Hydrocefalus (vannhode) hos barn

Behandlingsprogram

Hydrocephalus er en tilstand med økt hjernevæske (CSF) og utvidelse av hjernens naturlige hulrom (ventrikkelsystemet). Hjernevæsken produseres i hulrommene (plexus choroideus) og sirkulerer ned i ryggmargskanalen og videre tilbake til hjernens overflate, der væsken absorberes i blodbanen.

Les mer om Hydrocephalus
Informasjon fra helsenorge.no

Hydrocephalus

Hydrocephalus er en tilstand med opphopning av hjernevæske i hjernens hulrom som fører til forhøyet trykk i hjernen. Mange vil ha behov for å operere inn et dren (shunt) som drenerer hjernevæsken. På folkemunne blir tilstanden ofte kalt vannhode.

​Hydrocephalus kan være medfødt eller oppstå etter for eksempel hjernesvulst, hjernecyste, hjerneblødning, hodeskade eller hjernehinnebetennelse. Noen har også forhøyet trykk i hjernen uten at det er en kjent årsak, såkalt ideopatisk intrakraniell hypertensjon.

Symptomer på hydrocephalus

Høyt trykk i hjernen kan gi symptomer som

  • hodepine
  • kvalme
  • tretthet
  • svimmelhet
  • ustøhet
  • hukommelsesproblemer

Graden av symptomer vil variere med tanke på hvor alvorlig tilstanden er.

Les mer om Hydrocephalus (vannhode) (helsenorge.no)