HELSENORGE
Seksjon for ryggdeformiteter - Rikshospitalet

Skoliose hos ungdom

Skoliose er en sideveis skjevhet i ryggen. Det finnes flere ulike typer skoliose. Behandlingen for ungdom avhenger av typen skoliose og alvorlighetsgraden.

Innledning

Store skjevheter i ryggen påvirker både utviklingen og funksjonen av hjerte, lunger og brystkassen.

Behandling av skoliose hos ungdom har derfor som mål å kontrollere skjevheten i ryggen. Da kan ryggen vokse videre, og hjerte og lunger kan utvikle seg normalt.

Skoliose er en utfordrende tilstand å behandle, men uten behandling kan ungdommens helse bli betydelig redusert.

Henvisning og vurdering

Ved mistanke om skjevhet i ryggen kan egen lege kontaktes. Legen skal henvise pasienten til ortopedisk vurdering ved nærmeste sykehus.

Ved behov for videre oppfølging eller behandling henvises pasienten videre til spesialist-sykehus. Enkelte pasienter kan i samråd med spesialist-sykehus følges opp ved eget sykehus.

Vi oppfordrer til å leve familie- og hverdagslivet så normalt som mulig i ventetiden frem til henvisningen er behandlet og pasienten har fått time til vurdering og behandling på sykehuset.

Henvisninger til Oslo universitetssykehus sendes til henvisningsmottaket

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Utredning

Pasienten blir kalt inn til undersøkelse hos lege som er spesialist i skoliose. Det blir tatt røntgenundersøkelse av ryggen, som gjennomføres stående eller sittende.

Les mer om Røntgenundersøkelse

Røntgenundersøkelse

Ved en røntgenundersøkelse lar vi elektromagnetiske stråler trenge gjennom den kroppsdelen som vi ønsker å studere. På denne måten får vi bilder som er svært viktige for å bestemme en eventuell diagnose og om du trenger behandling.

Røntgenstråler har en viss evne til å trenge igjennom menneskelig vev. Hvor mye av strålingen som trenger gjennom avhenger av vevets sammensetning (muskel, bein, fett) og tykkelse.

Når vi tar et røntgenbilde lar vi strålingen passere gjennom den kroppsdelen vi vil studere. Kroppsdelene har ulik evne til å stoppe strålingen. Strålingen som kommer gjennom kroppen, treffer en digital opptaksplate. Det oppstår svertning, og det blir mørkest der det er mest stråling. På denne måten får vi et skyggebilde på skjermen: Det blir lysest bak organer som absorberer mye stråling, og mørkest bak organer som absorberer lite.

 1. Før

  • Du må fjerne metallgjenstander for å unngå forstyrrelser på bildet.
  • Hvis du skal undersøke korsrygg og bekken kan det hende du må tømme tarmen. Dette kommer an på hvor du blir undersøkt. Du vil få beskjed om eventuelle forberedelser i innkallingsbrevet, eller på avdelingen dersom du er inneliggende.
  • Er du gravid, må du gi beskjed om dette når du har mottatt innkallingen og når du møter opp til timen, slik at vi kan tilpasse undersøkelsen.

 2. Under

  Som hovedregel tar vi to bilder vinkelrett på hverandre av den kroppsdelen vi skal undersøke. Noen ganger tar vi flere bilder. Når vi tar røntgenbildene er det viktig at du holder den kroppsdelen vi skal ta bilde av i ro. Enkelte ganger blir du bedt om å holde pusten.

  Undersøkelsen kan ta noen få minutter eller opptil 1 time, avhengig av hvor mange bilder vi tar.

 3. Etter

  Bildene blir beskrevet av en røntgenlege (radiolog), og svaret sendes til legen som har henvist deg.

Gå til Røntgenundersøkelse

Oppmøte
Det framgår av innkallingsbrevet hvilket av våre sykehus du skal møte på.

I enkelte tilfeller kan det også være aktuelt med CT og/eller MR -undersøkelse. Behovet for disse undersøkelsene blir vurdert av spesialist på sykehuset.

Behandling

Behov for videre oppfølging og behandling blir vurdert på bakgrunn av funn på røntgenundersøkelsen, og eventuelt CT og MR-undersøkelsene. Plan for videre oppfølging og eventuelt behandling blir lagt på den første konsultasjonen på sykehuset.

Les mer om Skoliose hos ungdom - korsettbehandling

Skoliose hos ungdom - korsettbehandling

Målet med korsettbehandling er å hindre forverring av ryggskjevheten. Korsettbehandling kan være aktuelt så lenge du er i vekst, og dette vurderes av spesialist.

Ved moderat ryggskjevhet kan det være aktuelt med korsettbehandling av ryggen. Hos noen kan korsettbehandling hindre forverring av ryggskjevheten, mens hos andre er målet med korsett å gi støtte og stabilitet til ryggen.

 1. Før

  Dersom skoliosen utvikler seg til mellom 20 og 25 grader skjevhet (progredierer til >20-25 grader), betyr det at korsettbehandling er aktuelt. Forutsetningen er at ungdommen fortsatt er i vekst. Gjenværende vekst vurderer vi ved å ta røntgen av skjelettet i hånda.

  Vi oppfordrer til å leve familie- og hverdagslivet så normalt som mulig i ventetiden frem til henvisningen er behandlet og pasienten har fått time til vurdering og behandling på sykehuset.

