Skoliose hos ungdom

Behandlingsprogram, Seksjon for ryggdeformiteter - Rikshospitalet

Les mer om Skoliose
Informasjon fra helsenorge.no

Skoliose

Skoliose er en sideveis skjevhet i ryggen. Det finnes flere ulike former for skoliose, og behandlingen avhenger av alvorlighetsgraden.

Skoliose kan være medfødt eller oppstå i barne- og ungdomsårene. I mange tilfeller er årsaken ukjent, men ryggskjevheten kan også skyldes underliggende nevrologisk og/eller muskulær sykdom.

Mindre skolioser behøver ofte ikke behandles, men kan kreve regelmessig oppfølging og kontroll. Ved større skolioser er ofte operasjon eller annen behandling nødvendig.

Her beskrives de ulike formene for skoliose.

Medfødt skoliose

​Medfødt skoliose er et resultat av unormal eller manglende utvikling av ryggen i fosterlivet. Unormal eller manglende vekst i deler av ryggvirvelen kombinert med normal vekst i resten av ryggvirvelen kan føre til at ryggen blir deformert.

Symptomer på medfødt skoliose

Avhengig av misdannelsen i ryggvirvlene, kan ryggsøylen bli deformert sideveis (skoliose), få økt forover-krumming (kyfose) eller bakover-krumming (lordose). Ryggen er ofte i tillegg rotert. Flere av disse feilstillingene vil ofte være tilstede samtidig, og føre til mer kompleks deformitet.

Ryggskjevheten kan opptre sammen med andre misdannelser i indre organ og/eller muskel- og skjelettsystemet. Alle barn med medfødt skoliose skal undersøke hjerte og nyre.

Skoliosen kan i noen tilfeller bli oppdaget i fosterlivet eller i spedbarnsalderen.

Manglende lungeutvikling, pusteproblemer og lungesvikt
En misdannelse i brystkassen kan påvirke normal lungeutvikling. Brystkassen omfatter ryggraden, ribbeina og brystbeinet. En misdannelse her kan innebære unormal utvikling av ribbein, lunge og/eller pustemuskulatur.

Lungeutviklingen og pustemekanismen er avhengig av normale forhold, og en misdannelse i brystkassen kan få alvorlige følger, som manglende lungeutvikling, pusteproblemer og lungesvikt i ung alder. Dette er avhengig av graden av misdannelsen.  

Årsaker til medfødt skoliose

Misdannelsen oppstår svært tidlig i svangerskapet, og årsaken er ikke kjent.

Hvordan stilles diagnosen?

Det gjøres en standard screeningstest ved at barnet bøyer seg fremover. Ved skoliose vil det være forskjell i ribbeinenes form på hver side. Selve diagnosen baserer seg på undersøkelse av barnet og funn fra røntgen, CT, ultralyd og/eller MR.

Hvordan behandles medfødt skoliose?

Barnet går til regelmessige kontroller med røntgen for å kontrollere utviklingen og eventuelle forverringer av skjevheten.

Korsett
Korsettbehandling er et tilbud til barn som ikke er utvokst, der ryggskjevheten øker. Korsettet kan hindre videre utvikling av skoliosen, men virker generelt ikke korrigerende på skjevheten. Korsettet skal normalt benyttes 23 timer i døgnet. Hvor lenge korsettbehandlingen varer vil variere. Faktorer som spiller inn er hvor mye barnet har igjen å vokse når skoliosen oppdages, og hvor stor skjevheten er.

Operasjon
Operasjon vil være aktuelt ved stor grad av skjevhet, omfattende deformitet av ryggen eller brystkassen, eller utvikling av nevrologiske tilstander. Operasjonene har som mål å redusere ugunstig vekst av ryggsøylen. I tillegg til å kontrollere og korrigere skjevheten og brystveggen gjennom vekstperioden kan det være aktuelt å fjerne alvorlige misdannelser, og/ eller rette opp og avstive av deler av ryggsøylen.

Hvordan er forløpet?

