Helsenorge

Behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler er utstyr for spesialisert medisinsk behandling utenfor sykehus. Utstyr brukes for å bedre pasientens medisinske tilstand bidrar ofte til å opprettholde livsviktige funksjoner. Ernæringspumpe, oksygenutstyr og forstøverapparat er eksempler på utstyr som lånes ut. Pasienten kan bruke utstyret selvstendig i sitt hjem eller i institusjon, eller få hjelp av pårørende, hjemmesykepleie eller personell i institusjon for å gjennomføre behandlingen.   


VI MÅ ALLE BIDRA TIL Å UNNGÅ SPREDNING AV CORONA/COVID-19 VIRUS

Det er ønskelig å begrense reiser til/fra sykehuset som ikke er helt nødvendig.

Vi sender gjerne ut utstyr og forbruksmateriell pr. post i stedet for at du henter.

Ring oss på tlf 23 01 65 04.

Må du likevel komme til ekspedisjonen, vennligst hold avstand til personalet og andre besøkende. Vi har innført kølapp-system. Helsepersonell fra avdelinger prioriteres i køen. Er det allerede to besøkende i ekspedisjonen, ber vi om forståelse for at neste må vente utenfor.

 

Flere apparater fra Philips Respironics er tilbakekalt, berørte pasienter med apparatene kontaktes av OUS.

 

Fant du det du lette etter?