HELSENORGE

Skåldingsskade

Hos barn er skåldingskader den vanligste formen for brannskade. Skadene skyldes som oftest at man for varm væske over seg, i form av kaffe, tevann eller lignende. I noen tilfeller skyldes det også for høy temperatur på springvann, i badevann og lignende.