Avdeling Forskningsstøtte for kliniske studier - Clinical Trial Unit (CTU)

Les mer om Avdeling Forskningsstøtte for kliniske studier - Clinical Trial Unit (CTU)

Avdeling Forskningsstøtte for kliniske studier - Clinical Trial Unit (CTU)

Kontakt

Oppmøtested

Sogn Arena
Inngang A, 3. etg. (til venstre)
Klaus Torgårds vei 3
0372 Oslo

E-post

Seksjon for Datahåndteringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/avdeling-forskningsstotte-for-kliniske-studier-ctu/datahandteringSeksjon for Datahåndtering
Seksjon for helseøkonomi, prosjektkoordinering og pasientrapporterte utfallsmålinger (PROM)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/avdeling-forskningsstotte-for-kliniske-studier-ctu/helseokonomi-prominet-og-prosjektkoordineringSeksjon for helseøkonomi, prosjektkoordinering og pasientrapporterte utfallsmålinger (PROM)
Seksjon for monitoreringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/avdeling-forskningsstotte-for-kliniske-studier-ctu/monitoreringSeksjon for monitorering