HELSENORGE

Seksjon for sengeposter ortopedi Ullevål

Seksjonen har ansvaret for den sykepleiefaglige oppfølgingen og behandlingen av de ortopediske pasientene i klinikken. Seksjonen ledes av Geir Håvard Halvorsen

Fant du det du lette etter?