HELSENORGE

Epilepsioperasjon for barn

Selv om barn får medisiner mot epilepsi, forsetter 20-30 % å ha anfall. Noen av disse barna kan vi hjelpe med en operasjon.