HELSENORGE

Epilepsi - Klassisk ketogen diett

Behandlingen er aktuell for barn med epilepsi, der sykdommen er vanskelig å behandle med medikamenter. Ketogen diett inneholder måltider med mye fett og svært lite karbohydrater, og er en etterligning av kroppens reaksjon på faste. Behandlingen kan redusere anfall og ha en positiv innvirkning på konsentrasjon, oppmerksomhet, søvn, humør og adferd. Vi vet ikke sikkert hva effekten skyldes, men trolig henger det sammen med forandringen i energiomsetning (stoffskifte).