Oslo sykehusservice

Oslo sykehusservice skal i størst mulig grad ivareta sykehusets samlede behov for støttefunksjoner til beste for pasientbehandlingen. Klinikkene skal ikke bruke unødvendig tid på administrasjon og oppfølging av støttefunksjoner. Vårt tjeneste- og leveransetilbud skal oppleves som en integrert del av kjernevirksomheten. Vi skal også være aktive pådrivere for samhandling i Oslo-området til det beste for Oslo universitetssykehus og andre foretak i Helse Sør-Øst.

Vår visjon: "OSS er ledende på støttetjenester til sykehus"

Les mer om Oslo sykehusservice

Oslo sykehusservice

Oslo sykehusservice består av følgende områder:

 • Administrative fellesfunksjoner:
  Regnskap, LIS og virksomhetsstyring, Kliniske systemer, Personalforvaltning, Dokumentsenter, Aktivitetsdata og analyse, Kompetanseutvikling
 • Arbeidsmiljøavdelingen
 • Avdeling for smittevern
 • Forskningsstøtte 
  Komparativ medisin, Forskningsadministrasjon og biobank, Forskningsstøtte kliniske systemer, Oslo senter for biostatistikk, Registerstøtte. 
 • Logistikk
  Vare og tekstilforsyning, Transport og portør.
 • Kjøkkenavdelingen
 • Renholdsavdelingen 
 • Innkjøpsavdelingen
 • Medisinsk-teknologisk virksomhetsområde:
  Serviceavdelingen, Strategi- og anskaffelsesavdelingen, Forskning- og utviklingsavdelingen, Prosjekt- og kvalitetsavdelingen, Behandlingshjelpemidler
 • Eiendom 
  Forvaltning, VVS-avdeling, Elektro, Byggservice, FDV-dokumentasjon, Vakt og sikkerhet, Parkering
 • Investering og prosjekt
 • OSS-stab
  OSS-kundesenter, Sentralbord, Resepsjon

OSS ledes av direktør Geir Teigstad ,tlf 959 79 072

Økonomileder: Magnus Hatling Landro, tlf 934 51 942
HR leder: Anne Marthe Aass Eriksen tlf 992 16 563,
Kommunikasjonsansvarlig: Katrina Chamberlain, tlf 957808711

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Forskningsveien 2A, 5 etg.
Telefon
23 07 50 00
mandag - fredag 07.30-15.00
Hastetelefoner eiendom:
Aker 22 89 40 00,
Radiumhospitalet og SSE 22 93 48 78,
Rikshospitalet og Gaustad (inkl. BUP Sogn) 23 07 04 06,
Ullevål og Dikemark 23 02 70 10.
Andre steder kan ta kontakt med driftskontoret på Ullevål
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus,  Rikshospitalet
Oslo sykehusservice
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo 
Forskningsveien 2A
Besøksadresse
Forskningsveien 2A(Kart)
0373 Oslo
Telefon
02770

ESBL (extended spectrum beta‐laktamase )https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/esbl-extended-spectrum-betalaktamase-ESBL (extended spectrum beta‐laktamase )EESBL (extended spectrum beta‐laktamase )ESBL (extended spectrum beta‐laktamase )ESBL (extended spectrum beta‐laktamase )ESBL (extended spectrum beta‐laktamase )
MRSA (meticillin-resistente staphylococcus aureus)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/mrsa-meticillin-resistente-staphylococcus-aureusMRSA (meticillin-resistente staphylococcus aureus)MMRSA (meticillin-resistente staphylococcus aureus)MRSA (meticillin-resistente staphylococcus aureus)MRSA (meticillin-resistente staphylococcus aureus)MRSA (meticillin-resistente staphylococcus aureus)
Norovirushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/norovirusNorovirusNNorovirusNorovirusNorovirusNorovirus
Tarmbakterien Clostridioides difficilehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/tarmbakterien-clostridioides-difficileTarmbakterien Clostridioides difficileTTarmbakterien Clostridioides difficileTarmbakterien Clostridioides difficileTarmbakterien Clostridioides difficileTarmbakterien Clostridioides difficile
VRE (vankomycinresistente enterokokker)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/vre-vankomycinresistente-enterokokkerVRE (vankomycinresistente enterokokker)VVankomycinresistente enterokokker (VRE)Vankomycinresistente enterokokker (VRE)Vankomycinresistente enterokokker (VRE)Vankomycinresistente enterokokker (VRE)

Arbeidsmiljøavdelingenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/arbeidsmiljoavdelingenArbeidsmiljøavdelingen
Avdeling for anskaffelser (Innkjøp)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/virksomhetsomrade-anskaffelse-og-vareforsyning-innkjopAvdeling for anskaffelser (Innkjøp)Ansvaret i anskaffelsessaker og gir faglig og merkantil bistand i henhold til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
Avdeling for kliniske systemerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/avdeling-for-kliniske-systemerAvdeling for kliniske systemer
Avdeling for smittevernhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/avdeling-for-smittevernAvdeling for smittevernAvdeling for smittevern har strategiske og operative oppgaver med forebygging, kontroll og overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner.
Kompetanseutviklinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/kompetanseutviklingKompetanseutviklingKoordinering og støttetjenester for kompetansetiltak, utdanning og organisasjons- og lederutvikling.
Medisinsk-teknologisk virksomhetsområde (MTV)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/medisinteknisk-virksomhetsomrade-mtvMedisinsk-teknologisk virksomhetsområde (MTV)MTV er et kompetanse-senter for medisinsk teknologi på OUS og vi har det overordnede ansvaret for det medisinsk-tekniske utstyret ved sykehuset.
Nasjonal kompetansetjeneste for dekontamineringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/nasjonal-kompetansetjeneste-for-dekontamineringNasjonal kompetansetjeneste for dekontamineringNasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering bistår alle deler av helsevesenet og tannhelsetjenesten med kvalitetssikring av dekontaminering (rengjøring, desinfeksjon og eventuelt sterilisering) av medisinsk utstyr.
Tolkesentralenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/tolkesentralenTolkesentralenTolkesentralen leverer tolketjenester til OUS, Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og Sunnaas sykehus.
Virksomhetsområde Forskningsstøttehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomradeVirksomhetsområde ForskningsstøtteForskningsstøtte er organisert i Oslo sykehusservice (OSS) og leverer operative støttefunksjoner til forskere ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst.

Fant du det du lette etter?