Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE)

OCBE er en del av den regionale forskningsstøtten i Helse Sør-Øst. Vi yter bistand innen klinisk forskningsmetodikk inkl. statistisk og epidemiologisk metode i alle deler av forskningsprosessen, og vi arrangerer kurs.Les mer om Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE)

Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE)

Forskningsveiledning

Vi tilbyr gratis forskningsveiledning innen:

  • Valg av design og metode
  • Statistiske og epidemiologiske analysemetoder

Veiledningstid avtales alltid på forhånd. Normalt avsettes en time til første møte, deretter kan vi ha oppfølgingsmøter avhengig av behov.

Benytt kontaktskjema for bestilling av veiledningstime.

Prosjektdeltakelse

Senterets ansatte kan inngå som aktive deltakere i prosjekter og utføre analysearbeid og dokumentasjon av resultater. I noen doktorgrads-prosjekter er vi hovedveileder eller metodologisk biveileder. For å få til en god studie er tidligst mulig profesjonell veiledning ofte avgjørende.


Undervisning/Kurs

Vi holder årlige kurs i klinisk forskningsmetodikk (i november/desember) og har som mål å lære bort prinsipper for kunnskapsbasert medisinsk og helsefaglig forskningsmetodikk. Dette innebærer at vi gir undervisning i design i forhold til ulike forskningshypoteser, strategi, viktigheten av intern validitet i studier (seleksjonsskjevhet, konfundering og informasjonsskjevhet) og statistiske og epidemiologiske metoder.

Vi gir opplæring i basale prinsipper ved hypotesetesting og innføring i statistiske analysemetoder, samt en innføring i helseøkonomisk evaluering. Kursene er tilpasset aktive forskere og stipendiater ved Oslo universitetssykehus HF og i Helse Sør-Øst.

Besøksadresse: Sogn Arena, Klaus Torgårdsvei 3, 0372 Oslo (inngang A, 3. etg.)


Webpages in English

Regional Research Support (HSØ)
OCBE - Oslo University Hospital
OCBE - University of Oslo


Kontaktskjema
Veiledning innen biostatistikk og epidemiologi

OCBE ledes av:

Foto av Arnoldo

Arnoldo Frigessi, professor
Tlf. 22 85 10 04/957 35 574

Foto av Morten

Morten W. Fagerland, seksjonsleder
Tlf. 23 06 60 14/415 04 614Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Sogn Arena
Inngang A, 3. etg. (til venstre)
Klaus Torgårds vei 3
0373 Oslo

Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE)
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Sogn Arena
Besøksadresse
Klaus Torgårdsvei 3, Oslo(Kart)
Fant du det du lette etter?