Oslo sykehusservice

Oslo sykehusservice skal i størst mulig grad ivareta sykehusets samlede behov for støttefunksjoner til beste for pasientbehandlingen. Klinikkene skal ikke bruke unødvendig tid på administrasjon og oppfølging av støttefunksjoner.

Vårt tjeneste- og leveransetilbud skal oppleves som en integrert del av kjernevirksomheten. Vi skal også være aktive pådrivere for samhandling i Oslo-området til det beste for Oslo universitetssykehus og andre foretak i Helse Sør-Øst.

Vår visjon: "OSS er ledende på støttetjenester til sykehus"

Les mer om Oslo sykehusservice

Oslo sykehusservice

Oslo sykehusservice består av følgende ni virksomhetsområder:

 • Administrative fellesfunksjoner:
  Regnskap, LIS og virksomhetsstyring, Kliniske systemer, Personalforvaltning, Dokumentsenter, Aktivitetsdata og anlyse, Kompetanseutvikling
 • Arbeidsmiljøavdelingen
 • Avdeling for smittevern
 • Forskningsstøtte
  Medisinsk bibliotek, Komparativ medisin, Forskningsadministrasjon og biobank, Klinisk forskningsstøtte, Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi. 
 • Anskaffelse og vareforsyning
  Innkjøp, Vareforsyning.
 • Produksjons og transport:
  Renhold, Tekstil, Kjøkken, Portør, Transport, Post.
 • Medisinsk-teknologisk virksomhetsområde:
  Serviceavdelingen MTU-IKT, Strategi- og anskaffelsesavdelingen, Forskning- og utviklingsavdelingen, Prosjekt- og kvalitetsavdelingen
 • Eiendom 
  Forvaltning, VVS-avdeling, Elektro, Byggservice, FDV-dokumentasjon, Vakt og sikkerhet, Parkering.
 • OSS - Aker 
  Teknisk Aker, Transport og portør Aker, Renhold Aker, Medisinsk teknisk utstyr til hjemmebehandling.
 • OSS-stab
  OSS-kundesenter, Sentralbord, Resepsjon, Investering og prosjekt.

OSS ledes av direktør Geir Teigstad ,tlf 959 79 072

Økonomileder: Magnus Hatling Landro, tlf 934 51 942
HR leder: Anne Marthe Aass Eriksen tlf 992 16 563,
Kommunikasjonsansvarlig: Kirsti Tangen-Fosser, tlf 918 36 918

Kontakt

Oppmøtested
Forskningsveien 2A, 5 etg.
Telefon
02770
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus,  Rikshospitalet
Oslo sykehusservice
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo 

Avdeling for anskaffelser (Innkjøp)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/virksomhetsomrade-anskaffelse-og-vareforsyning-innkjop Avdeling for anskaffelser (Innkjøp)Ansvaret i anskaffelsessaker og gir faglig og merkantil bistand i henhold til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
Avdeling for kliniske systemerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/avdeling-for-kliniske-systemerAvdeling for kliniske systemer
Avdeling for smittevernhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/avdeling-for-smittevernAvdeling for smittevernAvdeling for smittevern har strategiske og operative oppgaver med forebygging, kontroll og overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner.
Behandlingshjelpemidlerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/behandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerMTH ansvar for behandlingshjelpemidler og en del typer forbruksmateriell til hjemmeboende brukere bosatt i Oslo.
Forskningsadministrasjon og biobankhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/forskningsadministrasjon-og-biobankForskningsadministrasjon og biobankAvdelingen yter praktisk støtte for forskere og forskningsmiljø i Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Helse Sør Øst.
Forskningsstøtte virksomhetsområdehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomradeForskningsstøtte virksomhetsområdeForskningsstøtte er organisert i Oslo sykehusservice og leverer operative støttefunksjoner til forskere ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst.
Klinisk forskningsstøttehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/klinisk-forskningsstotteKlinisk forskningsstøtteAvdelingen er en del av den regionale forskningsstøtten i Helse Sør-Øst, og gir assistanse til forskere i hele regionen. Avdelingen yter bistand innenfor god klinisk forskningspraksis (Good Clinical Practice, GCP).
Komparativ medisinhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/komparativ-medisinKomparativ medisinKPM er en avdeling under Forskningsstøtte i OUS, med tre seksjoner beliggende på Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål.
Kompetanseutviklinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/kompetanseutviklingKompetanseutviklingKoordinering og støttetjenester for kompetansetiltak, utdanning og organisasjons- og lederutvikling.
Medisinsk-teknologisk virksomhetsområde (MTV)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/medisinteknisk-virksomhetsomrade-mtvMedisinsk-teknologisk virksomhetsområde (MTV)MTV er et kompetanse-senter for medisinsk teknologi på OUS og vi har det overordnede ansvaret for det medisinsk-tekniske utstyret ved sykehuset.
Nasjonal kompetansetjeneste for dekontamineringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/nasjonal-kompetansetjeneste-for-dekontamineringNasjonal kompetansetjeneste for dekontamineringNasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering bistår alle deler av helsevesenet og tannhelsetjenesten med kvalitetssikring av dekontaminering (rengjøring, desinfeksjon og eventuelt sterilisering) av medisinsk utstyr.
Oslo Senter for biostatistikk og Epidemiologi (OCBE)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/oslo-senter-for-biostatistikk-og-epidemiologi-ocbeOslo Senter for biostatistikk og Epidemiologi (OCBE)OCBE er en del av den regionale forskningsstøtten i Helse Sør-Øst. Vi yter bistand innen klinisk forskningsmetodikk inkl. statistisk og epidemiologisk metode i alle deler av forskningsprosessen.
Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/kompetanseutvikling/seksjon-for-helseinformasjon-til-pasienter-og-parorendeSeksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørendePasientbibliotek på Ullevål sykehus
Tolkesentralenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/tolkesentralenTolkesentralenTolkesentralen leverer tolketjenester til OUS, Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og Sunnaas sykehus.