Ortopedisk avdeling Rikshospitalet

Replantasjon av avkappede kroppsdeler

Replantasjon betyr at vi syr på en helt eller delvis avkappet (amputert) kroppsdel, for eksempel en finger, hånd, fot, øre, penis, skalp eller annet. Rikshospitalet har den nasjonale behandlingstjenesten for replantasjon.

Innledning

Avkappede (amputerte) kroppsdeler er dramatiske skader. Hvis dette skjer ved store ulykker, må alltid livreddende tiltak prioriteres før en eventuell replantasjon.

Oftest skjer imidlertid amputasjon ved lokaliserte skader, hyppigst av fingre eller hånd. Den vanligste skadeårsaken er sirkelsag og vedkløyver.

Rikshospitalet mottar 100 - 200 alvorlige skader i året for vurdering av replantasjon. Vi utfører replantasjon av en eller flere kroppsdeler på 40 - 60 pasienter. De resterende blir ikke replantert fordi blodsirkulasjonen viser seg å være tilfredsstillende, eller skadene er for omfattende til at replantasjon er mulig.

Henvisning og vurdering

På skadestedet tar vi først hånd om pasienten og melder fra til 113. Blødninger stanses ved å legge på en komprimerende bandasje og holde den skadde kroppsdelen høyt. Avsnøring (Tourniquet) må bare brukes i ytterste nødsfall.

Den avkappede kroppsdelen pakkes inn i det reneste kledet en finner. Så må en komme seg til nærmeste lege eller sykehus, enten med ambulanse eller ved å frakte pasienten selv.

Det er ambulansepersonalet eller legen som kontakter Rikshospitalet hvis det er aktuelt å vurdere replantasjon. Den amputerte kroppsdelen, kalt amputatet, transporteres i sterile kompresser fuktet med fysiologisk saltvann.

Som hovedregel skal amputatet ikke nedkjøles. Overdrevet nedkjøling medfører risiko for frostskade som gjør det umulig med replantasjon. I enkelte tilfeller, særlig ved mye muskulatur og lang transportvei, kan Rikshospitalet allikevel be om nedkjøling. I så fall skal amputatet pakkes i dobbel, tett forpakning og legges i en pose med mye vann og noen få isbiter.

AMK-sentralene koordinerer transporten. Det er svært viktig at den skjer på raskeste måte. Amputater som inneholder muskulatur, må ha gjenopprettet blodsirkulasjonen innen 6 timer. For kroppsdeler uten muskulatur forlenges denne fristen vesentlig.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Det er ambulansepersonalet, legen din eller det lokale sykehuset ditt som kontakter Rikshospitalet hvis det er aktuelt å vurdere replantasjon. Når du kutter av deg en finger, hånd eller fot blir du vanligvis sendt til nærmeste akuttmottak på et lokalt sykehus for vurdering. Er det store, livstruende skader kan du også bli flydd direkte til Rikshospitalet for behandling.

Utredning

Når du kommer til Rikshospitalet, blir du tatt i mot av lege. Den skadde kroppsdelen og den amputerte kroppsdelen, amputatet, blir undersøkt. Da avgjør vi om replantasjon er mulig.

Det gjøres en vanlig innkomstundersøkelse av deg, og vi følger opp med rutinemessige blodprøver. Av og til tar vi røntgenbilder.

Hvis det skal replanteres, blir du sendt til operasjonsavdelingen så snart som mulig.

Les mer om Blodprøve
Les mer om Røntgenundersøkelse

Røntgenundersøkelse

Ved en røntgenundersøkelse bruker vi elektromagnetiske stråler til å lage bilder som er avgjørende for diagnose og behandling.

Det brukes både ioniserende og ikke-ioniserende stråling til å fremstille bilder. Ioniserende stråling brukes innen vanlig røntgen, angiografi og intervensjon, mammografi og CT.

Røntgenstråler har en viss evne til å trenge igjennom menneskelig vev. Hvor mye av strålingen som trenger gjennom avhenger av vevets sammensetning (muskel, bein, fett) og tykkelse.

Når vi tar et røntgenbilde, lar vi strålingen passere gjennom den kroppsdelen vi vil studere. Kroppsdelene har ulik evne til å stoppe strålingen. Strålingen som kommer gjennom kroppen, treffer en digital opptaksplate. Det oppstår svertning, og det blir mørkest der det er mest stråling. På denne måten får vi et skyggebilde på skjermen: Det blir lysest bak organer som absorberer mye stråling, og mørkest bak organer som absorberer lite.

 1. Før

  Undersøkelsen krever ingen spesiell forberedelse. Unntak kan være undersøkelser av korsrygg og bekken som kan kreve tømming av tarmen. Dette vil variere fra hvor du blir undersøkt. Du vil få beskjed om eventuelle forberedelser i innkallingsbrevet, eller på avdelingen dersom du er inneliggende.

  Er du gravid må du kontakte oss i god tid før undersøkelsen.

 2. Under

  Som hovedregel tar vi to bilder vinkelrett på hverandre av aktuelt sted. I enkelte tilfeller kan det bli flere bilder, avhengig av lokalitet og problemstilling.

