Oslo sykehusservice

Oslo sykehusservice skal i størst mulig grad ivareta sykehusets samlede behov for støttefunksjoner til beste for pasientbehandlingen. Klinikkene skal ikke bruke unødvendig tid på administrasjon og oppfølging av støttefunksjoner.

Vårt tjeneste- og leveransetilbud skal oppleves som en integrert del av kjernevirksomheten. Vi skal også være aktive pådrivere for samhandling i Oslo-området til det beste for Oslo universitetssykehus og andre foretak i Helse Sør-Øst.

Vår visjon: "OSS er ledende på støttetjenester til sykehus"

Les mer om Oslo sykehusservice

Oslo sykehusservice

Oslo sykehusservice består av følgende ni virksomhetsområder:

 • Administrative fellesfunksjoner:
  Regnskap, LIS og virksomhetsstyring, Kliniske systemer, Personalforvaltning, Dokumentsenter, Aktivitetsdata og anlyse, Kompetanseutvikling
 • Arbeidsmiljøavdelingen
 • Avdeling for smittevern
 • Forskningsstøtte
  Medisinsk bibliotek, Komparativ medisin, Forskningsadministrasjon og biobank, Klinisk forskningsstøtte, Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi. 
 • Anskaffelse og vareforsyning
  Innkjøp, Vareforsyning.
 • Produksjons og transport:
  Renhold, Tekstil, Kjøkken, Portør, Transport, Post.
 • Medisinsk-teknologisk virksomhetsområde:
  Serviceavdelingen MTU-IKT, Strategi- og anskaffelsesavdelingen, Forskning- og utviklingsavdelingen, Prosjekt- og kvalitetsavdelingen
 • Eiendom 
  Forvaltning, VVS-avdeling, Elektro, Byggservice, FDV-dokumentasjon, Vakt og sikkerhet, Parkering.
 • OSS - Aker 
  Teknisk Aker, Transport og portør Aker, Renhold Aker, Medisinsk teknisk utstyr til hjemmebehandling.
 • OSS-stab
  OSS-kundesenter, Sentralbord, Resepsjon, Investering og prosjekt.

OSS ledes av direktør Geir Teigstad ,tlf 959 79 072

Økonomileder: Magnus Hatling Landro, tlf 934 51 942
HR leder: Anne Marthe Aass Eriksen tlf 992 16 563,
Kommunikasjonsansvarlig: Kirsti Tangen-Fosser, tlf 918 36 918

Kontakt

Oppmøtested
Forskningsveien 2A, 5 etg.
Telefon
02770
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus,  Rikshospitalet
Oslo sykehusservice
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo 

Tolkesentralenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/tolkesentralenTolkesentralenTolkesentralen leverer tolketjenester til OUS, Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og Sunnaas sykehus.
Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/kompetanseutvikling/seksjon-for-helseinformasjon-til-pasienter-og-parorendeSeksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørendePasientbibliotek på Ullevål sykehus
Oslo Senter for biostatistikk og Epidemiologi (OCBE)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/oslo-senter-for-biostatistikk-og-epidemiologi-ocbeOslo Senter for biostatistikk og Epidemiologi (OCBE)OCBE er en del av den regionale forskningsstøtten i Helse Sør-Øst. Vi yter bistand innen klinisk forskningsmetodikk inkl. statistisk og epidemiologisk metode i alle deler av forskningsprosessen.
Nasjonal kompetansetjeneste for dekontamineringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/nasjonal-kompetansetjeneste-for-dekontamineringNasjonal kompetansetjeneste for dekontamineringNasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering bistår alle deler av helsevesenet og tannhelsetjenesten med kvalitetssikring av dekontaminering (rengjøring, desinfeksjon og eventuelt sterilisering) av medisinsk utstyr.
Medisinsk-teknologisk virksomhetsområde (MTV)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/medisinteknisk-virksomhetsomrade-mtvMedisinsk-teknologisk virksomhetsområde (MTV)MTV er et kompetanse-senter for medisinsk teknologi på OUS og vi har det overordnede ansvaret for det medisinsk-tekniske utstyret ved sykehuset.
Kompetanseutviklinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/kompetanseutviklingKompetanseutviklingKoordinering og støttetjenester for kompetansetiltak, utdanning og organisasjons- og lederutvikling.
Komparativ medisinhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/komparativ-medisinKomparativ medisinKPM er en avdeling under Forskningsstøtte i OUS, med tre seksjoner beliggende på Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål.
Klinisk forskningsstøttehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/klinisk-forskningsstotteKlinisk forskningsstøtteAvdelingen er en del av den regionale forskningsstøtten i Helse Sør-Øst, og gir assistanse til forskere i hele regionen. Avdelingen yter bistand innenfor god klinisk forskningspraksis (Good Clinical Practice, GCP).
Forskningsstøtte virksomhetsområdehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomradeForskningsstøtte virksomhetsområdeForskningsstøtte er organisert i Oslo sykehusservice og leverer operative støttefunksjoner til forskere ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst.
Forskningsadministrasjon og biobankhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/forskningsadministrasjon-og-biobankForskningsadministrasjon og biobankAvdelingen yter praktisk støtte for forskere og forskningsmiljø i Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Helse Sør Øst.
Behandlingshjelpemidlerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/behandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerMTH ansvar for behandlingshjelpemidler og en del typer forbruksmateriell til hjemmeboende brukere bosatt i Oslo.
Avdeling for smittevernhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/avdeling-for-smittevernAvdeling for smittevernAvdeling for smittevern har strategiske og operative oppgaver med forebygging, kontroll og overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner.
Avdeling for kliniske systemerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/avdeling-for-kliniske-systemerAvdeling for kliniske systemer
Avdeling for anskaffelser (Innkjøp)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/virksomhetsomrade-anskaffelse-og-vareforsyning-innkjop Avdeling for anskaffelser (Innkjøp)Ansvaret i anskaffelsessaker og gir faglig og merkantil bistand i henhold til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.