Lysbehandling med UVA1

Ved UVA1 behandling brukes de ekstra langbølgede UV-strålene som går dypere ned i huden. Behandlingen kan ha god effekt på tilstander som annen type lysbehandling ikke virker på eller har gitt dårlig/kortvarig effekt.

Innledning

Tilstander som hyppigst behandles med UVA1

  1. Fortykkelse/økt bindevevsdannelse i hud (morphea, sclerodermi, lichen sclerosus, kronisk graft versus host disease og overvekst av arrvev (keloid)).
  2. En spesiell type lymfekreft i hud (mycosis fungoides).
  3. Mastocytose, en tilstand med økt antall mastceller i huden.
  4. Svært hissig eksem.

Henvisning og vurdering

Lysbehandling bestemmes av hudlege.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Det er viktig at behandlende lege informeres om hvilke medisiner du bruker fast eller ved behov. Dette gjelder også medisiner uten resept.

Du må også oppgi naturmedisiner og kremer da noen preparater kan gjøre deg mer følsom for sollys. Mange kremer inneholder også solfaktor som kan begrense effekten av behandlingen, slik at det er best å unngå smøring før lysbehandlingen.

Dersom du har tendens til herpes på leppe (forkjølelsessår) bør du bruke sunblock på leppe under behandlingen.

Underliv hos menn og brystvorter hos begge kjønn beskyttes under behandlingen.

Du skal bruke briller og lukke øynene mens lysbehandlingen pågår.

Ansiktet kan også beskyttes hvis du ikke har hudforandringer der.

Unngå annen sol-eksponering på behandlingsdagene.

Legen vil vurdere om det er grunner til at du ikke bør få UVA1 lysbehandling. 

Under

Hvordan behandlingen foregår er avhengig av hva på kroppen som skal behandles.

Behandlingen foregår i en solseng.

Behandlingen gis vanligvis tre til fem ganger i uken.

Bestrålingen tar flere minutter, inntil en halv time. 

Apparatet avgir en bestemt dose per behandling. Doseøkning vurderes individuelt.

Antall behandlinger varierer, men vil oftest ligge i området 15-30.

Etter

Du skal unngå annen sol-eksponering på behandlingsdagene.

For å motvirke tørr hud skal du bruke fuktighetskrem etter behandlingene.

 

Vær oppmerksom

Bivirkninger:

Det mest vanlige er rødhet på behandlet hud slik man ser ved solforbrenning.

Man kan også få soleksem dersom man har tendens til dette.

Mange får tendens til tørr hud, slik at man bør bruke fuktighetskrem regelmessig.

Behandlingen gir brunfarge som kan vedvare i lang tid.

Ta kontakt med behandlende avdeling dersom du har ubehag etter behandlingene.

Når det gjelder langtids bivirkninger er UVA1 en så ny behandlingsmetode at man ikke sikkert vet om behandlingen på sikt kan gi økt risiko for hudkreft, slik vi ser med andre former for lysbehandling og annen soling. Faren for langtidsbivirkninger er antakelig liten med begrenset bruk, men det vil alltid bli gjort en vurdering av nytten av behandlingen mot mulige bivirkninger.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?