Prehospital klinikk

Prehospital klinikk har ansvar for prehospital akuttmedisinsk nødmelde- og utrykningstjeneste i Oslo og Viken (tidligere Akershus og Østfold), samt Kongsvingerregionen. I tillegg har senteret regionale og nasjonale oppgaver knyttet til luftambulanseoperasjoner og beredskap. Videre er senteret involvert i forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til akuttmedisin og prehospitalt arbeid.

Les mer om Prehospital klinikk

Prehospital klinikk

Prehospital klinikk har 1000 ansatte og ledes av  Sindre Mellesmo.

Klinikken består av fire avdelinger:

  • Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)
  • Ambulanseavdelingen
  • Luftambulanseavdelingen
  • Pasientreiseavdelingen


Klinikkens ledergruppe består av:

  • Sindre Mellesmo (leder)
  • Christian Buskop (avdelingsleder luftambulanse)
  • Ola Borstad (avdelingsleder ambulanse)
  • Oddbjørn Hagen (avdelingsleder AMK Oslo)
  • Egil Johannessen (avdelingsleder pasientreiser)
  • Anita Walsøe (administrasjonsleder)

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Kirkeveien 166 (Ullevål sykehus).
Telefon
23 01 53 00 / 67 90 10 00
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus 
Prehospital klinikk
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo 

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/prehospital-klinikk/akuttmedisinsk-kommunikasjonssentral-amkAkuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Oslo betjener nødnummeret 113 og håndterer medisinsk nødmelde- og kommunikasjonstjeneste for fylkene Oslo, Akershus og Østfold.
Ambulanseavdelingenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/prehospital-klinikk/ambulanseavdelingenAmbulanseavdelingenmbulanseavdelingen utfører omlag 150 000 ambulanseoppdrag årlig og har 450 ansatte. I tillegg kommer studenter og lærlinger.
Luftambulanseavdelingenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/prehospital-klinikk/luftambulanseavdelingenLuftambulanseavdelingenLuftambulanseavdelingen er ansvarlig for medisinsk bemanning og kvalitetssystem for syv transportfartøy (helikopter, fly og bil) fordelt på fire operative seksjoner.
Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/prehospital-klinikk/nasjonal-kompetansetjeneste-for-prehospital-akuttmedisin-nakosNasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)NAKOS arbeider med undervisning, forskning og kvalitetsprosedyrer innen området akuttmedisin utenfor sykehus.
Pasientreise- og syketransportavdelingenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/prehospital-klinikk/pasientreiseavdelingenPasientreise- og syketransportavdelingenPasientreiseavdelingen er en av fire avdelinger i prehospitalt senter og koordinerer og forvalter reiser til og fra offentlig godkjent behandling.

Fant du det du lette etter?