Seksjon for ortopedisk rehabilitering - Ullevål

Fysioterapeutene har ansvar for undersøkelser og behandling av pasienter i ortopedisk avdeling, fortrinnsvis voksne. Vi behandler både polikliniske og inneliggende pasienter etter planlagt og akutt kirurgi.

Seksjonsleder : Tone Sellevold Soltvedt

Les mer om Seksjon for ortopedisk rehabilitering - Ullevål

Seksjon for ortopedisk rehabilitering - Ullevål

Seksjonen har veilederansvar for studenter og turnuskandidater og majoriteten har formalisert utdanning innen veiledning.

11 ortopediske fysioterapeuter i hvitt ved Ullevål sykehus
Ansatte ved seksjon for ortopedisk rehabilitering
Ullevål
Våre fagområder er utredning og/eller rehabilitering knyttet til:

Hånd- og mikrokirurgi
Protesekirurgi
Artroskopi
Traumatologi
Ryggkirurgi
Barneortopedi

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Ullevål: Ortopedisk avdeling bygg 7, 2. etg.
Tlf. 22 11 96 53 / 22 11 74 88, hverdager kl 08.00 -15.15.


Fra 01. april 2019 selger vi ikke lenger krykker. Vi ber derfor pasientene som skal opereres og har behov for krykker om å ta med seg dette selv når de legges inn. Man kan få lånt krykker gratis ved å henvende seg til lokalt hjelpemiddellager.

Telefon
23 07 29 00
Postadresse

Oslo Universitetssykehus HF

Seksjon for klinisk service ortopedi

Postboks 4956 Nydalen

0424 Oslo

Besøksadresser og praktisk informasjon

Håndleddsbrudd og øvelser etter behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/handleddsbrudd-og-ovelser-etter-behandlingHåndleddsbrudd og øvelser etter behandlingHHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingHåndleddsbrudd, øvelser etter behandling

Fant du det du lette etter?