Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier - Clinical Trial Unit (CTU) 
 
Les mer om Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier - Clinical Trial Unit (CTU)

Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier - Clinical Trial Unit (CTU)

Vi tilbyr rådgivning og operativ forskningsstøtte i alle stadier av en klinisk studie - fra til idé til publikasjon. Kontakt oss gjerne tidlig i planleggingen av studien ved å fylle ut et meldeskjema. Vi vil kontakte deg og tilby et innledende møte hvor vi diskuterer prosjektet  og kartlegger behov for videre bistand.


Rådgivning

Vi tilbyr gratis rådgivning innen:

  • Generell rådgivning vedr. GCP, protokollskriving, monitorering o.l.
  • Helseøkonomi
  • Klinisk forskningsmetodikk og statistikk
  • Pasientrapporterte utfallsmålinger
  •  Noen monitoroppgaver (f.eks fasilitere en risikovurdering av studien og skrive oppsummering, utarbeide kostnadsestimat, utarbeide en monitoreringsavtale, deltakelse på oppstrasmøte og andre studiemøter (1pr.år)
  • Veiledning på valg av løsning for datainnsamling


Operative tjenester

  • Prosjektkoordineringstjenester (f.eks -  bistand med søknader til myndigheter)
  • Monitorering. Kvaliteskontroll - lovåplagt i legemiddelstudier (f.eks sjekk av samtykker og kildedata)
  • Datahåndtering (f.eks oppsett av e-CRF, koding av bivirkninger, kvalitetskontroll )

  • Statistikk (f.eks utarbeide statistisk analyseplan, utføre analysene)

Operativ forskningsstøtte er kostnadsbasert. Prisen avhenger av antall pasienter, antall senter, design og kompleksitet i studien.

Vi i CTU og vil gjerne bli kontaktet for å gi estimater til budsjettene for de operative tjenester vi kan levere.  Desto mer moden en prosjektbeskrivelse ( protokollutkast) er, jo bedre estimater kan vi gi.


Her finner du eksempler på hva en studie kan koste.

Lenke til NorCrin prising av monitorerings-tjenester


Finansiell struktur

CTU har en grunnbevilgning fra Helse Sør-Øst (HSØ) for vårt regionale forskningsstøtteoppdrag. HSØ har uttrykt at grunnbevilgningen inntil videre ligger fast, men at det forventes at CTU øker sin kapasitet - for å holde tritt med en økende etterspørsel ved å fakturere for operative tjenester som leveres. Derfor er noen av våre leveranser kostnadsbasert. Rådgivning er gratis for forskere i hele HSØ.Avdelingens ledergruppe

Foto av Jon

Jon B. Borgaard, avdelingsleder
Tlf.: 23 06 60 34/992 55 553

Foto av Martha

Martha Colban, spesialrådgiver GCP
Tlf.: 23 06 60 28/481 42 011

Foto av Inge

Inge Christoffer Olsen, statistiker
Tlf.: 414 59 597

Foto av Ellen

Ellen Johnsen, leder Seksjon for Helseøkonomi, prosjektkoordinering og pasientrapporterte utfallsmålinger (PROM)

Tlf.:482 30 256

Foto av Elin

Elin Westerheim, leder Seksjon for Monitorering

Tlf.: 415 44 583


Foto kommer

Cecile Moe, leder Seksjon for Datahåndtering

Tlf.: 23 06 60 26

Alle foto: Øystein Horgmo, UiO

For å lese mer om de enkelte seksjonene, se lenker nedenfor:


Kontakt

Oppmøtested
Sogn Arena (Mercedes-bygget) Inngang A, 3. etg. (til venstre) Klaus Torgårds vei 3 0373 Oslo
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling Forskningsstøtte for kliniske studier - Clinical Trial Unit (CTU)
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Sogn Arena
Besøksadresse
Klaus Torgårdsvei 3, Oslo(Google maps)

Seksjon for datahåndteringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/avdeling-forskningsstotte-for-kliniske-studier-ctu/datahandteringSeksjon for datahåndtering
Seksjon for helseøkonomi, prosjektkoordinering og pasientrapporterte utfallsmålinger (PROM)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/avdeling-forskningsstotte-for-kliniske-studier-ctu/helseokonomi-prominet-og-prosjektkoordineringSeksjon for helseøkonomi, prosjektkoordinering og pasientrapporterte utfallsmålinger (PROM)
Seksjon for monitoreringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/avdeling-forskningsstotte-for-kliniske-studier-ctu/monitoreringSeksjon for monitorering

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.