HELSENORGE

Prehospital klinikk

Prehospital klinikk har ansvar for prehospital akuttmedisinsk nødmelde- og utrykningstjeneste i Oslo og Viken (tidligere Akershus og Østfold), samt Kongsvingerregionen. I tillegg har senteret regionale og nasjonale oppgaver knyttet til luftambulanseoperasjoner og beredskap. Videre er senteret involvert i forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til akuttmedisin og prehospitalt arbeid.

Fant du det du lette etter?