HELSENORGE
Seksjon for arvelig kreft

Genetisk testing for arvelig kreft

En gentest kan avdekke om du har en arvelig risiko for kreft. Dersom du har en genfeil som gir økt risiko for kreft, kan du få spesialtilpassede kontroller og tiltak som reduserer din risiko for arvelig kreft eller gjør at vi oppdager kreft på et tidlig stadium.

Innledning

De aller fleste krefttilfeller har ukjent årsak og skyldes ikke arvelig genfeil. Men dersom flere i familien din har hatt samme type kreft eller ved kreft i ung alder, kan det være grunn til å utrede for arvelig kreft. En gentest kan vise om du har en genfeil som gir økt risiko for kreft. Hvis du har en slik genfeil får du tilbud om oppfølging og forebyggende tiltak.

Dersom du ønsker utredning og gentest for arvelig kreft fordi du eller noen i familien din har eller har hatt kreft, må du ha henvisning fra fastlege eller sykehuslege.

Dersom det allerede er funnet en genfeil hos noen i familien din, kan du ta direkte kontakt med medisinsk genetisk avdeling ved sykehuset. Da du må oppgi navn på slektning eller det familienummeret som er tildelt familien din i forbindelse med tidligere utredning ved sykehuset.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Du får genetisk veiledning før gentesten. Genetisk veiledning er en samtale med en genetisk veileder eller en lege som går gjennom familiehistorien din, informasjon om gentesten og eventuell videre oppfølging. Samtalen vil foregå ved poliklinikken vår på sykehuset eller så kan vi bruke telefon-/videokonsultasjon.

Under

Selve gentesten består av å ta en enkel blodprøve.

Les mer om
Behandlingen eller undersøkelsen gjøres flere steder

Vi undersøker blodprøven din for genfeil i ett eller flere gener knyttet til økt risiko for kreft. Dersom det er en kjent genfeil i familien din, undersøker vi blodprøven din for denne genfeilen. Dersom du er under utredning for arvelig kreft, undersøker vi blodprøven din for genfeil i flere gener (såkalt paneltesting).

Etter

Det tar cirka 2-4 uker å få svaret ved test for kjent genfeil og 1-2 måneder ved paneltest. Når svaret er klart, sender vi deg brev i posten om resultatet.

Hvis vi finner en genfeil hos deg, blir du kalt inn til en ny samtale for å få informasjon om konsekvenser av funnet og for å snakke om aktuelt helsetilbud. Senere vil det være lett å komme i kontakt med oss hvis du skulle lure på noe.

Dersom det blir funnet genfeil hos en deg, får slektningene dine tilbud om gentesting.
Noen ganger anbefaler vi brystkontroller eller tarmkontroller selv om det ikke blir funnet genfeil i noen av genene. Dette vurderer vi når vi har svaret på gentesten din.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Informasjon til pasienter (inkl. blodprøvetaking)

Informasjon til rekvirenter og samarbeidspartnere

Klinikkens forskningsaktivitet

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

Fant du det du lette etter?