Luftambulanseavdelingen

Luftambulanseavdelingen er ansvarlig for medisinsk bemanning og kvalitetssystem for syv transportfartøy (helikopter, fly og bil) fordelt på fire operative seksjoner.

Les mer om Luftambulanseavdelingen

Luftambulanseavdelingen

Luftambulanseavdelingen tilbyr spesialisert, prehospital behandling innen akutt- og intensivmedisin. Avdelingen bemanner også flykoordineringssentralen i Sør-Norge som er ansvarlig for planlegging av alle elektive ambulanseflyoppdrag sør for Nord-Trøndelag. Videre har avdelingen også beredskapsfunksjoner regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Avdelingen ledes av Hans Julius Heimdal.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?