Seksjon for sengeposter ortopedi Ullevål

Seksjonen har ansvaret for den sykepleiefaglige oppfølgingen og behandlingen av de ortopediske pasientene i klinikken.

Seksjonen ledes av Geir Håvard Halvorsen

Les mer om Seksjon for sengeposter ortopedi Ullevål

Seksjon for sengeposter ortopedi Ullevål

Seksjon for sengeposter og poliklinikk er organisert med

  • 3 sengeposter på Ullevål
  • Orto PO på Ullevål
  • Poliklinikken på Ullevål
  • Hotellpost på Ullevål
  • Sengeposten på Legevakten
  • Skade/brudd på Legevakten
  • Undervisning / fag - tverrgående

Vi jobber kontinuerlig med pasientsikkerhet til det beste for våre pasienter, og fag og fagutvikling i en høykompetent sykepleiefaglig ansattgruppe. 

                       

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Ventelistetelefon for pasienter til operasjon i Kirkeveien, Ullevål Sykehus : Tlf: 23027440 (Tir-Tor 08.30-11-00)

Ventelistetelefon for pasienter til operasjon i Storgt. : Tlf: 22117270 (Tir-Tor 08.30-11-00)

Henvendelser vedrørende Ortopedisk Poliklinikk Ullevål: Tlf: 23027442 (Hverdager: 09.00 - 14.00)

Henvendelse vedrørende Ortopedisk Poliklinikk Storgt. : Tlf: 22117230 (Hverdager: 08.30-11.30)

Henvendelse vedrørende Ortopedisk Sengepost: Tlf: 23027474 (Hverdager 08.30-15.00)

Postadresse
Oslo Universitetssykehus HF
Seksjon for Sengeposter Ortopedi Ullevål
Ullevål Sykehus, Ortopedisk Avdeling
postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?