  Metallgjenstander må fjernes for å unngå forstyrrelser på bildet. Når bildet tas er det viktig å holde det aktuelle stedet i ro. Enkelte ganger vil du bli bedt om å holde pusten. Hvor lang tid undersøkelsen tar er avhengig av hvor mange bilder man skal ta. Enkelte undersøkelser kan ta opp til 60 minutter.

 3. Etter

  Undersøkelsen krever ingen spesiell oppfølging. Bildene blir beskrevet av en radiolog (røntgenlege) og svaret sendes henvisende lege.

Gå til Røntgenundersøkelse

Avdeling
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
Besøksadresse
Aker sykehus
Radiumhospitalet
Rikshospitalet
Ullevål sykehus
Oppmøte
Det framgår av innkallingsbrevet hvilket av våre sykehus du skal møte på.

Behandling

Den behandlingen du får, avgjøres av skaden din og tilstanden din. Vi vurderer hva som kan gi best resultat, følelse og funksjon i ditt tilfelle når vi velger behandling.

Les mer om Replantasjonskirurgi - operasjon ved avkappet kroppsdel

Replantasjonskirurgi - operasjon ved avkappet kroppsdel

Replantasjon betyr at vi syr på en helt eller delvis avkappet kroppsdel, for eksempel en finger, hånd, fot, øre, penis, skalp eller annet.

Rikshospitalet har den nasjonale behandlingstjenesten for replantasjon.

Avkappede (amputerte) kroppsdeler er dramatiske skader. Hvis dette skjer ved store ulykker, må alltid livreddende tiltak prioriteres før en eventuell replantasjon.

Oftest skjer imidlertid amputasjon ved lokaliserte skader, hyppigst av fingre eller hånd.

 1. Før

  Når du kommer til Rikshospitalet, blir du tatt i mot av lege. Vi undersøker den skadde kroppsdelen og den avkuttede kroppsdelen, amputatet. Det tas en vanlig innkomstundersøkelse av deg supplert med rutinemessig prøver og av og til røntgen.

  Hvis det skal replanteres, blir du sendt til operasjonsavdelingen så snart som mulig.

 2. Under

  Anestesilegen vurderer hvilken bedøvelse du får. Som regel får du full narkose. Det blir vanligvis også startet en kontinuerlig bedøvelse av hele kroppsdelen for smertelindring etter operasjonen.

  Mens du klargjøres for operasjon blir den avkappede kroppsdelen, amputatet, undersøkt med mikroskop. Blodårene, både pulsårer og samleårer, blir funnet frem, og de øvrige vevs-strukturene gjøres klare for replantasjon. Etter at du er bedøvet og skadestedet er vasket sterilt, fortsetter vi med å preparere frem de tilsvarende strukturene på amputasjonsstumpen.

  Ved replantasjonen fikserer vi skjelettet med pinner, ståltråd, plate eller skruer. Så syr vi sener, nerver og blodårer sammen. Hvis vevet er ødelagt, kan det bli aktuelt med ulike transplantasjoner av hud og vev fra andre deler av kroppen din.

  Rekonstruksjonen av de små blodårene er komplisert. Derfor kan operasjonen bli ganske langvarig, fra tre til godt over 10 timer. Når vi får etablert en stabil blodsirkulasjon i den replanterte kroppsdelen, lukker vi sårene og bandasjerer.

 3. Etter

  Hva skjer etter operasjonen?

  Etter operasjon vil du ligge på oppvåkningsavdelingen før du blir kjørt til sengeposten. Her vil du bli tatt vare på av sykepleiere som vil sørge for at de nødvendige observasjoner og tiltak blir gjort.

  Les mer om fysio- og ergoterapi ved replantasjon av arm eller hånd i behandlingsprogrammet "Replantasjon av avkappede kroppsdeler".

  Replantasjonsregimet

  Dette er starten på en døgnkontinuerlig overvåkning som vi kaller replantasjonsregimet. Formålet er å ivareta blodsirkulasjonen best mulig i den påsydde kroppsdelen.

  Oppdager vi eventuelle sirkulasjonsproblemer, vil vi vurdere om andre tiltak skal iverksettes. Regimet strekker seg over cirka 10 dager. Det kan føles slitsomt og tøft i perioder, og nattesøvnen kan bli forstyrret.

  Vi inspiserer hudfarge, blodfylling og måler hudtemperaturen for å følge blodsirkulasjonen i den skadede kroppsdelen. Disse observasjonene gjøres av sykepleier hver time, hele døgnet, inntil annen beskjed blir gitt. Det er viktig at den påsydde kroppsdelen ikke utsettes for temperatursvingninger, trekk eller kulde. Du vil derfor få en myk «varmehatt» over kroppsdelen.

  Du får også blodfortynnende medisiner for å bedre blodsirkulasjonen og forebygge dannelse av blodpropper i de små sammensydde blodårene. Vi gir antibiotika mot infeksjoner. Blodprøver tar vi flere ganger under oppholdet. Vi tar vanligvis røntgen fem dager etter operasjonen.