 2. Under

  Ungdommen møter opp til avtalt time på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Avhengig av størrelse på skjevheten og gjenværende vekst vurderer vi hvilken type korsett som skal brukes. Oslo universitetssykehus samarbeider med Sophies Minde Ortopedi. Tilpasning og justering av korsettet foregår hos Sophies Minde på Bryn.

  Det settes av tre-fire dager for tilpassing av korsettet. Underveis i oppholdet får ungdommen møte lege, ortopediingeniør og fysioterapeut. Målet er at ungdommen skal få informasjon om hvorfor man må bruke korsett, og hvordan en skal bruke det, hvordan ungdommen skal holde seg i fysisk aktivitet og generelle tips og råd. Ungdommen lærer seg å ta det av og på og å sove med korsett.

  Kommer dere langveis fra får ungdommen overnatte sammen med forelder eller verge på pasienthotellet.

 3. Etter

  Heltidskorsett skal brukes 23 - 24 timer i døgnet. Nattkorsett brukes bare om natten, 8 - 10 timer hver natt. Det kan være lurt å informere noen venner som kan hjelpe til med å ta korsettet av/på. Mange opplever det også som nyttig å informere klassen sin om korsettbruk.

  Ortopediingeniør instruerer i hvordan man gradvis skal klare å stramme korsettet mer og mer. Det er vanlig at korsettet er litt ubehagelig i starten til man er vant med å bruke det, og noen opplever ubehag etter måltider. Ubehag er vanligst i den første perioden etter oppstart med korsett.

  Mange bruker korsett opp til 16-18-årsalder, og for jenter er det vanlig å bruke korsett 1,5 til 2 år etter første menstruasjon.

  Ungdommen må vanligvis til regelmessige røntgenundersøkelser og kontroll. Det er vanlig med kontroll hos lege med røntgenundersøkelse hver 6. måned. I forkant av kontrollene er det viktig at ungdommen tar korsettet sitt av kvelden før og sover uten slik at ryggskjevheten kan måles riktig uten korsett.

  Fysioterapeuten oppfordrer til å fortsette med fysisk aktivitet. Holder ungdommen på med en organisert idrett, kan en gjerne fortsette med dette. Ungdommen oppfordres til å delta i gymnastikk på skolen. Om korsettet er til hinder for aktiviteten, kan det tas av under aktiviteten. Fysioterapeuten kan tilpasse egentreningsøvelser. Ved behov kan lokal fysioterapeut kontaktes for oppfølgning.

  Les mer om Skoliose hos ungdom - fysioterapi ved korsettbehandling
  Skoliose hos ungdom - fysioterapi ved korsettbehandling

  Korsettbehandling er et tilbud til ungdom som ikke er utvokst, der ryggskjevheten (skoliosen) øker, og måler mellom 20 – 35 grader.

  Korsettet hindrer videre utvikling av skoliosen, men virker generelt ikke korrigerende på ryggskjevheten. I gjennomsnitt brukes korsettet i vel 2 år, men dette kan variere.

  Hvor lenge korsettet må brukes er avhengig av hvor mye ungdommen har igjen å vokse når skoliosen oppdages, og hvor stor skjevheten er. Behandlingen avsluttes når ungdommen er ferdig utvokst. Avvikling av korsettet bestemmes av legen, etter vurdering blant annet på bakgrunn av røntgenbilder.

  Fysioterapibehandlingen vil dreie seg om hvilke forholdsregler som må tas, og tips og råd for bruk av korsettet. Målet med behandlingen er at barnet skal føle seg tryggere på egen situasjon mens det bruker korsettet.

  1. Før

   Behandling med fysioterapi krever ingen forberedelser.

  2. Under

   Fysioterapeuten vil snakke med dere om bruk av korsettet, og om øvelser som skal gjøres daglig for å unngå muskelplager underveis i behandlingen.

   Aktivitet

   Ungdommen skal være i så normal aktivitet som mulig selv om det bruker korsett. Korsettet skal brukes minst 23 timer i døgnet for at behandlingen skal være optimal. Fysisk aktivitet skal, der det er mulig, utføres med korsettet på, men om korsettet er til hinder for aktiviteten tas det av. Det er svært viktig å være fysisk aktiv i korsettperioden. Slik opprettholder barnet god muskulær funksjon. Det viktigste er at ungdommen finner aktiviteter de trives med, og fortsetter i disse. Det er ingen aktiviteter som frarådes.

   Pust

   Korsettet er stramt, og i starten kan det føles ubehagelig å puste ”normalt”. Dette blir bedre etter hvert. Vær nøye på å trekke pusten dypt, og pust med magen.

   Generelle råd
   • Ungdommen trenger hjelp til å få av og på korsettet. På skole eller i arbeid er det lurt å få venn/venninne eller en voksen til å hjelpe med dette, slik at korsettet blir satt riktig på.
   • Blir ungdommen svett, er det viktig å ta av korsettet og skifte trøye slik at det ikke blir gnagsår.
   Hvor lenge varer behandlingen?

   Det er satt av 30 minutter til konsultasjon her på sykehuset.

   Skole

   Noen ungdommer blir på sykehuset i så lang tid at det registreres fravær og/eller det går ut ut over skolegangen. Da er det viktig å sjekke ut tilbudet på sykehuset der du er, om det finnes sykehusskole.

  3. Etter

   Ungdommen blir kalt inn til kontroll hver 6. måned. Ved konsultasjon her på sykehuset vil behovet for oppfølgning av fysioterapeut vurderes. Da er vi på sykehuset behjelpelig med å finne og/eller informere lokal fysioterapeut for videre oppfølgning lokalt.

