HELSENORGE

Propionsyreemi

Behandlingen av Propionsyreemi baseres på en kombinasjon av diett og medisiner for å opprettholde stabil metabolsk balanse (stoffskiftekontroll) og for å unngå stoffskifte kriser eller såkalte metabolske kriser.