EEG - søvndeprivert undersøkelse

Undersøkelse av den elektriske aktiviteten i hjernen under søvn.