   Tips til øvelser hjemme

   1. AvspenningStå med armene langs siden. Trekk pusten dypt og løft skuldrene. Hold stillingen i 3 sekunder. Slipp ned til utgangsstilling og pust ut.

   Avspenning

   2. Bevegelighet skuldreBeveg skuldrene rolig i sirkel. Først fremover, så bakover.

   Bevegelighet skuldre

   3. Stabilitet skulderbueStå med armene hengende ned. Trekk skulderbladene sammen og hold 3 sekunder. Slapp av.

   Stabilitet skulderbue

   4. HoldningStram sete og mage. Rett deg opp i ryggen og ”ut” av korsettet uten å heve skuldrene. Hold stillingen og fokuser på å puste normalt.

   Holdning

  Vær oppmerksom

  Det er ingen fare forbundet med fysioterapien, eller å bruke korsett. Korsettbruk kan medføre noe ubehag eller sårhet, som beskrevet over.

  Gå til Skoliose hos ungdom - fysioterapi ved korsettbehandling

  Skole

  Noen blir på sykehuset i så lang tid at det går ut ut over skolegangen. For ungdom i skolealder er det viktig å sjekke ut tilbudet om lokal sykehusskole for unngå unødig fravær.

  Spør oss på sykehuset hvordan et pedagogisk tilbud kan tas i vare på best måte, i samarbeid med skolen på hjemstedet. Ved Oslo universitetssykehus er det skoletilbud flere steder, også på Rikshospitalet.

Vær oppmerksom

Det er ingen fare forbundet å bruke korsett, men det kan medføre noe ubehag eller sårhet, som beskrevet over.

Gå til Skoliose hos ungdom - korsettbehandling

Hvis korsettbehandling ikke gir ønsket resultat, er det aktuelt å vurdere operasjon.

Les mer om Skoliose hos ungdom - operasjon

Skoliose hos ungdom - operasjon

Ved operasjon avstiver vi de aktuelle områdene av ryggen.

Hvis ryggskjevheten blir stor, er det sannsynlig at den vil øke videre etter at du er utvokst. Dette kan gi betydelige plager, og hos noen kan det påvirke hjerte- og lungefunksjon. I tillegg kan store ryggskjevheter gi redusert funksjon, smerte og redusert selvbilde.

Du opereres derfor for å redusere ryggskjevheten og samtidig hindre videre forverring av skoliosen.

Hvis du driver toppidrett og skal opereres for skoliose må du snakke med kirurgen spesielt om dette.

 1. Før

  Faste

  Før operasjonen/undersøkelsen må du faste. Hvis du ikke møter fastende, kan det hende vi må avlyse/utsette timen.

  De siste 6 timene før operasjon/undersøkelse skal du ikke spise mat eller drikke melk/melkeprodukter. Barn kan få morsmelkerstatning inntil 4 timer før operasjon/undersøkelse, og morsmelk inntil 3 timer før. De siste 2 timene skal du unngå tyggegummi, drops, snus og røyk, fordi dette kan øke mageinnhold og magesyre.

  Frem til 2 timer før operasjon/undersøkelse kan voksne drikke klare væsker. Barn kan drikke klare væsker frem til 1 time før. Klare væsker er: Vann, saft, juice uten fruktkjøtt, brus, te og kaffe uten melk. Alle kan svelge medisiner med et lite glass vann inntil 1 time før. Du kan pusse tenner og skylle munnen når som helst.

  Mat og melk/melkeprodukter: Stoppes 6 timer før Klare væsker, tyggegummi, drops, snus og røyk: Stoppes 2 timer før Klare væsker, barn: Stoppes 1 time før

  Hvis du likevel har spist eller drukket utenom de tidene som står her må personalet få vite det. Før enkelte inngrep skal du drikke en bestemt mengde næringsdrikk. Strengere regler kan være nødvendig for noen. Det får du i så fall beskjed om.

  Oppmøte på sykehuset

  Ved ankomst sykehuset blir møtes du av en sykepleier, fysioterapeut, lege og anestesilege.

  Som en del av forberedelsene må du ta blodprøve og foreta andre undersøkelser som for eksempel røntgen, veiing, måling, blodtrykk, dusjing med mer.

  Dagen består av en del venting, så ta med noe å lese på eller aktivisere deg med.

  Er du over 16 år bestemmer du selv om mor/far eller andre pårørende skal være med på samtale med oss.

  Er du under 18 år kan du ha med deg en foreldre eller ett verge, som får være med deg under oppholdet.

  Dere vil få beskjed om tidspunktet for operasjonen så fort operasjonsprogrammet er klart i løpet av ettermiddagen.

 2. Under

  En forelder får følge deg opp til operasjonsstuen, og vil kunne være hos deg til du har fått narkose. En fra sengeposten følger dere.

  Operasjonen foregår i full narkose, så du vil ikke kjenne noe til det som gjøres.

  Ved operasjon settes det inn skruer i ryggvirvlene eller kroker festet til ryggvirvelen.

  Disse skruene eller krokene gjør det mulig å rette skjevheten i ryggen. Når det som er mulig å rette ut er på plass, vil vi låse skruene eller krokene fast til staver av metall langs hver siden av ryggsøylen din. Det skjeve området av ryggen stives så av.

  Hos de fleste vil så skruene og stavene stå inne resten av livet.

  Hva skjer etter operasjonen?

  Rett etter operasjonen blir du liggende på oppvåkningen til du er våken og smerter er under kontroll før du blir hentet til "intermediær" på sengeposten. Intermediær er en overvåkningsstue med flere sengeplasser.