  Smertelindring

  Den skadde kroppsdelen blir oftest kontinuerlig lokalbedøvet. Bedøvelsen kan gi nedsatt kraft og følelse. Når lokalbedøvelsen går ut, vil kraften og følelsen komme tilbake. I tillegg får du smertestillende tabletter. Det er viktig å forhindre smerter fordi smertene kan utløse reflekser som reduserer blodgjennomstrømningen i den påsydde kroppsdelen.

  Restriksjoner

  For å oppnå best mulig resultat er det viktig at du holder deg i ro i sengen på et varmt rom til du får annen beskjed. Mot slutten av oppholdet får du ofte sitte litt i en stol på rommet, godt påkledt. Deretter kan du avtale gradvis aktivisering med legen. Må du på toalettet, kan du som regel det med følge av sykepleier.

  Mange opplever å svette mye de første dagene. Det er derfor viktig å gi beskjed til sykepleier, som vil hjelpe deg med å holde deg tørr, varm, og sørge for at du ikke utsettes for trekk.

  Unngå kulde og trekk. Du skal ikke ligge med åpent vindu. Dessverre får du ikke lov til å dusje før utreisedagen. Kroppen blir avkjølt etter en dusj, og det kan påvirke blodsirkulasjonen negativt.

  Du må avstå fra røyk, snus, tyggetobakk eller nikotinplaster fordi det kan få blodårene til å trekke seg sammen. Vi ber deg unngå å spise is, drikke isvann eller ha isbiter i drikken fordi det kan påvirke blodgjennomstrømningen. Dette gjelder også å begrense inntak av koffeininnholdige drikker som kaffe, te, brus, energidrikk og sjokolade - etter avtale med oss på sykehuset.

  Hold armen høyt - over hjertenivå, også når du er oppe og går. Dette er for å redusere hevelse og smerte i hånd og fingre. Redusert hevelse gir minsket trykk mot de reparerte blodårene.

  Iglebehandling

  Iglebehandling kan være aktuelt om blodsirkulasjonen til en skadet kroppsdel ikke er tilfredsstillende. Hvis tilbakestrømningen av blod fra for eksempel en skadet finger blir for dårlig, kan iglene suge ut brukt blod slik at friskt blod kan slippe inn. Etter at blodiglen er ferdig, kan fingeren blø i flere timer. På den måten kan fingeren overleve inntil nye blodårer har dannet seg etter fem til syv dager. Sykepleieren vil gjøre alle de nødvendige observasjoner, som for eksempel å følge med på blodprosenten.

  Bandasjeskift

  Den påsydde kroppsdelen skal ha ro for å få best mulig resultat. Bandasjen vil derfor bli liggende på så lenge som mulig. Det vil vanligvis bli foretatt et sårskift dagen før hjemreise.

  Psykiske reaksjoner

  Skaden og operasjonen kan være dramatisk, og du kan bli bekymret for hvilke konsekvenser den vil få for livssituasjonen. Det er vanlig å få en psykisk reaksjon, for eksempel nedstemthet, søvnproblemer, mareritt, konsentrasjonsvansker eller depresjon. En eventuell reaksjon kan komme under sykehusoppholdet, eller når du har kommet hjem.

  Sengeposten formidler gjerne kontakt med psykiatrisk sykepleier eller prest om det er behov for mer støtte enn det vi på avdelingen kan gi deg.

  Er du bekymret for hvordan du skal klare praktiske gjøremål når du har kommet hjem, kan du be om å få kontakt med ergoterapeut. Hvis du har spørsmål om økonomi, forsikringer, rettigheter, arbeidssituasjon med mer, hjelper vi deg med å kontakte sosionom.

  Utskrivelse

  På utskrivelsesdagen tar vi en siste sjekk av bandasjen. Du vil få beskjed fra lege og sykepleier om hvordan du skal forholde deg til restriksjonene hjemme.

  Resept og eventuelt sykemelding blir skrevet, og det gjøres avtale om videre polikliniske kontroller. Dagopphold for trening med fysio- og ergoterapeut kan også bli aktuelt.

  Det kan også hende du må legges inn på nytt for oppfølgende operasjoner.

  Poliklinisk oppfølging

  Oppfølgningen etter utskrivelsen skjer på Ortopedisk poliklinikk på Rikshospitalet. Antall kontrolltimer avhenger av hvor omfattende skade du har. Du vil følges opp av lege og sykepleier på poliklinikken for sårstell, fjerning av sting, eller røntgenkontroll.

  Merk deg at om du har gips og skal til røntgenkontroll før legetimen, må du først gå til poliklinikken og få fjernet gipsen.

  Når tilhelingen er tilfredsstillende, intensiveres treningen med fysio- og ergoterapeut. Er det behov for sårstell, vil sykepleier gjøre dette.

  Smerter og hevelse er normalt de første ukene etter operasjonen, men avtar som regel. Du motvirker hevelse ved å holde kroppsdelen høyt og i en god hvilestilling.

  Smertestillende medisiner tar du i samråd med legen.

  Gips

  Du får gips fordi knokler som er operert, trenger å holdes i ro for å vokse sammen. Si fra om gipsen oppleves som for romslig eller for trang.

