HELSENORGE

Gallegangsatresi - operasjon

Gallegangsatresi er en medfødt misdannelse av gallegangene mellom lever og tarm. Betennelse av ukjent årsak fører til at gangene skrumper inn og blir helt eller delvis tette.  De synlige tegnene kan være at barnet har gulsott mer enn 10 - 14 dager etter fødselen, lys avføring og mørk urin. For å opprette flyt av galle til tarmen, må barnet opereres.