  På intermediær vil det alltid være en eller to sykepleiere tilstede hele døgnet, og du vil være på denne stuen så lenge det er behov for det. Mens ungdommen ligger på intermediær vil foreldrene få tildelt rom på foreldreovernatting. Vanligvis blir du liggende 1 natt på intermediær før du kommer tilbake på sengerom i løpet av dagen, og her vil blir frem til du reiser hjem.

  Liggetid på sykehus, medisiner og utstyr

  Du vil bli liggende på sykehus i 1 til 4 dager, hvis det ikke oppstår komplikasjoner underveis. Du får daglig legevisitt i ukedagene, på helg får du legevisitt ved behov. Det vil bli tatt blodprøver om det er behov for det.

  Du vil få blodfortynnende medisiner som sprøyteform så lenge du er innlagt, for å forhindre blodpropp.

  Smertelindring gis som tabletter, eventuelt intravenøst ved behov. Noen kan få smertelindring i form av spinalbedøvelse under operasjonen, og dette kan gi litt nedsatt følelse og nummenhet i ryggen. Når bedøvelsen går ut vil følelsen komme tilbake. Etter operasjonen vil du ha behov for blant annet utstyr som urinkateter, arteriekran, sentralt venekater, perifert venekanyle, og eventuelt sårdren. Disse fjernes så raskt det ikke er behov for utstyret lenger.

  Aktivitet/trening på sykehuset

  Du kan komme opp og sitte på sengekanten og/eller stå allerede fra ettermiddagen på operasjonsdagen sammen med sykepleier fra sengeposten. Fysioterapeuten vil komme til deg etter frokost dagen etter operasjonen. Du vil trene sammen med fysioterapeutene minst 2 ganger på dagtid, og med sykepleier på kveldstid.

  Skole

  Noen blir på sykehuset i så lang tid at det går ut ut over skolegangen. For ungdom i skolealder er det viktig å sjekke ut tilbudet om lokal sykehusskole for unngå unødig fravær.

  Spør oss på sykehuset hvordan et pedagogisk tilbud kan tas i vare på best måte, i samarbeid med skolen på hjemstedet. Ved Oslo universitetssykehus er det skoletilbud flere steder, også på Rikshospitalet.

 3. Etter

  Aktivitetsnivå hjemme

  For de fleste som er operert er det ikke behov for å begrense fysisk aktivitet etter operasjon, men aktivitetene må tilpasses din situasjon. Kontaktidrett fraråder vi i de første 3 til 6 månedene.

  Fysioterapi hjemme etter operasjonen

  Fysioterapeuten vil komme inn til deg første dagen etter operasjonen. Målet er da å trygge deg og de rundt deg på mobilisering og forflytning. Her er tips til program og øvelser anbefalt på hjemstedet:

  Les mer om Skoliose hos ungdom - fysioterapi etter operasjon
  Skoliose hos ungdom - fysioterapi etter operasjon

  Hensikten med operasjon ved skoliose er å rette opp skjevheter i ryggen så godt som mulig. Målet med fysioterapien er å bidra til at du blir selvhjulpen i all forflytning.

  1. Før

   Du får snakke med lege (ortoped), anestesilege, sykepleier og fysioterapeut. Fysioterapeuten gir informasjon om hvordan du skal forholde deg til aktivitet under oppholdet på sykehuset og videre når du kommer hjem.

   Du konfererer med kirurgen om du er operert for skoliose og driver toppidrett.

  2. Under

   Når du våkner etter operasjonen vil du ha en del utstyr koblet til deg. Dette er helt normalt, og er til hjelp for deg etter operasjonen. Du kan ligge som du vil, og det er vanlig å veksle mellom rygg- og sideleie de første dagene. Du vil få hjelp til å snu og forflytte deg ved behov, og veiledning på hvordan du kan mestre dette selv.

   Puste som normalt

   Du skal bevege armer og ben for å sikre god blodsirkulasjon. For å hindre lungekomplikasjoner er det viktig å puste så normalt som mulig. Du vil bli instruert i basal pust, dvs dype innpust (3 x 10 repetisjoner hver våkne time). Det er viktig at du forsøker å hoste opp eventuelt slim, og fysioterapeuten instruerer deg i riktig hosteteknikk.

   Stå og gå

   Vanligvis kommer du opp og sitter på sengekant allerede kvelden på operasjonsdagen, står og går dagen etter operasjonen, og trener i trapp dag to etter operasjonen. De første gangene man er oppe kan man ha behov for støtte (prekestol), men etter hvert vil du ikke trenge hjelpemidler. Du skal gå flere turer daglig. Du kan gå i trapper, sitte på vanlig stol og toalett.

   Etter operasjonen er det vanlig at du kjenner ubehag i forbindelse med at du beveger deg. Dette er helt normalt og det er svært viktig at du tør å være i bevegelse for å forhindre komplikasjoner og gjenvinne normal funksjon så raskt som mulig.

   Balanse og holdning

   Etter operasjonen kan du oppleve at du har et annerledes tyngdepunkt enn tidligere. Du bør derfor jobbe med bevisstgjøring av balanse og holdning, gjerne ved hjelp av et stort speil. Fysioterapeuten vil instruere deg i dette.

   De fleste blir på sykehuset 3-4 dager etter operasjonen. Du kan reise hjem i bil, buss eller med rutefly, avhengig av hvor i landet du kommer fra.

