Avdeling Forskningsstøtte for kliniske studier - Clinical Trial Unit (CTU)

Les mer om Avdeling Forskningsstøtte for kliniske studier - Clinical Trial Unit (CTU)

Avdeling Forskningsstøtte for kliniske studier - Clinical Trial Unit (CTU)

Vi tilbyr rådgivning og støtte i alle stadier av en klinisk studie - fra til ide´til publikasjon. Kontakt oss gjerne tidlig i planleggingen av studien enten på epost, eller ved å fylle ut et meldeskjema. Vi vil arrangere et innledende møte hvor vi diskuterer prosjektet  og kartlegger behov for videre bistand.

Våre tjenester inkluderer:

Rådgivning innen

  • GCP
  • Helseøkonomi
  • Klinisk forskningsmetodikk og statistikk
  • Pasientrapporterte utfallsmålinger

Dessuten operativ støtte innen

  • Prosjektkoordinering (eks - søknader til myndigheter)
  • Monitorering (kvalitetskontroll, lovpålagt for legemiddelstudier)
  • Datahåndtering (kvalitetskontroll i kliniske studier)

  • Statistikk (utarbeide statistisk analyseplan, utføre analysene)

Rådgivning er gratis, mens operativ støtte er kostnadsbasert

Avdelingen ledes av:

Jon B. Borgaard, avdelingsleder
Tlf.: 23 06 60 34/992 55 553

Martha Colban, GCP rådgiver
Tlf.: 23 06 60 28/481 42 011

Inge Christoffer Olsen, statistiker
Tlf.: 414 59 597

Ellen Johnsen, leder  Seksjon for Helseøkonomi, prosjektkoordinering og pasientrapporterte utfallsmålinger (PROM)

Tlf.:482 30 256

Elin Westerheim, leder Seksjon for Monitorering

Tlf.: 415 44 583

Cecile Moe, leder Seksjon for Datahåndtering

Tlf.: 23 06 60 26For å lese mer om de enkelte seksjonene, se lenker nedenfor:


Kontakt

Oppmøtested

Sogn Arena
Inngang A, 3. etg. (til venstre)
Klaus Torgårds vei 3
0372 Oslo

E-post
Sogn Arena
Besøksadresse
Klaus Torgårdsvei 3, Oslo(Google maps)

Seksjon for Datahåndteringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/avdeling-forskningsstotte-for-kliniske-studier-ctu/datahandteringSeksjon for Datahåndtering
Seksjon for helseøkonomi, prosjektkoordinering og pasientrapporterte utfallsmålinger (PROM)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/avdeling-forskningsstotte-for-kliniske-studier-ctu/helseokonomi-prominet-og-prosjektkoordineringSeksjon for helseøkonomi, prosjektkoordinering og pasientrapporterte utfallsmålinger (PROM)
Seksjon for monitoreringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/avdeling-forskningsstotte-for-kliniske-studier-ctu/monitoreringSeksjon for monitorering

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.