HELSENORGE

Epilepsi - MEG-undersøkelse (magnetoencefalografi)

MEG er en utvidet EEG-undersøkelse. Vi kartlegger den elektro-magnetiske aktivitet i hjernen ved hjelp av elektroder og magnetiske sensorer på hodet. Vi har ikke MEG i Norge og henviser de pasientene som trenger slik undersøkelse til utlandet. Undersøkelsen foregår ved Helsinki universitetshospital i Finland eller ved Aarhus Universitetshospital i Danmark.