Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier - Clinical Trial Unit (CTU) 
 
Les mer om Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier - Clinical Trial Unit (CTU)

Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier - Clinical Trial Unit (CTU)

Vi tilbyr rådgivning og operativ forskningsstøtte i alle stadier av en klinisk studie - fra til idé til publikasjon. Kontakt oss gjerne tidlig i planleggingen av studien ved å fylle ut et meldeskjema. Vi vil kontakte deg og tilby et innledende møte hvor vi diskuterer prosjektet  og kartlegger behov for videre bistand.


Rådgivning

Vi tilbyr gratis rådgivning innen:

  • Generell rådgivning vedr. GCP, protokollskriving, monitorering o.l.
  • Helseøkonomi
  • Klinisk forskningsmetodikk og statistikk
  • Pasientrapporterte utfallsmålinger
  •  Noen monitoroppgaver (f.eks. fasilitere en risikovurdering av studien og skrive oppsummering, utarbeide kostnadsestimat, utarbeide en monitoreringsavtale, deltakelse på oppstartsmøte og andre studiemøter (1pr.år)
  • Veiledning om valg av løsning for datainnsamling


Operative tjenester

Operativ forskningsstøtte utføres mot betaling. Kostnaden er basert på en timepris, den totale kostnaden vil ofte avhenge av av antall pasienter, antall senter, design og kompleksitet i studien. Eksempler på tjenester vi tilbyr er:

  • Prosjektkoordineringstjenester (f.eks. bistand med søknader til myndigheter)
  • Monitorering. Kvaliteskontroll - lovåplagt i legemiddelstudier (f.eks. sjekk av samtykker og kildedata)
  • Datahåndtering (f.eks. oppsett av e-CRF, koding av bivirkninger og kvalitetskontroll )
  • Statistikk (f.eks. utarbeide statistisk analyseplan og utføre analysene)


Kontakt oss gjerne dersom du ønsker kostnadsestimat for våre tjenester, f.eks. i forbindelse med utarbeidelse av prosjektbudsjett. Jo mer moden en prosjektbeskrivelse (protokollutkast) er, desto bedre estimater kan vi gi.


Her finner du eksempler på hva en studie kan koste.

Lenke til NorCrin prising av monitoreringstjenester


Finansiell struktur

CTU har en grunnbevilgning fra Helse Sør-Øst (HSØ) for vårt regionale forskningsstøtteoppdrag. HSØ har uttrykt at grunnbevilgningen inntil videre ligger fast, men at det forventes at CTU øker sin kapasitet, for å holde tritt med en økende etterspørsel, ved å fakturere for operative tjenester som leveres. Rådgivning er gratis for forskere i hele HSØ.Avdelingens ledergruppe

Foto av Jon

Jon B. Borgaard, avdelingsleder
Tlf.: 23 06 60 34/992 55 553

Foto av Martha

Martha Colban, spesialrådgiver GCP
Tlf.: 23 06 60 28/481 42 011

Foto av Inge

Inge Christoffer Olsen, statistiker
Tlf.: 414 59 597

Foto av Ellen

Ellen Johnsen, leder Seksjon for Helseøkonomi, prosjektkoordinering og pasientrapporterte utfallsmålinger (PROM)

Tlf.:482 30 256

Foto av Elin

Elin Westerheim, leder Seksjon for Monitorering

Tlf.: 415 44 583


Foto kommer

Cecile Moe, leder Seksjon for Datahåndtering

Tlf.: 23 06 60 26

Alle foto: Øystein Horgmo, UiO

For å lese mer om de enkelte seksjonene, se lenker nedenfor:


Kontakt

Oppmøtested
Sogn Arena (Mercedes-bygget) Inngang A, 3. etg. (til venstre) Klaus Torgårds vei 3 0373 Oslo
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling Forskningsstøtte for kliniske studier - Clinical Trial Unit (CTU)
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Sogn Arena
Besøksadresse
Klaus Torgårdsvei 3, Oslo(Google maps)

Seksjon for datahåndteringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/avdeling-forskningsstotte-for-kliniske-studier-ctu/datahandteringSeksjon for datahåndtering
Seksjon for helseøkonomi, prosjektkoordinering og pasientrapporterte utfallsmålinger (PROM)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/avdeling-forskningsstotte-for-kliniske-studier-ctu/helseokonomi-prominet-og-prosjektkoordineringSeksjon for helseøkonomi, prosjektkoordinering og pasientrapporterte utfallsmålinger (PROM)
Seksjon for monitoreringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/avdeling-forskningsstotte-for-kliniske-studier-ctu/monitoreringSeksjon for monitorering

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.