Pasientreise- og syketransportavdelingen

Pasientreise- og syketransportavdelingen er en av fire avdelinger i prehospital klinikk og koordinerer og forvalter reiser til og fra offentlig godkjent behandling.

Les mer om Pasientreise- og syketransportavdelingen

Pasientreise- og syketransportavdelingen

Avdelingen ledes av Egil Johannessen.

Vilkår for bruk av pasientreiser

I utgangspunktet har man rett til å få refundert reiseutgifter tilsvarende billigst mulig reisemåte til og fra nærmeste behandlingssted. Innenfor primærhelsetjenesten er dette definert til å gjelde innenfor pasientens bostedskommune. I spesialisthelsetjenesten er dette utvidet til å gjelde innenfor pasientens helseregion. Pasienten legger da ut for reisen selv og søker om refusjon i etterkant ved å sende inn et reiseregningsskjema. Hvis pasienten bor i et område med manglende rutegående transport kan pasienten henvende seg til Pasientreisekontoret på telefon 915 05515 for rekvisisjon på trafikalt grunnlag for hele eller deler av reisen. Pasientreisekontoret sørger da for å bestille og følge opp transporten. Transportene bestilles fra leverandører som pasientreiseavdelingen har kontrakter med.

Rekvisisjonspraksis

Rekvisisjon

Henvisende behandler rekvirer transport på medisinsk grunnlag til førstegangs behandling i spesialisthelsetjenesten. Deretter er det spesialisthelsetjenesten som rekvirerer transport for pasienten hjem igjen og tilbake til eventuelt senere behandlinger. For turer til og fra røntgen eller laboratorier skal henvisende behandlere rekvirere både tur og retur.

Transportmidler

Drosje

Pasientreise- og syketransportavdelingen ved Oslo universitetssykehus har kontrakter med drosjeselskaper om kjøring av pasientreiser. Sjåførene er underlagt spesielle kvalitetskrav og skal ha gjennomført et eget kurs før de får kjøre pasienter.

Helsebiler

Helsebiler er minibusser som kjører i fast daglig drift for Pasientreiser i Oslo og Akershus.

  • Ni-seter med plass til to rullestoler og fire pasienter, eller ni pasienter uten spesielle behov.
  • Sentralen har til sammen seks komfortstoler fordelt på 20 biler. Alle biler har en manuell rullestol i bilen.

HELSEekspressen

  • Helsepersonell med tilgang på medisinsk utstyr om bord.
  • Sitteplasser med god plass til bena, ekstra gode stoler, plass til elektriske rullestoler og bårepasienter.
  • Handikapptoalett.
  • Rekvireres via det elektroniske rekvireringssystemet for pasientreiser, NISSY (sittende pasienter), eller AMK (bårepasienter) på telefon 22 93 22 20. Bårepasienter må være klare en halvtime før bussavgang.
  • Rutetider: Pasientreiser.no, helsenorge.no eller telefon 915 05515 .

Fly

  • Flyreiser for pasienter rekvireres på telefon 915 05515 , tastevalg 2.

Kontaktinformasjon

Telefon
91 50 55 15
Fant du det du lette etter?