HELSENORGE

Intervensjonssenteret

Intervensjonssenteret ble etablert av Stortinget i 1996 for å være en fellesressurs i Norsk helsetjeneste forå sikre trygg utvikling og innføring av nye metoder. Senteret ledes av professor Erik Fosse.

Intervensjonssenteret samarbeider med alle enheter i helsetjenesten om:

    - Utvikling av nye behandlingsmetoder

    - Utvikling av nye behandlingsstrategier

    - Sammenlikne nye og etablerte metoder

    - Studier av de sosiale, økonomiske og organisasjonsmessige konsekvenser av nye metoder.

Opplæring av helsepersonell i nye behandlingsmetoder er en integrert del av dette. Intervensjonssenteret driver kurs på simulatorer, organmodeller, dyremodeller og med pasienter. Vi bistår også industrien med opplæring i bruk av nye teknologier.

Intervensjonssenteret samarbeider tett med med-tek industrien og tilbyr industrien studier for utprøving av nye teknologier og dokumentasjon til f. eks CE merking. Intervensjonssenteret er der for ISO sertifisert (ISO 9001:2015) slik at dokumentasjonen kan brukes overfor regulatoriske myndigheter i EU og USA.
Intervensjonssenteret er godkjent både som operasjonsavdeling og radiologiske laboratorier for mennesker, og er også autorisert av Mattilsynet for å utføre forsøk på dyr.

Fant du det du lette etter?