  Blir gipsen for romslig, kan det oppstå bevegelse som forsinker tilhelingen.

  For trang gips kan gi ubehagelig trykk og nedsatt sirkulasjon. Signaler på for trang gips er økt smerte, hevelse, nummenhet, kalde fingre og fargeforandring.

  Ved gipsbehandling er det viktig å bevege den delen av fingeren, hånden og armen som er utenfor gipsen. Dette vil vedlikeholde funksjonen og redusere hevelsen.

  Øvrig informasjon og prognose

  Blodårer - det er viktig at du unngår overdrevne påvirkninger også etter at du er kommet hjem. Det er fordi blodårer som er skadet og sydd, kan være overfølsomme for ulike påvirkninger som for eksempel kulde, trekk, is og nikotin.

  Sener - fire til fem uker etter skadetidspunktet har vanligvis senene grodd så godt at du kan begynne å bevege den opererte hånd eller finger aktivt.

  Skadede fingerknokler er ofte satt sammen med tynne stålpinner. Disse må sitte i seks til tolv uker etter skaden før bruddet er grodd. Pinnene fjernes på poliklinikken eller dagkirurgisk avdeling, som regel i lokalbedøvelse.

  Følelse. Sammensydde nerver vokser ut igjen fra skadestedet med cirka en millimeter i døgnet. Det vil derfor kunne ta lang tid før følelsen kommer tilbake den påsydde kroppsdelen. Det er alltid usikkert hvor god følelsen kommer til å bli. Skadde nerver kan gi opphav til ulike fornemmelser som elektriske støt, brennende og stikkende ubehag eller nummenhet.

  Når følelsen kommer tilbake, kan det i en periode oppstå en ubehagelig overfølsomhet. En skadet hånd er ofte mer følsom for kulde, og du fryser lettere.

  Sår som er lukket og tørre, kan behandles med ”Micropore” tape. Du kan vaske deg og dusje med tapen. Faller den av, setter du selv på en ny. Tapen bør kun byttes en gang i uken fordi arret trenger ro og beskyttelse. Vi anbefaler å tape arrlinjene i minimum 3 - 6 måneder for å redusere dannelsen av arrvev. Unngå sol på arrene det første året ved å bruke tape eller sunblock.

  Hudtransplantasjon blir noen ganger nødvendig når det ikke er nok huddekning. Huden blir oftest tatt fra armen eller låret. Hudtransplantatet blir festet med sting eller stifter, som fjernes i løpet av de første to ukene etter operasjonen.

  Videre behandling

  Når du kommer tilbake til sykehuset, vil fysio- og ergoterapeutene veilede deg. Målet for behandlingen er å gjenvinne best mulig funksjon i den påsydde kroppsdelen. Storparten av bedringen skjer i løpet av det første året, men du kan faktisk oppleve bedring i opptil to til tre år etter skaden.

  Din egen innsats vil være avgjørende for at du skal nå målet. Det kan også bli nødvendig med nye innleggelser for korrigerende operasjoner eller mindre inngrep, for eksempel pinnefjerning.

  Huskelapp - Av erfaring vet vi at det er mange spørsmål som blir glemt når du kommer til kontroll. Vi oppfordrer derfor til å skrive en huskelapp som du tar med deg.

  Sykemeldingsperioden vil variere avhengig av hvordan skaden er og hva slags jobb du har. Hvis sykemeldingen varer over åtte uker, må du ta kontakt med fastlegen din for å få forlengelse. I denne perioden er det viktig at du tar nødvendig hensyn til den påsydde kroppsdelen og bruker tid på trening. Det er også viktig at du prøver å leve så normalt som mulig og opprettholder kontakt med familie, venner og arbeidssted.

  Les mer om "Fysio- og ergoterapi ved replantasjon av arm, hånd og finger" i behandlingsprogrammet om replantasjon

Vær oppmerksom

Som ved all kirurgi er det risiko for infeksjon i forbindelse med inngrepet.

Tegn på infeksjon kan være:
 • vond lukt fra bandasjen
 • feber
 • økte smerter eller at hunden blir rød og hoven

Hvis dette skjer, ta kontakt med lege eller sykehus.

Gå til Replantasjonskirurgi - operasjon ved avkappet kroppsdel

Avdeling
Ortopedisk avdeling Rikshospitalet
Sted
Rikshospitalet

Når det ikke er mulig med replantasjon, må vi sørge for å lage en god amputasjonsstump.

Oppfølging

Etter operasjonen vil du ligge på oppvåkningsavdelingen før du blir kjørt til sengeposten. Her blir sirkulasjonen i den replanterte kroppsdelen overvåket nøye i 10 dager. Ved sirkulasjonssvikt kan det bli aktuelt med reoperasjon eller andre tiltak for å bedre sirkulasjonen.

Opptreningen starter nokså snart etter operasjonen og videreføres etter utskrivelsen. Den videre oppfølgingen av deg skjer poliklinisk. Det kan bli aktuelt med kortvarige operasjoner på dagkirurgen eller som inneliggende pasient. Rehabiliteringen etter slike alvorlige skader er langvarig – ofte et halvt til ett år.