Det er vanskelig å forutsi hvordan skoliosen vil utvikle seg ettersom barnet vokser. Det er derfor viktig at barnet går til regelmessige kontroller på sykehus, spesielt de første barneårene og i ungdomsårene når skjelettet utvikler seg raskest. Behandlingsopplegg som har som mål å kontrollere utvikling av ryggen er langt og omfattende. Medfødt skoliose opptrer ofte sammen med andre misdannelser eller sykdommer, og grad av dette vil også ha innvirkning på forløpet.

Les mer om Skoliose (helsenorge.no)

Innledning

Henvisning og vurdering

Ved mistanke om skjevhet i ryggen kan egen lege kontaktes. Legen skal henvise pasienten til ortopedisk vurdering ved nærmeste sykehus.

Ved behov for videre oppfølging eller behandling henvises pasienten videre til spesialistsykehus. Enkelte pasienter kan i samråd med spesialistsykehus følges opp ved eget sykehus.

Vi oppfordrer til å leve familie- og hverdagslivet så normalt som mulig i ventetiden frem til henvisningen er behandlet og pasienten har fått time til vurdering på sykehuset.

Henvisninger til Oslo universitetssykehus sendes til henvisningsmottaket

1. Utredning

Pasienten blir kalt inn til undersøkelse hos lege som er spesialist i skoliose. Det blir tatt røntgenundersøkelse av ryggen, som gjennomføres stående eller sittende.
I enkelte tilfeller kan det også være aktuelt med CT og/eller MR undersøkelse. Behovet for disse undersøkelsene blir vurdert av spesialist på sykehuset. 


2. Behandling

Behov for videre oppfølging og behandling blir vurdert på bakgrunn av funn på røntgenundersøkelsen, og eventuelt CT og MR-undersøkelsene. Plan for videre oppfølging og eventuelt behandling blir lagt på den første konsultasjonen på sykehuset.

Les mer om Skoliose hos ungdom - operasjon

Skoliose hos ungdom - operasjon

Hvis ryggskjevheten blir stor, er det sannsynlig at den vil øke videre etter at du er utvokst. Dette kan gi betydelige plager, og hos noen kan det påvirke hjerte- og lungefunksjon. I tillegg kan store ryggskjevheter gi redusert funksjon, smerte og redusert selvbilde. Du opereres derfor for å redusere ryggskjevheten og samtidig hindre videre forverring av skoliosen.

Ved operasjon avstiver vi de aktuelle områdene av ryggen.

 1. Før

  Ved ankomst sykehuset blir møtes du av en sykepleier, fysioterapeut, lege og anestesilege.

  Som en del av forberedelsene må duta blodprøve og foreta andre undersøkelser som for eksempel røntgen, veiing, måling, blodtrykk, dusjing med mer.

  Dagen består av en del venting, så ta med noe å lese på eller aktivisere deg med.

  Er du over 16 år bestemmer du selv om mor/far eller andre pårørende skal være med på samtale med oss.

  Er du under 18 år kan du ha med deg en foreldre eller ett verge, som får være med deg under oppholdet.

  Operasjonen må skje på tom mage slik at du må være fastende fra kl 00.00 operasjonsdagen (du kan drikke klare væsker (vann, saft, juice uten fruktkjøtt eller te) inntil 2 timer før operasjonen).

 2. Under

  Operasjonen foregår i full narkose, så du vil ikke kjenne noe til det som gjøres.

  Ved operasjon settes det inn skruer i ryggvirvlene eller kroker festet til ryggvirvelen. Disse gir mulighet for å rette skjevheten i ryggen, før disse låses fast til staver av metall langs hver siden av ryggsøylen. Det skjeve området av ryggen stives så av. Hos de fleste vil så skruene og stavene stå inne resten av livet.

  Obs: Det vil alltid være en risiko for infeksjon, skade av ryggmarg/nerver samt problemer relatert til metallstavene eller forankringspunktene. Før, under og etter operasjon gjøres mange tiltak for å redusere denne risikoen.

 3. Etter

  For de fleste som er operert er det ikke behov for å begrense fysisk aktivitet etter operasjon, men aktivitetene må tilpasses din situasjon. Kontaktidrett fraråder vi i de første 3 til 6 månedene.

Vær oppmerksom

Det vil alltid være en risiko for infeksjon, skade av ryggmarg/nerver samt problemer relatert til metallstavene eller forankringspunktene. Før, under og etter operasjon gjøres mange tiltak for å redusere denne risikoen.

