HELSENORGE

Avdeling for biobank- og registerstøtte

Avdeling for biobank- og registerstøtte gir tekniske råd og veiledning ved planlegging, oppstart, drift og ved uttrekk samt bruk av data fra helseforskningsprosjekt og kvalitets- og forskningsregistre (helseregistre) samt for forskningsbiobanker.

Fant du det du lette etter?