HELSENORGE

Hudtransplantasjon ved brannskade

Den vanligste formen for operasjoner ved brannskader er hudtransplantasjoner.