PET-undersøkelse

Positron EmisjonsTomografi (F18-FDG-PET)

F18-FDG PET er en undersøkelse der kroppen skannes etter injeksjon av radioaktivt merket sukker. Dette gjøres for å påvise ulike sykdommer.