HELSENORGE

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) ble etablert i 2003 av Helse- og omsorgsdepartementet. Tjenesten er administrativt underlagt Prehospital klinikk, Oslo universitetssykehus HF. NAKOS arbeider med undervisning, forskning og kvalitetsprosedyrer innen området akuttmedisin utenfor sykehus.

Fant du det du lette etter?