HELSENORGE

Seksjon for forskning og utvikling MTU

For at Medisinsk teknologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF skal kunne levere tjenester på et tilstrekkelig høyt nivå har det gjennom alle år vært nødvendig med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Vår visjon er å finne teknologier som gjør pasienten bedre. I arbeidet mot denne visjonen har vi fokus på å være Utforskende, Imøtekommende og Teknologikritisk.

Fant du det du lette etter?