Virksomhetsområde Forskningsstøtte

Virksomhetsområde Forskningsstøtte (VO FST) er organisert i Oslo sykehusservice (OSS) og leverer operative støttefunksjoner til forskere ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst.

Les mer om Virksomhetsområde Forskningsstøtte

Virksomhetsområde Forskningsstøtte

Det tilbys regionale støttefunksjoner for forskere innen biobank- og registerstøtte, biostatistikk / epidemiologi og helseøkonomi, forskningsadministrasjon, klinisk forskningsstøtte. I tillegg inngår også komparativ medisin i VO FST. De fire avdelingene er beskrevet nedenfor. I tillegg har vi tett samarbeid med Medisinsk bibliotek ved Universitetet i Oslo. 

Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier - Clinical Trial Unit (CTU), Administrativ forskerstøtte, Biobank- og registerstøtte og Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE) sitter samlet på Sogn Arena. Komparativ medisin holder til ved Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål.

Staben i VO FST består av:

Foto av Kristin

Kristin Bjordal, virksomhetsleder/forskningsleder OSS/Prof. II UiO
Tlf. 959 70 307

Foto av Gunn

Gunn Ellingsen, administrativ rådgiver 
Tlf. 23 06 60 13

Foto av Svein

Svein Arnesen, spesialrådgiver
Tlf. 402 18 689

Les mer om Regional forskningsstøtte og hva vi kan bidra med


Alle foto: Øystein Horgmo, UiO

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Sogn Arena (Mercedes-bygget), inngang A, 3. etg., Klaus Torgårdsvei 3, 0372 Oslo.

For å se kontaktinformasjon, les mer om Forskningsstøtte ovenfor.

Sogn Arena
Besøksadresse
Klaus Torgårdsvei 3, Oslo(Kart)

Administrativ forskerstøttehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/administrativ-forskerstotteAdministrativ forskerstøtteAvdelingen yter praktisk støtte for forskere og forskningsmiljø i Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Helse Sør Øst.
Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier - Clinical Trials Unit (CTU) https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/avdeling-forskningsstotte-for-kliniske-studier-ctuAvdeling forskningsstøtte for kliniske studier - Clinical Trials Unit (CTU) Avdelingen er en del av den regionale forskningsstøtten i Helse Sør-Øst, og gir assistanse til forskere i hele regionen. Avdelingen yter bistand innenfor god klinisk forskningspraksis (Good Clinical Practice, GCP).
Biobank- og registerstøttehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/biobank-og-registerstotteBiobank- og registerstøtteAvdelingen er en del av den regionale forskningsstøtten i Helse Sør-Øst og gir tekniske råd og veiledning ved planlegging, oppstart drift, og ved uttrekk samt bruk av data fra helseforskningsprosjekt og kvalitets- og forskningsregistre.
Komparativ medisinhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/komparativ-medisinKomparativ medisinKPM er en avdeling under Forskningsstøtte i OUS, med tre seksjoner beliggende på Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål.
Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/oslo-senter-for-biostatistikk-og-epidemiologi-ocbeOslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE)OCBE er en del av den regionale forskningsstøtten i Helse Sør-Øst. Vi yter bistand innen klinisk forskningsmetodikk inkl. statistisk og epidemiologisk metode i alle deler av forskningsprosessen.

Fant du det du lette etter?