  3. Etter
   Fysisk aktivitet

   Ryggen din tåler vanlig daglig aktivitet, men du skal unngå kontaktidrett og/eller aktiviteter med fare for fall, harde støt og vibrasjoner i 6 måneder. Fra sykehuset får du med deg en erklæring om fritak fra gymnastikk på skolen de første 3 månedene etter operasjonen, og deretter at du må ha tilrettelagt gymnastikk de neste 3 månedene etter det igjen.

   Driver du toppidrett må du konferer med legene som opererte deg hva du tåler.

   Bruk av ergometersykkel, turgåing og svømming er forslag til aktiviteter du kan gjøre etter operasjonen. Fysioterapeuten på sykehuset vil instruere deg i enkle øvelser som du kan gjøre daglig etter at du kommer hjem fra sykehuset.

   Jogging tillates etter 6 uker. Svømming kan du begynne med så snart såret er grodd, ca 3 uker etter operasjonen. Fysioterapi etter utskrivning fra sykehuset vurderes etter behov. Normalt tar det cirka 6-9 måneder før ryggen er tilhelt.

   Bilkjøring tillates, både som passasjer og sjåfør. Du kan begynner å kjøre selv når du slutter å bruke sterke smertestillende medisiner (og hvis du har sertifikat!).

   Kontroll

   Du kommer til kontroll hos fysioterapeut 3 måneder etter operasjon, og hos lege 6 og 12 måneder etter operasjon. På kontrollene får du anledning til å ta opp spørsmål om videre retningslinjer utover det som er skissert her.

   Skole

   Du kan begynne på skolen 1-3 uker etter hjemkomst, eller så fort formen tillater det. Hvis du går i grunnskolen, kan du få hjemmeundervisning i mellomtiden. Du vil også ved behov få dekket drosjetransport til/fra skolen i cirka 3 måneder. Det anbefales to sett med skolebøker. Blir du sliten av å være på skolen hele dagen, bør du ha anledning til å legge deg ned og hvile, eventuelt starte med redusert skoledag.

   Noen blir på sykehuset i så lang tid at det går ut ut over skolegangen. For ungdom i skolealder er det viktig å sjekke ut tilbudet om lokal sykehusskole for unngå unødig fravær.

   Spør oss på sykehuset hvordan et pedagogisk tilbud kan tas i vare på best måte, i samarbeid med skolen på hjemstedet. Ved Oslo universitetssykehus er det skoletilbud flere steder, også på Rikshospitalet.

  Vær oppmerksom

  Det er ingen komplikasjoner forbundet med selve fysioterapien etter operasjonen.

  Gå til Skoliose hos ungdom - fysioterapi etter operasjon

Vær oppmerksom

Det vil alltid være en risiko for infeksjon, skade av ryggmarg/nerver samt problemer relatert til metallstavene eller forankringspunktene. Før, under og etter operasjon gjøres mange tiltak for å redusere denne risikoen.

Gå til Skoliose hos ungdom - operasjon

Oppfølging

Observasjon av skoliose innebærer regelmessige kontroller hos lege, med røntgenundersøkelse. Hyppigheten av kontrollene avgjøres av lege på sykehuset.

Varigheten på oppfølging av skolioser varierer. I de fleste tilfeller vil pasienten følges regelmessig opp frem til er ferdig utvokst.

Det er en egen oppfølging ved korsettbruk, se eget punkt om korsettbehandling.

Det er egen oppfølging etter operasjon, se eget punkt om operasjon ved skoliose.

Skole

Noen  blir på sykehuset i så lang tid at det går ut ut over skolegangen. For ungdom i skolealder er det viktig å sjekke ut tilbudet om lokal sykehusskole for unngå unødig fravær.

Spør oss på sykehuset hvordan et pedagogisk tilbud kan tas i vare på best måte, i samarbeid med skolen på hjemstedet. Ved Oslo universitetssykehus er det skoletilbud flere steder, også på Rikshospitalet.

Helsepersonell

Sjekkliste for utskriving - fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Faresignaler

Vær oppmerksom på faresignaler som er listet opp under det enkelte behandlingsalternativet.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Aktuelt om koronavirus til pasienter og pårørende

Apotek

​Apotek på Rikshospitalet

Du finner sykehusapoteket  i vestibylen like ved hovedinngangen.

Åpningstidene for publikumsavdelingen er
 • mandag til fredag kl. 08.00–17.00
 • lørdag kl. 10.00–14.00
Det kan forekomme avvik i åpningstider i forbindelse med høytider. Se apotekets egne nettsider.​

​Kontakt​

 • Telefon: 23 07 34 09
 • Fax: 23 07 34 11​

Barne- og ungdomsaktiviteter

​Barne- og ungdomsaktiviteter på Rikshospitalet

Dette er noe av aktivitetene som foregår på Rikshospitalet.
 • Natursti
 • Lekeplass 

​​Ungdom​srom:

 • Ungdomsrommet ligger i 1.etasje på Barneklinikken ​(E2.1001).

Fritids​klubb:

 • Mandag og onsdag fra kl 17.00 til​ 19.00 for barn og ungdom i skolealder. Fritidsklubben foregår på ungdomsrommet. Søsken og pårørende er også hjertelig velkommen.

Arrangementer​:​

 • Arrangementer for barn og ungdom. Egne oppslag for aktuelle arrangementer henges opp på alle avdelinger.