Mer informasjon om oppfølgingen finner du under den enkelte behandlingen.

Fysio- og ergoterapi ved replantasjon av arm og hånd

En av de første dagene etter at du er operert vil en fysioterapeut oppsøke deg. Fysioterapeuten sjekker at armen eller hånden din ligger som den skal, og informerer om hva som skjer videre med opptreningen. Etter litt tid får du kanskje lov til å bevege litt forsiktig på deler av armen eller hånden som ikke er skadet. Fysioterapeuten ser til deg daglig den tiden du ligger på sykehuset.

Ved første sårskift på poliklinikken cirka to uker etter hjemreise, vil du treffe en fysioterapeut som kommer til å følge deg opp. Bandasjer og eventuell gips blir sjekket og vi undersøker armen, hånden eller fingeren din.

Du får instruksjon i øvelser du skal gjøre selv og et personlig tilpasset treningsprogram som justeres etter hvert som du blir bedre. Du og/eller dine pårørende vil få informasjon og veiledning om skade, forventninger og videre oppfølging. Hvor ofte du må komme og hvor lenge du må være, er individuelt og bestemmes fra gang til gang. Hvis du bor langt unna, får du mulighet til å bo på pasienthotellet.

Lege, sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut følger deg så lenge det er behov for det. Etter operasjonen er det vanlig at armen eller hånden er hoven, og har nedsatt bevegelse og følelse.

Vårt hovedfokus er å hjelpe deg med å få så god funksjon som mulig, slik at du kan bruke armen eller hånden din i aktiviteter du gjorde før skaden. Din egeninnsats her er veldig viktig.

I starten vil fysioterapeuten følge deg tettest. Når du kan starte med mer aktiv bruk av armen eller hånden, vil ergoterapeuten veilede deg i dette. Vi vil sammen med deg, legge opp behandlingen etter hva som er viktig for deg. 

Noen har behov for en ortose (støtte-skinne). Ergoterapeuten spesialtilpasser i så fall dette til deg, og følger opp med justeringer underveis.

 
 

Les mer om Nasjonal behandlingstjeneste for akutt replantasjonskirurgi på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Faresignaler

Som ved all kirurgi er det risiko for infeksjon i forbindelse amputasjon eller replantasjon. Opplever du symptomer på infeksjon, skal du ta kontakt med behandlerstedet.

Tegn på infeksjon kan være:

 • økende smerte
 • hevelse, rødme og varme
 • feber
 • vond lukt fra bandasjen

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Aktuelt om koronavirus til pasienter og pårørende

Apotek

​Apotek på Rikshospitalet

Du finner sykehusapoteket  i vestibylen like ved hovedinngangen

Åpningstidene for publikumsavdelingen er
mandag - fredag kl. 08:00 - 17:00
lørdag kl. 10:00 - 14:00

Det kan forekomme avvik i åpningstider i forbindelse med høytider.
Konferer med apotekets egne nettsider:
https://sykehusapotekene.no/steder/oslo-rikshospitalet

Tlf: 23 07 34 09

Fax: 23 07 34 11

Barne- og ungdomsaktiviteter

​Barne- og ungdomsaktiviteter på Rikshospitalet

Dette er noe av aktivitetene som foregår på Rikshospitalet:

 • Natursti
 • Lekeplass og ballnett
 • Spill
 • Ungdomsrom
  Ungdomsrommet ligger i 1.etasje på Barneklinikken (E2.1001).
 • Monday ungdomssklubb
 • Onsdagsklubben
 • Pasientbibliotek
  Biblioteket ligger i 1.etasje mellom hovedinngangen og Barneklinikken.
 • Trimrom
  Under personalkantina i B-avsnittet ligger trimrommet.
 • Lekerom
  Alle de store barnepostene har egne flotte lekerom og førskolelærer som jobber på posten. I Barneklinikkens vestibyle er det en lekekrok med klatrevegg og myke puter til å bygge med. Denne kan brukes av alle.
 • TV/dvd-utlån
  Det er TV på alle rom. Mange barneposter har Playstation og dvd-maskiner som lånes ut. Dette kan også lånes på Pasientbiblioteket.
 • Musikkterapi
  Sykehuset har to musikkterapeuter. De har felles musikkstunder i D-avsnittet av Glassgaten på mandager fra kl. 13.30 - 14.00, og på Barneklinikken i 3. etasje hver tirsdag fra kl. 11.15 -12.00. Det er også musikk i Barneklinikkens vestibyle hver torsdag fra kl. 14.30 - 15.30.
 • Sykehusklovner
  Sykehuset har egne sykehusklovner. Hver tirsdag og onsdag får vi besøk av sykehusklovnene.

Klovnene går rundt på huset og er innom faste barneposter. De kan også komme på besøk til deg hvis du vil det. Kanskje er du redd eller gruer deg veldig? Da kan kanskje sykehusklovnene gjøre at du føler deg litt bedre.

