Avdeling for biobank- og registerstøtte

Avdeling for biobank- og registerstøtte gir tekniske råd og veiledning ved planlegging, oppstart, drift og ved uttrekk samt bruk av data fra helseforskningsprosjekt og kvalitets- og forskningsregistre (helseregistre) samt for forskningsbiobanker. Videre tilbyr avdelingen oppsett av skreddersydde «registerløsninger» for forskningsprosjekt og kvalitetsregistre i Medinsight Classic (avansert IT-løsning for innsamling av strukturerte helsedata) samt individuell rådgivning vedrørende valg og design av godkjente IT-løsninger for innsamling av helsedata (registerløsninger). Avdelingen drifter også OUS' offisielle sporingsløsning for biologisk materiale til forskningsbiobanker (eBiobank) og administrerer lagringsfasiliteter for forskningsbiobankene. Avdelingen er organisert i to team: Team Biobank og Team Register.

Les mer om Avdeling for biobank- og registerstøtte

Avdeling for biobank- og registerstøtte

Avdeling for biobank- og registerstøtte har kompetanse innen:

 • Planlegging, formalisering, etablering og drift av registre og forskningsbiobanker (både spesifikke og generelle)

 • Rådgivning vedrørende valg IT-løsninger for innsamling av helsedata (registerløsninger)

 • Rådgivning vedrørende design og kvalitetssikring av IT-løsninger for innsamling av Helsedata (registerløsninger) samt utvikling av skreddersydde registerløsninger i Medinsight.

 • Bruk av sporingsløsning for forskningsbiobanker

 • Rådgivning ved formalisering og etablering av forskningsbiobanker

 • Rådgivning ved utarbeidelser av samtykker

 • Råd ved utarbeidelse av registerprotokoll og vedtekter for kvalitets- og helseregistre

 • Råd om praktiske og administrative arbeidsrutiner ved biobank- og registerdrift

 • Datauttrekk og kvalitetssikring av helsedata

 • Kurs innen dataprosessering/tilrettelegging av data for analyser

 • Råd ved problemløsning (tekniske feil/utfordringer i databaser og datafiler)

 • Holder jevnlig kurs og foredrag innen biobank- og registerfeltet


Avdeling for biobank- og registerstøtte består av:

 

Foto av Dominic A. Hoff

Dominic A. Hoff, avdelingsleder
Mobil: 900 88 864


Biobank

Foto av Turid Eide
Turid Eide, teamleder
Tlf. 977 09 817


Foto av Elsa Roland
Elsa Roland, seniorrådgiver
Tlf. 932 24 807


Foto av Hege Dahlen Sollid
Hege Dahlen Sollid, seniorrådgiver
Tlf. 402 24 340


Bilde kommer...

Line Eide Solhaug, rådgiver
Tlf. 400 08 150


Register

Bilde kommer...
Geir Nygård, teamleder
Tlf. 412 43 913


Foto av Alexander Helland

Alexander Helland, rådgiver IKT
Tlf. 411 55 701

Bilde kommer...

Dan Johansen, rådgiver IKT
Tlf. 461 44 614Foto av Gerd Paulsen

Gerd Paulsen, rådgiver IKT
Tlf. 913 25 451

Foto av Pål Marius Rød

Pål Marius Rød, rådgiver IKT
Tlf. 916 17 435

Foto av Oddvar Sandvin

Oddvar Sandvin, rådgiver IKT
Tlf. 917 04 359

Foto av Laima B. Taylor
Laima B. Taylor, rådgiver IKT
Tlf. 913 24 532

Foto av Tore Westad
Tore Westad, rådgiver IKT
Tlf. 926 65 109

 

Alle foto: Øystein Horgmo, UiO


Kontaktinformasjon:

epost: Biobank- og registerstøtte

epost: Medinsight


Les mer om de enkelte temaene ved å følge lenkene under.

Planlegging

Oppstart og driftfase

Datauttrekk og kobling

Dataprosessering/tilrettelegging av data for analyse

Rapporter og statistiske analyser

IT-løsninger for datainnsamling (registerløsninger)
 Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Sogn Arena (Mercedes-bygget) Inngang A, 3. etg. (til venstre) Klaus Torgårds vei 3 0372 Oslo
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for Registerstøtte
Sogn Arena
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Sogn Arena
Besøksadresse
Klaus Torgårdsvei 3, Oslo(Kart)
Fant du det du lette etter?