HELSENORGE

HHT/ Oslers sykdom

HHT er en arvelig, kronisk sykdom som rammer blodårene. Behandlingen avhenger av hvilke symptomer du har og alvorlighetsgraden av disse.