HELSENORGE

Hipernav prosjektstart våren 2017

EU-prosjektet Hipernav skal utvikle navigasjonssystem for kirurger.

Bilde fra operasjonsstuen