Pa​​sientb​​ibliotek:

 • Biblioteket ligger i 1. etasje mellom hovedinngangen og Barneklinikken. Her kan man låne bøker, filmer og spillutstyr (spillkonsoller og spill).
Trimrom:
 • Under personalkantina i B-avsnittet ligger trimrommet.
Lekerom:
 • Alle de store barnepostene har egne flotte lekerom og førskolelærer som jobber på posten. 
 • I Barneklinikkens vestibyle er det en lekekrok med klatrevegg og myke puter til å bygge med. Denne kan brukes av alle.​
Musikkterapi:​​
 • Musikkstund ved musikkterapeutene OUS: Samspill og lek med instrumenter, tirsdager klokken 11.15–12.00 i 3. etasje, Barneklinikken. 
 • Musikk i Vaktskiftet ved musikkterapeutene OUS: torsdager fra kl. 14.30 i Vestibylen 1. etasje, Barneklinikken. ​
Sykehusklovner​:
 • Sykehuset har egne sykehusklovner mandag til torsdag hver uke.
 • Klovnene går rundt på huset og er innom faste barneposter. De kan også komme på besøk til deg hvis du vil det. Kanskje er du redd eller gruer deg veldig? Da kan kanskje sykehusklovnene gjøre at du føler deg litt bedre.
 • Vil du vite mer om klovnene, kan du be en av oss som jobber her om å ta kontakt med Barneprogrammet ved ragnhild.hals@rikshospitalet.no

Besøk og permisjon

​Besøk og permisjon

 • Unngå besøk fra 08.00–15.30, da utredning og behandling ​foregår.
 • Besøkstider finner du p​å en tavle på sengeposten. Besøk utenom dette avtales med personalet.
 • Permisjoner avklares med behandlingsansvarlig lege.

Bibliotek

Deichman OUS Rikshospitalet

Deichman Etat, Oslo kommune har ansvaret for driften av Pasientbiblioteket på Rikshospitalet.​

Du finner biblioteket i Rikshospitalets 1. etasje, mellom Barneklinikken og Glassgata – like ved kafèen.

Hvem kan lå​ne?

Pasientbiblioteket kan benyttes av pasienter (også dagpasienter), pårørende og ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS). Vi leverer bøkene på rommet til pasienter som selv ikke kan besøke biblioteket.

Hv​​a kan du låne?

Bøker, lydbøker, tegneserier, tidsskrifter, film (DVD), musikk, CD- og DVD-spillere og spillmaskiner med tilhørende spill. I biblioteket er det også en PC med tilgang til internett, som pasienter og pårørende kan benytte seg av.

Åpningstider​

 • Mandag: 11.00–16.00
 • Tirsdag: 11.00–16.00
 • Onsdag: 11.00–14.00
 • Torsdag: 11.00–16.00
 • Fredag: 11.00–14.00
 • Lørdag og søndag stengt
 • Ferietid og helligdager se bibliotekets egne internettsider. Rikshospitalet - Deichman.no

Kontakt​​​

Telefon: 23 07 46 40

E-post: deichman.rikshospitalet@deb.oslo.kommune.no

Følg pasientbiblioteket på Facebook

Blomster og gaver

​Blomster og gaver på Rikshospitalet

Ved Rikshospitalet er det mulig å kjøpe blomster og gaver i kiosken ved hovedinngangen.

Noen sengeposter tillater ikke blomster på rommene. Sjekk med den avdlingen du skal til, om de tillater blomster på rommet.​

Butikk i nærheten

​Dagligvarebutikk nært Rikshospitalet

Det ligger ikke dagligvarebutikker i umiddelbar tilknytning til sykehusområdet.

Nærmeste Kiwi finnes på John Colletts Plass, tre trikkestopp unna Rikshospitalet og Gaustad. Dette er det beste alternativet for besøkende som ikke har bil, eller som ikke ønsker å gå et stykke for å komme til butikken.

Ved Ullevål stadion, i gangavstand fra sykehuset, ligger det flere dagligvarebutikker – blant annet Kiwi og Coop. Her er det gode parkeringsmuligheter.

På Vinderen er det også gode handlemuligheter og cafeer. Elleve minutter gåavstand, eller du kan ta T-banen et stopp fra Gaustad (sju minutter). Forøvrig gode parkeringsmuligheter om du kjører (ut av bomringen).

Inne i Sogn studentby ligger det en Rema1000. Her er det gode parkeringsmuligheter.

Endre time

​Hvis du har fått innkallingsbrev fra sykehuset på helsenorge.no, kan du nå sende beskjed direkte til avdelingen hvis du trenger et nytt tidspunkt for timen eller ønsker å avbestille timen din. ​​Foresatte (med foreldreansvar) til barn under 16 år kan gjøre dette på vegne av barna. ​

Du får denne muligheten når du åpner innkallingsbrevet i din innboks på helsenorge.no, der du har tilgang til en svarknapp. Du kan bruke svarknappen for å gi beskjed om at oppsatt tid ikke passer. Det betyr at du i stedet for å ringe til sykehuset kan gi beskjed digitalt hvis du trenger å endre tidspunkt eller ønsker å avbestille timen din.

Du må si i fra senest 24 timer før for å unngå å måtte betale gebyr for timen som ikke passet.

Tjenesten er tilgjengelig for alle som har samtykket til full tilgang på helsenorge.no og har registrert seg som bruker der. 

Hvis du mottar innkallingsbrevet på Digipost, e-Boks eller som papirpost må du fortsatt ringe til avdelingen for å endre eller avbestille timen din. Kontaktopplysninger til avdelingen finner du i brevet eller via våre nettsider i oversikten Avdelinger A-Å

Sikker kan​​al for kontakt med sykehuset

Du kan se dialogen i ditt personlige helsearkiv på helsenorge.no og i dokumentoversikten i pasientjournal.

