HELSENORGE

Kraniosynostose (vekstforstyrrelse i hodeskallen)

Kraniosynostose skyldes en for tidlig sammenvoksing av en eller flere av kraniets sømmer. Ved behov for operasjon benyttes det vanligvis en type kikkhullskirurgi  med etterfølgende hjelmbehandling. Behandlingen er spesialisert og del av den nasjonale behandlingstjenesten for kirurgisk behandling ved kraniofaciale misdannelser.