Vil du vite mer om klovnene, kan du be en av oss som jobber her om å ta kontakt med Barneprogrammet ved ragnhild.hals@rikshospitalet.no

Besøk og permisjon

​Besøk og permisjon

Les mer om besøksregulering og smitteforebygging

 • Unngå besøk fra 08.00 - 15.30, da utredning og behandling ​foregår.
 • Besøkstider finner du p​å en tavle på sengeposten. Besøk utenom dette avtales med personalet.
 • Permisjoner avklares med behandlingsansvarlig lege.

Bibliotek

​Pasientbibliotek på Rikshospitalet

Deichmanske bibliotek har ansvaret for driften av Pasientbiblioteket på Rikshospitalet.

Du finner biblioteket i Rikshospitalets 1. etasje, mellom Barneklinikken og Glassgata - like ved kafèen.

Hvem kan låne?

Pasientbiblioteket kan benyttes av pasienter (også dagpasienter), pårørende og ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS). Vi leverer bøkene på rommet til pasienter som selv ikke kan besøke biblioteket.

Hva kan du låne?

Bøker, lydbøker, tegneserier, tidsskrifter, film (DVD), musikk, CD- og DVD-spillere og spillmaskiner med tilhørende spill.
I biblioteket er det også en PC med tilgang til internett, som pasienter og pårørende kan benytte seg av.

Åpningstider

Mandag: 10 - 18
Tirsdag:  10 - 16
Onsdag: 10 - 18
Torsdag: 10 - 18
Fredag:  10 - 16
Lørdag:  10 – 15   (NB! Stengt lørdager i juni, juli og august)

Kontakt
Telefon: 23 07 46 40
Epost:    deichman.rikshospitalet@deb.oslo.kommune.no

Følg pasientbiblioteket på Facebook

Blomster og gaver

Blomster og gaver på Rikshospitalet

Ved Rikshospitalet er det mulig å kjøpe blomster og gaver i kiosken ved hovedinngangen.

Noen sengeposter tillater ikke blomster på rommene. Sjekk med den avdlingen du skal til, om de tillater blomster på rommet.

 

 

Butikk i nærheten

​Dagligvarebutikk nært Rikshospitalet

Det ligger ikke dagligvarebutikker i umiddelbar tilknytning til sykehusområdet.

Nærmeste Kiwi finnes på John Colletts Plass, 3 trikkestopp unna Rikshospitalet/Gaustad. Dette er det beste alternativet for besøkende som ikke har bil, eller som ikke ønsker å gå et stykke for å komme til butikken.

Ved Ullevål stadion, i gangavstand fra sykehuset, ligger det flere dagligvarebutikker - blant annet Kiwi og Coop. Her er det gode parkeringsmuligheter.

Vinderen er det også gode handlemuligheter og cafeer. Elleve minutter gåavstand, eller du kan ta T-banen et stopp fra Gaustad (sju minutter). Forøvrig gode parkeringsmuligheter om du kjører (ut av bomringen).

Inne i Sogn studentby ligger det en Rema1000. Her er det gode parkeringsmuligheter.

Endre time

​Hvis du har fått innkallingsbrev fra sykehuset på helsenorge.no, kan du nå sende beskjed direkte til avdelingen hvis du trenger et nytt tidspunkt for timen eller ønsker å avbestille timen din.

Du får denne muligheten når du åpner innkallingsbrevet i din innboks på helsenorge.no, der du har tilgang til en svarknapp. Du kan bruke svarknappen for å gi beskjed om at oppsatt tid ikke passer. Det betyr at du i stedet for å ringe til sykehuset kan gi beskjed digitalt hvis du trenger å endre tidspunkt eller ønsker å avbestille timen din.

Du må si i fra senest 24 timer før for å unngå å måtte betale gebyr for timen som ikke passet.

Tjenesten er for alle over 16 år som har en bruker og har samtykket til full tilgang på helsenorge.no

Hvis du mottar innkallingsbrevet på Digipost, e-Boks eller som papirpost må du fortsatt ringe til avdelingen for å endre eller avbestille timen din. Kontaktopplysninger til avdelingen finner du i brevet eller via våre nettsider i oversikten Avdelinger A-Å

Tjenestene er en del av arbeidet som gjøres i Helse Sør-Øst med å erstatte funksjonene som før var del av minjournal.no

Sikker kanal for kontakt med sykehuset

Du kan se dialogen i ditt personlige helsearkiv på helsenorge.no og i dokumentoversikten i pasientjournal.

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Frisør

​Frisør på Rikshospitalet

Rikshospitalet har dame- og herrefrisør i korridoren mellom Kvinne- og barneklinikken og hovedinngangen. Frisørbesøk på avdelingen kan ordnes.

Salong Aqua åpningstider: 9-17
Tlf. 23 07 46 90

Det formidles også bestilling av parykk.

Hotell

​Hotell på Rikshospitalet

Gaustad hotell er et tilbud for pasienter og deres pårørende. Tilbudet er beregnet på pasienter som er selvhjulpne og som er til poliklinisk- og/eller dagbehandling ved Gaustad sykehus eller Rikshospitalet. Tilbudet gjelder ikke for pasienter som er innskrevet ved sykehuset.  

Ledsagere til pasienter og andre gjester kan også bo på hotellet, så fremt det er ledig kapasitet.

Det er også mulig å leie møtelokaler.

