HELSENORGE

Operasjon av brannskade

Store og dype brannskader gror ikke av seg selv og må som oftest opereres.