HELSENORGE

Medisinsk-teknologisk avdeling

Medisinsk-teknologisk avdeling (MTA) er Norges største medisinsk-teknologiske sykehusmiljø med rundt 110 ansatte.  MTA er et kompetanse-senter for medisinsk teknologi på OUS og vi har det overordnede ansvaret for det medisinsk-tekniske utstyret ved sykehuset og behandlingshjelpemidler (medisinsk-teknisk utstyr med tilhørende forbruksmateriell) til pasienter i Oslo sykehusområde.
MTA er underlagt Teknologi- og innovasjonsklinikken (TIK). Avdelingen er organisert i seksjonene Service MTU-IKT, Strategi og anskaffelse, Forskning og utvikling MTU og Behandlingshjelpemidler. MTA har aktiviteter på Aker, Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål og i Forskningsveien.

 

"Vi skal levere medisinsk teknologi til pasientenes beste"

 

Artikler

Fant du det du lette etter?