HELSENORGE

ECMO-behandling

Behandlingen foregår ved hjelp av en modifisert hjerte-lungemaskin som via plastslanger kobles til store blodårer i kroppen. Maskinen kan brukes til å avlaste et sviktende hjerte og/eller lunger både hos voksne og barn.