HELSENORGE

Epilepsioperasjon for barn

Selv ved bruk av medisiner mot epilepsi, forsetter 20-30 % av pasientene å ha anfall. Noen av disse barna og ungdommene kan hjelpes ved operasjon.