Om hotellet
Hotellet på Gaustad har 124 rom , enkelt og dobbelt, samt connectingrom og handicaprom. Alle rommene har bad med dusj, WC, kjøleskap, internettilgang og TV. Det er heis, døgnåpen resepsjon, bagasjerom, møterom  og restaurant med alle rettigheter. Parkeringshus i tilknytning til Rikshospitalet.

Kontakt resepsjon og bookingen
Ring: 23 25 24 00
Faks: 85 23 34 64
E-postadresse: gaustad.resepsjon@medirest.no

Pasientreiser
Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

Internett

​Internett på Rikshospitalet

Det er fri, kodeløs internettilgang på sykehuset.

Biblioteket har en PC med internettilgang som er tilgjengelig for pasienter/pårørende.

Kafe, kantine og kiosk

​Kafè, kantine og kiosk på Rikshospitalet

På Rikshospitalet kan pasienter, pårørende og andre besøkende få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider):

Kiosken i Hovedinngangen
Mandag-fredag 06:30-22:00
Lørdag-søndag 09:00-20:00

Kaféen i Hovedinngangen
Mandag-fredag 06:30-22:00
Lørdag-søndag 09:00-20:00

Automatkantina (bak resepsjonen)
Myntautomater med diverse mat, drikke og snacks. Åpent hele døgnet.

Personalkantina (bak resepsjonen)
Mandag-fredag 07:00-17:30 (kun ansatte og pasienter/pårørende med rekvisisjon)
Lørdag-søndag 10:00-17:00 (åpent for alle)

Restauranten på Gaustad hotell
Frokost 07:00-09:30
Lunsj 11:45-13:30
Middag 16:30-18:30
Kveldsmat 19:00-20:00
Tlf 23 25 24 00

Restauranten er åpen også mellom hovedmåltidene, og da er det mulig å få kjøpt drikke og diverse småretter.

Kart over Rikshospitalet

​Kart over Rikshospitalet

Se kart i pdf

Se kart i Google Maps

Medisinliste

Pasienter bør ha med oppdatert medisinliste ved innleggelse.

Minibank

​Minibank på Rikshospitalet

Minibank finnes ved poliklinikk for prøvetaking ved hovedresepsjonen, i bygg B1.

Nyttige ting pasienten bør ha med seg ved innleggelse

Ta med gode sko, behagelige klær,  toalettmappe og hjelpemidler

Parfyme og allergier

​Det frarådes å anvende parfyme på sykehus. Sterke lukter medfører alvorlig ubehag hos mange og allergiske reaksjoner hos noen. Ikke bruk parfyme når du skal på sykehus, hverken som pasient eller besøkende.

Parkering

Parkering

Parkering på Rikshospitalet 

På Rikshospitalet er det gode muligheter for å parkere i parkeringshuset (hovedparkeringen) som ligger rundt 250 meters gange fra hovedinngangen – ned mot Esso-stasjonen.

Adkomsttorget

På torget foran hovedinngangen er det forbudt å parkere, men kortest mulig stans for av- og påstigning er tillatt. Ikke kjør inn på torget hvis du ikke har spesielt behov for det, da det kan være dårlig fremkommelighet. Plassen benyttes hovedsakelig til utrykningskjøretøy, til varelevering og som holdeplass for Helsebussekspressen samt av/påstigning.

Korttidsgarasje

Under adkomsttorget er det en garasje med parkeringsplasser beregnet for kortest mulig parkering. Maksimal tillatt parkeringstid er to timer, til en høyere takst enn ellers i sykehuset.
I denne garasjen finnes det også 15 plasser for forflytningshemmede, med maksimalt tillatt parkeringstid fire timer. Forflytningshemmede kan parkere uten avgift, så lenge den maksimalt tillatt parkeringstiden overholdes.

Ved eiendomsseksjonen

På nordsiden av Rikshospitalet, ved Eiendomsseksjonen, finnes korttidsparkeringsplasser og en billettautomat. EasyPark-kode: 3006

Pasienthotellet

Det finnes reserverte plasser for forflytningshemmede utenfor Pasienthotellet. Andre gjester ved hotellet henvises om å bruke parkeringshuset.

Foreldreparkering

Rikshospitalet har et begrenset antall parkeringsplasser til disposisjon for foreldre/foresatte eller ledsagere. De kan parkere uten avgift på ansattparkeringen (P1-P3), dersom barnet er under 18 år og er innlagt på sykehuset.

 • Vis bekreftelse på foreldreparkering i hovedresepsjonen. Bekreftelsen finner du i innkallingsbrevet.
 • Resepsjonen er betjent mellom kl. 07.00 – 22.00 mandag til fredag og 08.00 – 22.00 lørdag og søndag.
 • Resepsjonen fyller ut elektronisk parkeringstillatelse for perioden (periode a maks 14 dager) pasienten er innlagt på sykehuset
 • Du trenger ikke parkeringstillatelse i frontruten. Ditt registreringsnummer blir elektronisk registrert, og du får en kvittering på sms dersom du legger igjen ditt mobiltelefonnummer.
 • Allerede betalt parkering refunderes ikke av sykehuset.

