HELSENORGE

Kateterbasert operasjon av aortaklaffen (TAVI)

Trang aortaklaff er en alvorlig sykdom. Ved å bytte ut den syke hjerteklaffen kan det gi deg bedre livskvalitet og leveutsikter. Behandlingen er et tilbud til eldre pasienter og pasienter som har høy risiko ved en vanlig hjerteoperasjon. Den syke klaffen blir erstattet med en biologisk klaff.