Gå til Skoliose hos ungdom - operasjon Fellesinnhold spesialisthelsetjenesten

Les mer om Skoliose hos ungdom - fysioterapi etter operasjon

Skoliose hos ungdom - fysioterapi etter operasjon

Hensikten med operasjon ved skoliose er å rette opp skjevheter i ryggen så godt som mulig. Målet med fysioterapien er å bidra til at du blir selvhjulpen i all forflytning.

 1. Før

  Du får snakke medlege (ortoped), anestesilege, sykepleier og fysioterapeut. Fysioterapeuten gir informasjon om hvordan du skal forholde deg til aktivitet under oppholdet på sykehuset og videre når du kommer hjem.

  Les om operasjonen her:

 2. Under

  Når du våkner etter operasjonen vil du ha en del utstyr koblet til deg. Dette er helt normalt, og er til hjelp for deg etter operasjonen. Du kan ligge som du vil, og det er vanlig å veksle mellom rygg- og sideleie de første dagene. Du vil få hjelp til å snu og forflytte deg ved behov, og veiledning på hvordan du kan mestre dette selv.

  Puste som normalt

  Du skal bevege armer og ben for å sikre god blodsirkulasjon. For å hindre lungekomplikasjoner er det viktig å puste så normalt som mulig. Du vil bli instruert i basal pust, dvs dype innpust (3 x 10 repetisjoner hver våkne time). Det er viktig at du forsøker å hoste opp eventuelt slim, og fysioterapeuten instruerer deg i riktig hosteteknikk.

  Stå og gå

  Vanligvis kommer du opp og sitter på sengekant allerede kvelden på operasjonsdagen, står og går dagen etter operasjonen, og trener i trapp dag to etter operasjonen. De første gangene man er oppe kan man ha behov for støtte (prekestol), men etter hvert vil du ikke trenge hjelpemidler. Du skal gå flere turer daglig. Du kan gå i trapper, sitte på vanlig stol og toalett.

  Etter operasjonen er det vanlig at du kjenner ubehag i forbindelse med at du beveger deg. Dette er helt normalt og det er svært viktig at du tør å være i bevegelse for å forhindre komplikasjoner og gjenvinne normal funksjon så raskt som mulig.

  Balanse og holdning

  Etter operasjonen kan du oppleve at du har et annerledes tyngdepunkt enn tidligere. Du bør derfor jobbe med bevisstgjøring av balanse og holdning, gjerne ved hjelp av et stort speil. Fysioterapeuten vil instruere deg i dette.

  De fleste blir på sykehuset 4 dager etter operasjonen.Du kanreise hjem i bil, buss eller med rutefly, avhengig av hvor i landetdu kommer fra.

 3. Etter

  Fysisk aktivitet

  Ryggen din tåler vanlig daglig aktivitet, men duskalunngå kontaktidrett i 6 mnd. Du vil få med erklæring om tilrettelagt gymnastikk på skolen. Bruk av ergometersykkel, turgåing og svømming kan være alternativer. Du oppfordres til å gjennomføre disse aktivitetene også i det daglige.

  Svømming kan du begynne med så snart såret er grodd, ca 3 uker etter operasjonen. Det er vanligvis ikke behov for fysioterapi etter utskrivning fra sykehuset. Normalt tar det ca. 6-9 mnd før ryggen er tilhelt.Bilkjøring tillates, både som passasjer og sjåfør. Du kan begynner å kjøre selv når du slutter å bruke sterke smertestillende medisiner (og hvis du har sertifikat!)

  Skole

  Du kan begynne på skolen 1-3 uker etter hjemkomst, eller så fort formen tillater det. Hvis du går i grunnskolen, kan du få hjemmeundervisning i mellomtiden. Du vil også ved behov få dekket drosjetransport til/fra skolen i ca. 3 mnd. Det anbefales to sett med skolebøker. Blir du sliten av å være på skolen hele dagen, bør du ha anledning til å legge deg ned og hvile, evt. starte med redusert skoledag.

  Kontroll

  Du kommer til kontroll hos fysioterapeut3 måneder etter operasjon, og hos lege6 og 12 måneder etter operasjon. På kontrollene får du anledning til å ta opp spørsmål om videre retningslinjer utover det som er skissert her.