Foreldreovernattingen

Dette er et tilbud til foreldre med barn under 18 år som er innlagt på sykehuset. Avdelingen der pasienten ligger er ansvarlige for å bestille rom.
Vi holder til i gamle Gaustad Hotell, rett ved trikkeholdeplassen. 

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Frisør

​Frisør på Rikshospitalet

Rikshospitalet har dame- og herrefrisør i korridoren mellom Kvinne- og barneklinikken og hovedinngangen. Frisørbesøk på avdelingen kan ordnes.

Salong Aqua åpningstider: 09.00–17.00.

Telefon: 23 07 46 90.

Det formidles også bestilling av parykk.

Hotell

​Hotell på Rikshospitalet

Det vil ikke lenger være mulig å overnatte på Gaustad hotell for pasienter og pårørende. Oslo universitetssykehus vil sørge for alternativ overnatting. Det vil fortsatt være mulig å spise frokost, lunsj og middag på Gaustad hotell. ​

​Alternativ overnatting

Oslo universitetssykehus sørger for alternativ overnatting ved:
Alternativt: Thon Hotell Ullevål Stadion

Bestilling, endring og kansellering gjøres via avdelingene på Oslo universitetssykehus eller direkte til hotellet. Du får tildelt overnatting basert på ønske og kapasitet på hotellene. ​

Transport til og fra​

Transport til og fra Rikshospitalet blir ivaretatt av resepsjonen på hotelle​t.

​Pasienthotell

Pasienthotell ​er et tilbud for pasienter og deres pårørende. Tilbudet er beregnet på pasienter som er selvhjulpne og som er til poliklinisk- og/eller dagbehandling. Tilbudet gjelder ikke for pasienter som er innskrevet ved sykehuset.

Ledsagere til pasienter og andre gjester kan også bo på hotellet, så fremt det er ledig kapasitet.

Det er også mulig å leie møtelokaler.

Kontakt resepsjon og bookingen​

Pasientreiser

Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.

Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

Internett

​Internett på Rikshospitalet

Det er fri, kodeløs internettilgang på sykehuset.

Biblioteket har en PC med internettilgang som er tilgjengelig for pasienter/pårørende.

Kafe, kantine og kiosk

​Kafé, kantine og kiosk på Rikshospitalet

På Rikshospitalet kan pasienter, pårørende og andre besøkende få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider):

Kiosken i Hovedinngangen

 • Mandag til fredag: 06.30–18.00.
 • Lørdag til søndag: 12.00–18.30.

Kaféen i Hovedinngangen

 • Mandag til fredag: 06.30–18.00.
 • Lørdag til søndag: 09.00–18.30.

​Person​alkantina (bak resepsjonen)

 • Mandag til fredag: 07.00–17.30 (kun ansatte og pasienter og pårørende med rekvisisjon).
 • Lørdag til søndag: 10.00–17.00 (åpent for alle).

Restauranten på Gaustad hotell 

Mandag til fredag:

 • Frokost: 07.00–09.00
 • Lunsj: 12.00–13.00
 • Middag: 16.00–18.00

Helg- og helligdager:

 • Frokost: 08.00–10.00
 • Lunsj: 12.00–13.00
 • Middag: 16.00–18.00

Kontakt

Telefon: 23 25 24 00.

Restauranten er åpen også mellom hovedmåltidene, og da er det mulig å få kjøpt drikke og diverse småretter.

Hotellets kafè og kiosk er bemannet hele døgnet. Her får man kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

Kart over Rikshospitalet

​Kart over Rikshospitalet

Medisinliste

​Pasienter bør ha med oppdatert medisinliste ved innleggelse.

Nyttige ting pasienten bør ha med seg ved innleggelse

Ta med gode sko, behagelige klær,  toalettmappe og hjelpemidler

Parfyme og allergier

​Det frarådes å anvende parfyme på sykehus. Sterke lukter medfører alvorlig ubehag hos mange og allergiske reaksjoner hos noen. Ikke bruk parfyme når du skal på sykehus, hverken som pasient eller besøkende.

Parkering

Parkering på Rikshospitalet​

På Rikshospitalet er det gode muligheter for å parkere i parkeringshuset (hovedparkeringen) som ligger rundt 250 meters gange fra hovedinngangen – ned mot Esso-stasjonen.

Adkomsttorget

På torget foran hovedinngangen er det forbudt å parkere, men kortest mulig stans for av- og påstigning er tillatt. Ikke kjør inn på torget hvis du ikke har spesielt behov for det, da det kan være dårlig fremkommelighet. Plassen benyttes hovedsakelig til utrykningskjøretøy, til varelevering og som holdeplass for Helsebussekspressen samt av-/påstigning.

Korttidsgarasje

Under adkomsttorget er det en garasje med parkeringsplasser beregnet for kortest mulig parkering. Maksimal tillatt parkeringstid er to timer, til en høyere takst enn ellers i sykehuset.

I denne garasjen finnes det også 15 plasser for forflytningshemmede, med maksimalt tillatt parkeringstid fire timer. Forflytningshemmede kan parkere uten avgift, så lenge den maksimalt tillatt parkeringstiden overholdes.

Ved eiendomsseksjonen

På nordsiden av Rikshospitalet, ved Eiendomsseksjonen, finnes korttidsparkeringsplasser og en billettautomat. 

