Oslo

Besøksadresser og praktisk informasjon

Håndleddsbrudd og øvelser etter behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/handleddsbrudd-og-ovelser-etter-behandlingHåndleddsbrudd og øvelser etter behandlingHHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingEMPTY

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.