Oslo sykehusservice

Oslo sykehusservice skal i størst mulig grad ivareta sykehusets samlede behov for støttefunksjoner til beste for pasientbehandlingen. Klinikkene skal ikke bruke unødvendig tid på administrasjon og oppfølging av støttefunksjoner. Vårt tjeneste- og leveransetilbud skal oppleves som en integrert del av kjernevirksomheten. Vi skal også være aktive pådrivere for samhandling i Oslo-området til det beste for Oslo universitetssykehus og andre foretak i Helse Sør-Øst.

Vår visjon: "OSS er ledende på støttetjenester til sykehus"

Les mer om Oslo sykehusservice

Oslo sykehusservice

Oslo sykehusservice består av følgende områder:

 • Administrative fellesfunksjoner:
  Regnskap, LIS og virksomhetsstyring, Kliniske systemer, Personalforvaltning, Dokumentsenter, Aktivitetsdata og analyse, Kompetanseutvikling
 • Arbeidsmiljøavdelingen
 • Avdeling for smittevern
 • Forskningsstøtte 
  Komparativ medisin, Forskningsadministrasjon og biobank, Forskningsstøtte kliniske systemer, Oslo senter for biostatistikk, Registerstøtte. 
 • Logistikk
  Vare og tekstilforsyning, Transport og portør.
 • Kjøkkenavdelingen
 • Renholdsavdelingen 
 • Innkjøpsavdelingen
 • Medisinsk-teknologisk virksomhetsområde:
  Serviceavdelingen, Strategi- og anskaffelsesavdelingen, Forskning- og utviklingsavdelingen, Prosjekt- og kvalitetsavdelingen, Behandlingshjelpemidler
 • Eiendom 
  Forvaltning, VVS-avdeling, Elektro, Byggservice, FDV-dokumentasjon, Vakt og sikkerhet, Parkering
 • Investering og prosjekt
 • OSS-stab
  OSS-kundesenter, Sentralbord, Resepsjon

OSS ledes av direktør Geir Teigstad ,tlf 959 79 072

Økonomileder: Magnus Hatling Landro, tlf 934 51 942
HR leder: Anne Marthe Aass Eriksen tlf 992 16 563,
Kommunikasjonsansvarlig: Kirsti Tangen-Fosser, tlf 918 36 918

Kontakt

Oppmøtested
Forskningsveien 2A, 5 etg.
Telefon
02770
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus,  Rikshospitalet
Oslo sykehusservice
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo 
Forskningsveien 2A
Besøksadresse
Forskningsveien 2A(Google maps)
0373 Oslo
Telefon
02770

VRE (vankomycinresistente enterokokker)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/vre-vankomycinresistente-enterokokkerVRE (vankomycinresistente enterokokker)Vvankomycinresistente enterokokker (VRE)vankomycinresistente enterokokker (VRE)vankomycinresistente enterokokker (VRE)vankomycinresistente enterokokker (VRE)

Avdeling for anskaffelser (Innkjøp)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/virksomhetsomrade-anskaffelse-og-vareforsyning-innkjop Avdeling for anskaffelser (Innkjøp)Ansvaret i anskaffelsessaker og gir faglig og merkantil bistand i henhold til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
Avdeling for kliniske systemerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/avdeling-for-kliniske-systemerAvdeling for kliniske systemer
Avdeling for smittevernhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/avdeling-for-smittevernAvdeling for smittevernAvdeling for smittevern har strategiske og operative oppgaver med forebygging, kontroll og overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner.
Kompetanseutviklinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/kompetanseutviklingKompetanseutviklingKoordinering og støttetjenester for kompetansetiltak, utdanning og organisasjons- og lederutvikling.
Medisinsk-teknologisk virksomhetsområde (MTV)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/medisinteknisk-virksomhetsomrade-mtvMedisinsk-teknologisk virksomhetsområde (MTV)MTV er et kompetanse-senter for medisinsk teknologi på OUS og vi har det overordnede ansvaret for det medisinsk-tekniske utstyret ved sykehuset.
Tolkesentralenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/tolkesentralenTolkesentralenTolkesentralen leverer tolketjenester til OUS, Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og Sunnaas sykehus.
Virksomhetsområde Forskningsstøttehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomradeVirksomhetsområde ForskningsstøtteForskningsstøtte er organisert i Oslo sykehusservice (OSS) og leverer operative støttefunksjoner til forskere ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.