HELSENORGE

Seksjon for ortopedisk rehabilitering - Ullevål

Fysioterapeutene har ansvar for undersøkelser og behandling av pasienter i ortopedisk avdeling, fortrinnsvis voksne. Vi behandler både polikliniske og inneliggende pasienter etter planlagt og akutt kirurgi. Seksjon for ortopedisk rehabilitering avdeling Ullevål drifter på to lokasjoner, Storgata 40 og Ullevål sykehus. 

Seksjonsleder : Tone Sellevold Soltvedt

Fant du det du lette etter?