Gå til Skoliose hos ungdom - fysioterapi etter operasjon Fellesinnhold spesialisthelsetjenesten

Les mer om Skoliose hos ungdom - korsettbehandling

Skoliose hos ungdom - korsettbehandling

Målet med korsettbehandling er først og fremst å hindre forverring av ryggskjevheten. Korsettbehandling kan være aktuelt så lenge du er i vekst, og dette vurderes av spesialist.

Ved mindre ryggskjevhet, kan det være aktuelt med korsettbehandling av ryggen.

 1. Før

 2. Under

  En ortopediingeniør tar mål av deg og tilpasser korsettet i samarbeid med lege.

  Du må så komme tilbake på dagtid i tre-fire dager for tilpassing av korsettet. Kommer du langveis fra, får du overnatte sammen med forelder eller verge på pasienthotellet. Fysioterapeuten informerer deg om aktivitet ved bruk av korsett.

 3. Etter

  Barnet må vanligvis til regelmessige røntgenundersøkelser og kontroll .

Vær oppmerksom

Det er vanlig at korsettet er litt ubehagelig i starten til man er vant med å bruke det., og noen barn opplever ubehag etter måltider. Dette er vanligvis den første perioden etter oppstart med korsett.

Gå til Skoliose hos ungdom - korsettbehandling Fellesinnhold spesialisthelsetjenesten

3. Oppfølging

Observasjon av skolioser innebærer regelmessige kontroller hos lege med røntgenundersøkelse. Hyppigheten av kontrollene avgjøres av lege på sykehuset.

Ved korsettbruk er det vanlig med kontroll hos lege med røntgenundersøkelse hver 6. måned. I forkant av kontrollene er det viktig at pasienten tar korsettet sitt av kvelden før og sover uten slik at ryggskjevheten kan måles riktig uten korsett.

Varigheten på oppfølging av skolioser varierer. I de fleste tilfeller vil pasienten følges regelmessig opp frem til er ferdig utvokst.

Sjekkliste for utskriving - fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Faresignaler

Kontaktinformasjon

Seksjon for ryggdeformiteter Rikshospitalet
E-post
Postadresse


Oslo universitetssykehus HF
Ortopedisk avdeling Rikshospitalet,
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Rikshospitalet
Besøksadresse
Sognsvannsveien 20(Kart)
0372 Oslo
Telefon
Sentralbord 915 02 770 , 23 07 00 00

Praktisk informasjon

Apotek

​Apotek på Rikshospitalet

Du finner sykehusapoteket  i vestibylen like ved hovedinngangen

Åpningstidene for publikumsavdelingen er
mandag-fredag kl 08.00-17.00.

Det kan forekomme avvik i åpningstider i forbindelse med høytider.
Konferer med apotekets egne nettsider:
https://sykehusapotekene.no/steder/oslo-rikshospitalet

Tlf: 23 07 34 00

Fax: 23 07 34 10

Barne- og ungdomsaktiviteter

​Barne- og ungdomsaktiviteter på Rikshospitalet

Dette er noe av aktivitetene som foregår på Rikshospitalet:

 • Natursti
 • Lekeplass og ballnett
 • Spill
 • Ungdomsrom
  Ungdomsrommet ligger i 1.etasje på Barneklinikken (E2.1001).
 • Monday ungdomssklubb
 • Onsdagsklubben
 • Pasientbibliotek
  Biblioteket ligger i 1.etasje mellom hovedinngangen og Barneklinikken.
 • Trimrom
  Under personalkantina i B-avsnittet ligger trimrommet.
 • Lekerom
  Alle de store barnepostene har egne flotte lekerom og førskolelærer som jobber på posten. I Barneklinikkens vestibyle er det en lekekrok med klatrevegg og myke puter til å bygge med. Denne kan brukes av alle.
 • TV/dvd-utlån
  Det er TV på alle rom. Mange barneposter har Playstation og dvd-maskiner som lånes ut. Dette kan også lånes på Pasientbiblioteket.
 • Musikkterapi
  Sykehuset har to musikkterapeuter. De har felles musikkstunder i D-avsnittet av Glassgaten på mandager fra kl. 13.30 - 14.00, og på Barneklinikken i 3. etasje hver tirsdag fra kl. 11.15 -12.00. Det er også musikk i Barneklinikkens vestibyle hver torsdag fra kl. 14.30 - 15.30.
 • Sykehusklovner
  Sykehuset har egne sykehusklovner. Hver tirsdag og onsdag får vi besøk av sykehusklovnene.

