Hjerteklaffekirurgi

Aortaklaffestenose (trang hjerteklaff) er den vanligste typen hjerteklaffefeil, og behandles vanligvis med å bytte ut klaffen med en ny hjerteklaff.
Ved lekkasje i hjerteklaffen (aortaklaffeinsuffisiens) gjøres det ved at vi enten bytter ut klaffen med en ny hjerteklaff, eller ved å reparere den skadde klaffen (klaffeplastikk).