HELSENORGE

Brannskade - rehabilitering og etterbehandling

Alle større brannskader vil ha behov for oppfølging og etterbehandling for å sikre et best mulig sluttresultat.