 • EasyPark-kode: 3006.

Pasienthotellet

Det finnes reserverte plasser for forflytningshemmede utenfor Pasienthotellet. Andre gjester ved hotellet henvises om å bruke parkeringshuset.

Foreldreparkering

Rikshospitalet har et begrenset antall parkeringsplasser til disposisjon for foreldre/foresatte eller ledsagere. De kan parkere uten avgift på ansattparkeringen (P1–P3), dersom barnet er under 18 år og er innlagt på sykehuset.

 • Vis bekreftelse på foreldreparkering i hovedresepsjonen. Bekreftelsen finner du i innkallingsbrevet.
 • Resepsjonen er betjent mellom kl. 07.00–21.00 mandag til fredag og 10.00–20.00 lørdag og søndag.
 • Resepsjonen fyller ut elektronisk parkeringstillatelse for perioden (periode a maks. 14 dager) pasienten er innlagt på sykehuset
 • Du trenger ikke parkeringstillatelse i frontruten. Ditt registreringsnummer blir elektronisk registrert, og du får en kvittering på sms dersom du legger igjen ditt mobiltelefonnummer.
 • Allerede betalt parkering refunderes ikke av sykehuset.

For barn som er til poliklinisk eller dagbehandling, må man selv legge ut for parkering og søke refusjon fra Pasientreiser.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller EasyPark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere utendørs benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du et betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.

Slik gjør du: 

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
 2. Reserver et beløp.
 3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
 4. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.

Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste – transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

Priser 2023

 • 46 kr per time
 • 290 kr per døgn
 • 975 kr per uke
 • 75 kr per time, kortidsgarasjen maks. 2 timer​
EasyPark-koder:
 • Rikshospitalet langtid, EasyPark-kode: 3012
 • Kortidsgarasjen, EasyPark-kode: 3000
 • Eiendom ved f-avsnittet, EasyPark-kode: 3006

Gjelder alle dager og hele døgnet.​

Kontakt

Generelle henvendelser:

Klager​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkerings.info eller per brev til

Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Merk Kontrollsanksjon – Parkering.

Fra 1. januar 2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260

Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen.

Postkasse

​Postkasse på Rikshospitalet

Postkasse finnes ved hovedinngangen, bygg B1.

Røyking

​Røyking på Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus er et røykfritt sykehus. Røyking må kun skje i røykeskuret ved nedgangen til korttidsparkeringen.  

Sykehusskole

​Sykehusskolen på Rikshospitalet

Sykehusskolen på Rikshospitalet finner du på Barneklinikken E1.

Sykehusskolen har egne lærere og egne rom på sykehuset. Det kan være godt å komme ut av sykehusavdelingen og tenke på noe av det du vanligvis gjør. Hvis du ikke kan komme til skolerommet, kan du få undervisning på pasientrommet.  

Sykehusskolen er annerledes enn skolen din hjemme. Her er det ikke klasser. På Rikshospitalet betyr det at barn og ungdom fra ulike klassetrinn i grunnskolen og videregående skole kan få undervisning i det samme rommet.

På sykehusskolen får du en egen kontaktlærer som har ansvaret for å følge deg opp. Hun/han tar kontakt med skolen din for å finne ut hva de andre jobber med, og hva som kan være gode læringsmål for deg mens du er pasient.

Åpningstider

 • Mandag: 09.30–12.30.
 • Tirsdag til torsdag: 09.30–12.30 og 13.30–15.30.
 • Fredag: 09.30–12.30 og 13.30–15.00.

Skolen holder åpent høst- og vinterferie.

Sykehusvert

​I 2015 gikk startskuddet for tjenesten Sykehusvert ved Oslo universitetssykehus. Pensjonister med røde vester er tilstede ved hovedinngangen på Ullevål, Aker (bygg 2) sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Deres oppgave er å hjelpe pasienter, pårørende og besøkende å finne fram på sykehuset.

Sykehusver​​tens oppgaver

 • Være synlige i miljøet og yte service til pasienter, pårørende og besøkende.
 • Følge og vise vei til poliklinikker, sengeposter, radiologisk undersøkelse, blodgivning osv.
 • Informere om andre tilbud ved sykehuset.

Sykehusvertene stiller opp frivillig. De er pensjonister og de fleste er tidligere ansatte ved OUS. Alle har fått opplæring, slik at de har kunnskap om hvor enheter holder til i byggene.

Sykehusvertene kan selv avgjøre hvor ofte de vil bidra. De får gratis lunsj, parkering og mulighet til å delta på ulike sosiale arrangementer.

Ønsker du å bli sykehuservert på Radiumhospitalet og Ake​r?

Vi ønsker først og fremst å rekuttere de som er pensjonister med ledig tid på dagtid og ønsker å gjøre noe for andre.

Det kan være en fordel å ha jobbet ved OUS, men det er ingen nødvendighet.

For øyeblikket er det ikke behov for flere sykehusverter på Ullevål og Rikshospitalet.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med May Hemstad:

Tolk

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Tro og livssyn

​Sykehuskirke på Rikshospitalet

Kirken i glassgaten er alltid åpen. Her kan du sitte i stillhet. Du kan også tenne lys,be eller skrive ned det du har på hjertet hvis du vil at vi skal be for deg eller andre.

Kirken er i avdeling C2, rom 1034.  

Kapell på Rikshospitalet

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros-og livssyn.

Kapellet er i A2, rom 1034. 

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn.

Verdisaker

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?