HELSENORGE

Medisinsk-teknologisk avdeling

Medisinsk-teknologisk avdeling (MTA) i OUS er en del av Teknologi- og innovasjonsklinikken (TIK), og er Norges største medisinsk-teknologiske sykehusmiljø med i overkant 100 ansatte. MTA er sykehusets fagavdeling for medisinsk teknologi, og har det overordnede ansvaret for alt det medisinsk-tekniske utstyret (MTU) i sykehuset bestående av i underkant av 40 000 utstyrsenheter med en samlet verdi i størrelsesorden 4 milliarder kroner. 

«Vi skal levere medisinsk teknologi til pasientenes beste».

Artikler

Fant du det du lette etter?