Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om dekontaminering av medisinsk utstyr.

​Dekontaminering innebærer rengjøring, desinfeksjon eller sterilisering av medisinsk utstyr som skal gjenbrukes. Korrekt dekontaminering er en grunnleggende forutsetning for at medisinsk gjenbruksutstyr skal kunne anvendes på en sikker måte. Virksomheten omfatter utarbeidelse av metodebeskrivelser, kravspesifikasjoner og veiledere, opplæring og rådgiving, forskning, vurdering av nye metoder og teknologi, og bistand til kvalitetskontroll av dekontaminering. Tjenesten retter seg mot alle deler av helsetjenesten og tannhelsetjenesten. Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

For mer informasjon gå til internettsiden til Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering

Kontakt oss

Telefon
23071135

Epost
steriliseringskontroll@ous-hf.no                                                                                                        
Leder
Eivind Espeland
                                                                          
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering,
Avd. for smittevern, Rikshospitalet, 
Postboks 4950 Nydalen,
0424 Oslo  
                        
Besøksadresse
Sognsvannsveien 20,
0372 Oslo

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.