HELSENORGE

Behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler er utstyr for spesialisert medisinsk behandling utenfor sykehus. Utstyr brukes for å bedre pasientens medisinske tilstand og bidrar ofte til å opprettholde livsviktige funksjoner. Ernæringspumpe, oksygenutstyr og forstøverapparat er eksempler på utstyr som lånes ut. Pasienten kan bruke utstyret selvstendig i sitt hjem eller i institusjon, eller få hjelp av pårørende, hjemmesykepleie eller personell i institusjon for å gjennomføre behandlingen.   


Korona pandemien og krigen i Ukraina har medført leveringsproblemer også for medisinsk teksnisk utstyr og medisinsk forbruksmateriell. Innimellom er vi tomme for enkelte typer utstyr. Det er derfor ekstra viktig nå at pasienter som låner behandlingshjelpemidler av sykehuset, tar godt vare på utstyr og forbruksmateriell.

 

Fant du det du lette etter?