For barn som er til poliklinisk eller dagbehandling, må man selv legge ut for parkering og søke refusjon fra Pasientreiser.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller EasyPark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere utendørs benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du et betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.

Slik gjør du: 
1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
2. Reserver et beløp.
3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
4. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.
Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Betaling ved mobiltelefon

Parkeringen startes og stoppes med EasyPark-appen. Du betaler derfor bare for den tiden du trenger. Dette gjør det enkelt å overholde betalingsplikten dersom besøket varer lenger enn du forventet. Følg anvisningene på skilter ved automatene slik at du får riktig takstgruppe.

Benytter du EasyPark-appen, kan det påløpe betalingsgebyr (avhengig av hvilken avtale du inngått).

Priser for parkering fra 1.januar 2021

Parkeringstid kan kjøpes for 44 kroner per time, 274 kroner per døgn på alle automater og alle p-hus med langtidsparkering. Ukeskort selges for 935 kroner på automatene i p-husene. Alle priser vil være skiltet ved automatene. Hovedparkeringen har Easypark-kode: 3012

Korttidsgarasjen: 70 kroner per time, maks to timer. EasyPark-kode: 3000

Avgiftstid: Alle dager og hele døgnet.

 

Kontakt

Generelle henvendelser:
parkering@oslo-universitetssykehus.no
Tlf: 23075000

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via følgende web-adresse: https://ous.parkerings.info/ eller per brev til:


Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Mrk Kontrollsanksjon - Parkering

 

 

 

Fra 1.1.2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260
Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen

Se kart over  Rikshospitalet

 

Postkasse

​Postkasse på Rikshospitalet

Postkasse finnes ved hovedinngangen, bygg B1.

Røyking

Røyking på Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus er et røykfritt sykehus. Røyking må kun skje i røykeskuret ved nedgangen til korttidsparkeringen.  

Sykehusskole

​Sykehusskolen på Rikshospitalet

Sykehusskolen på Rikshospitalet finner du på Barneklinikken E1.

Sykehusskolen har egne lærere og egne rom på sykehuset. Det kan være godt å komme ut av sykehusavdelingen og tenke på noe av det du vanligvis gjør. Hvis du ikke kan komme til skolerommet, kan du få undervisning på pasientrommet.  

Sykehusskolen er annerledes enn skolen din hjemme. Her er det ikke klasser. På Rikshospitalet betyr det at barn og ungdom fra ulike klassetrinn i grunnskolen og videregående skole kan få undervisning i det samme rommet.

På sykehusskolen får du en egen kontaktlærer som har ansvaret for å følge deg opp. Hun/han tar kontakt med skolen din for å finne ut hva de andre jobber med, og hva som kan være gode læringsmål for deg mens du er pasient.

Åpningstider:
Mandag: 09.30 - 12.30
Tirsdag - torsdag: 09.30 - 12.30 og 13.30 - 15.30
Fredag: 9.30 - 12.30 og 13.30-15.00

Skolen holder åpent høst- og vinterferie.

Sykehusvert

​I 2015 gikk startskuddet for tjenesten Sykehusvert ved Oslo universitetssykehus. Pensjonister med røde vester er tilstede ved hovedinngangen på Ullevål, Aker (bygg 2) sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Deres oppgave er å hjelpe pasienter, pårørende og besøkende å finne fram på sykehuset.


Sykehusvertens oppgaver:
•Være synlige i miljøet og yte service til pasienter, pårørende og besøkende.
•Følge og vise vei til poliklinikker, sengeposter, radiologisk undersøkelse, blodgivning osv.
•Informere om andre tilbud ved sykehuset


Sykehusvertene stiller opp frivillig. De er pensjonister og de fleste er tidligere ansatte ved OUS. Alle har fått opplæring, slik at de har kunnskap om hvor enheter holder til i byggene.

Sykehusvertene kan selv avgjøre hvor ofte de vil bidra. De får gratis lunsj, parkering og mulighet til å delta på ulike sosiale arrangementer.

 
Ønsker du å bli sykehuservert på Radiumhospitalet og Aker?

Vi ønsker først og fremst å rekuttere de som er pensjonister med ledig tid på dagtid og ønsker å gjøre noe for andre.
Det kan være en fordel å ha jobbet ved OUS, men det er ingen nødvendighet.

For øyeblikket er det ikke behov for flere sykehusverter på Ullevål og Rikshospitalet.


Kontaktinformasjon

Ta kontakt med May Hemstad på tlfnr 480 27 736 eller e-post: sykehusvert@ous-hf.no

Tolk

Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.  

For mer informasjon om tolk:  Tolkesentralen

Tro og livssyn

​Sykehuskirke på Rikshospitalet

Kirken i glassgaten er alltid åpen. Her kan du sitte i stillhet. Du kan også tenne lys,be eller skrive ned det du har på hjertet hvis du vil at vi skal be for deg eller andre.

Kirken er i avdeling C2, rom 1034.  

Kapell på Rikshospitalet

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros-og livssyn.

Kapellet er i A2, rom 1034. 

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn

Verdisaker

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Relaterte artikler

Fant du det du lette etter?