HELSENORGE

Hypofyseadenom - operasjon

Hypofysen ligger under hjernen i en benet grop (sella turcica) i bunnen av hodeskallen. Hypofyseadenomer er godartede svulster som kan gi problemer ved at de trykker på synsbanene eller at de lager for mye hormoner. Vanligvis kan hypofysesvulster opereres skånsomt gjennom nesen og kilebenshulen. Dette kaller vi transsfenoidal operasjon. I enkelte tilfeller må en operere ved å lage en liten åpning i hodeskallen (kraniotomi).