Klovnene går rundt på huset og er innom faste barneposter. De kan også komme på besøk til deg hvis du vil det. Kanskje er du redd eller gruer deg veldig? Da kan kanskje sykehusklovnene gjøre at du føler deg litt bedre.

Vil du vite mer om klovnene, kan du be en av oss som jobber her om å ta kontakt med Barneprogrammet ved ragnhild.hals@rikshospitalet.no

Besøk og permisjon

​Besøk og permisjon

 • Unngå besøk fra 08.00 - 15.30, da utredning og behandling
  foregår.
 • Besøkstider finner du på en tavle på sengeposten. Besøk utenom dette avtales med personalet.
 • Permisjoner avklares med behandlingsansvarlig lege.

Bibliotek

​Pasientbibliotek på Rikshospitalet

Deichmanske bibliotek har ansvaret for driften av Pasientbiblioteket på Rikshospitalet.

Du finner biblioteket i Rikshospitalets 1. etasje, mellom Barneklinikken og Glassgata - like ved kafèen.

Hvem kan låne?

Pasientbiblioteket kan benyttes av pasienter (også dagpasienter), pårørende og ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS). Vi leverer bøkene på rommet til pasienter som selv ikke kan besøke biblioteket.

Hva kan du låne?

Bøker, lydbøker, tegneserier, tidsskrifter, film (DVD), musikk, CD- og DVD-spillere og spillmaskiner med tilhørende spill.
I biblioteket er det også en PC med tilgang til internett, som pasienter og pårørende kan benytte seg av.

Åpningstider

Mandag: 10 - 18
Tirsdag:  10 - 16
Onsdag: 10 - 18
Torsdag: 10 - 18
Fredag:  10 - 16
Lørdag:  10 – 15   (NB! Stengt lørdager i juni, juli og august)

Kontakt
Telefon: 23 07 46 40
Epost:    deichman.rikshospitalet@deb.oslo.kommune.no

Følg pasientbiblioteket på Facebook

Blomster og gaver

Blomster og gaver på Rikshospitalet

Ved Rikshospitalet er det mulig å kjøpe blomster og gaver i Narvesenkiosken i hovedinngangen, bygg B1

 

 

Butikk i nærheten

​Dagligvarebutikk nært Rikshospitalet

Det ligger ikke dagligvarebutikker i umiddelbar tilknytning til sykehusområdet.

Nærmeste Kiwi finnes på John Colletts Plass, 3 trikkestopp unna Rikshospitalet/Gaustad. Dette er det beste alternativet for besøkende som ikke har bil, eller som ikke ønsker å gå et stykke for å komme til butikken.

Ved Ullevål stadion, i gangavstand fra sykehuset, ligger det flere dagligvarebutikker - blant annet Kiwi og Coop. Her er det gode parkeringsmuligheter.

Vinderen er det også gode handlemuligheter og cafeer. Elleve minutter gåavstand, eller du kan ta T-banen et stopp fra Gaustad (sju minutter). Forøvrig gode parkeringsmuligheter om du kjører (ut av bomringen).

Inne i Sogn studentby ligger det en Rema1000. Her er det gode parkeringsmuligheter.

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Frisør

​Frisør på Rikshospitalet

Rikshospitalet har dame- og herrefrisør i korridoren mellom Kvinne- og barneklinikken og hovedinngangen. Frisørbesøk på avdelingen kan ordnes.

Salong Aqua åpningstider: 9-17
Tlf. 23 07 46 90

Det formidles også bestilling av parykk.

Hotell

​Hotell på Rikshospitalet

Gaustad hotell er et tilbud for pasienter og deres pårørende. Tilbudet er beregnet på pasienter som er selvhjulpne og som er til poliklinisk- og/eller dagbehandling ved Gaustad sykehus eller Rikshospitalet. Tilbudet gjelder ikke for pasienter som er innskrevet ved sykehuset.  

