HELSENORGE

Flammebrannskade

Flammeskader er den vanligste formen for brannskader og utgjør omtrent halvparten av alle brannskader. Typiske årsaker er skader ved husbrann eller ved eksplosjonsartede branner som følge av bruk av brennbare væsker, for eksempel bensin, tennvæske, propan og lignende.