HELSENORGE

Hjernekarsykdommen moyamoya

Moyamoya er en kronisk sykdom der pulsårer til hjernen snevres inn, og hvor det deretter dannes nye blodårer for å kompensere for den trange blodåren. Det finnes ingen helbredende behandling. Hovedfokus på behandlingen ligger derfor på å redusere risiko for hjerneinfarkt og hjerneblødning gjennom medikamentell eller kirurgisk behandling.