HELSENORGE
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Arenafleksibel behandling i psykisk helsevern for barn og unge

Arenafleksibel behandling i psykisk helsevern betyr at behandling vil foregå både hjemme, på skolen, på sykehuset og andre steder som sykehuset avtaler med deg og/eller dine foresatte.

Innledning

Pasienter tilbys denne behandlingen når BUP mener det er mest hensiktsmessig for at du skal bli bedre. Den arenafleksible behandlingen vil foregå langt oftere og flere steder enn hos BUP.

Henvisning og vurdering

Før

Hvordan man forbereder seg til arenafleksibel behandling vil variere fra pasient til pasient. Derfor vil personale fra behandlingsstedet ta kontakt og lage en plan for oppstart.

Under

Når man får arenafleksibel behandling vil det planlegges ulike aktiviteter og samtaler etter en forutsigbar plan. Behandlingsopplegget vil være tilpasset hver enkelt familie.

Behandlingstiden kan variere mye fra pasient til pasient, og det legges til rette for individuelle behov. Dette vil personalet informere mer om før oppstart.

Etter

Den arenafleksible behandlingen er ferdig når pasientens behov igjen kan dekkes gjennom de vanlige behandlingene som tilbys i BUPs lokaler.

BUP har hovedansvaret for oppfølging dersom det er behov for videre behandling etter at arenafleksibel behandling er avsluttet. Det legges til rette for individuelle behov.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?