HELSENORGE

Epilepsi - MEG-undersøkelse (magnetoencefalografi)

MEG måler det magnetiske feltet som oppstår når hjernecellene (nevronene) er elektrisk aktive. Vi kartlegger den elektro-magnetiske aktiviteten i hjernen ved hjelp av elektroder og magnetiske sensorer på hodet. Vi har ikke MEG i Norge og henviser de pasientene som trenger slik undersøkelse til utlandet. Undersøkelsen foregår ved Helsinki universitetshospital i Finland.