Ledsagere til pasienter og andre gjester kan også bo på hotellet, så fremt det er ledig kapasitet.

Det er også mulig å leie møtelokaler.

Om hotellet
Hotellet på Gaustad har 124 rom , enkelt og dobbelt, samt connectingrom og handicaprom. Alle rommene har bad med dusj, WC og hårføner, kjøleskap, telefon for utgående samtaler, internettilgang og TV. Det er heis, døgnåpen resepsjon, bagasjerom, møterom  og restaurant med alle rettigheter. Parkeringshus i tilknytning til Rikshospitalet.

Kontakt resepsjon
Ring: 23 25 24 00
Faks: 23 25 24 05
E-postadresse: gaustad.hotell@medirest.no

Booking/reservasjon
Ring: 23 25 24 00
Faks: 23 25 24 05
E-postadressen til resepsjonen er: gaustad.booking@medirest.no

Pasientreiser
Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Pasientreiser

Internett

​Internett på Rikshospitalet

For å bruke internett på Rikshospitalet må du ha med egen PC. Området ved automatkantinen bak Hovedresepsjonen i 1. etg. (Glassgata) er trådløst og er tilgjengelig for pasienter. Du får kode ved å henvende deg i hovedresepsjonen.

Biblioteket har en PC med internettilgang som er tilgjengelig for pasienter/pårørende. Du har også tilgang til Internett hos Lærings- og mestringssenteret, samt i vestibylen på Kvinne- og barneklinikken.

Kafe, kantine og kiosk

​Kafè, kantine og kiosk på Rikshospitalet

På Rikshospitalet kan pasienter, pårørende og andre besøkende få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider):

Kiosken i Hovedinngangen
Mandag-fredag 06:30-22:00
Lørdag-søndag 09:00-20:00

Kaféen i Hovedinngangen
Mandag-fredag 06:30-22:00
Lørdag-søndag 09:00-20:00

Automatkantina (bak resepsjonen)
Myntautomater med diverse mat, drikke og snacks. Åpent hele døgnet.

Personalkantina (bak resepsjonen)
Mandag-fredag 07:00-17:30 (kun ansatte og pasienter/pårørende med rekvisisjon)
Lørdag-søndag 10:00-17:00 (åpent for alle)

Restauranten på Gaustad hotell
Frokost 07:00-09:30
Lunsj 11:45-13:30
Middag 16:30-18:30
Kveldsmat 19:00-20:00
Tlf 23 25 24 00

Restauranten er åpen også mellom hovedmåltidene, og da er det mulig å få kjøpt drikke og diverse småretter.

Kart over Rikshospitalet

​Kart over Rikshospitalet

Se kart i pdf

Se kart i Google Maps

Minibank

​Minibank på Rikshospitalet

Minibank finnes ved poliklinikk for prøvetaking ved hovedresepsjonen, i bygg B1.

Parkering

Parkering på Rikshospitalet 

På Rikshospitalet er det gode muligheter for å parkere i parkeringshuset (hovedparkeringen) som ligger rundt 250 meters gange fra hovedinngangen – ned mot Esso-stasjonen.

Adkomsttorget

På torget foran hovedinngangen er det forbudt å parkere, men kortest mulig stans for av- og påstigning er tillatt. Ikke kjør inn på torget hvis du ikke har spesielt behov for det, da det kan være dårlig fremkommelighet. Plassen benyttes hovedsakelig til utrykningskjøretøy, til varelevering og som holdeplass for Helsebussekspressen samt av/påstigning.

Korttidsgarasje

Under adkomsttorget er det en garasje med parkeringsplasser beregnet for kortest mulig parkering. Maksimal tillatt parkeringstid er to timer, til en høyere takst enn ellers i sykehuset.
I denne garasjen finnes det også 15 plasser for forflytningshemmede, med maksimalt tillatt parkeringstid fire timer. Forflytningshemmede kan parkere uten avgift, så lenge den maksimalt tillatt parkeringstiden overholdes.

Ved eiendomsseksjonen

På nordsiden av Rikshospitalet, ved Eiendomsseksjonen, finnes korttidsparkeringsplasser og en billettautomat. EasyPark-kode: 3006

Pasienthotellet

Det finnes reserverte plasser for forflytningshemmede utenfor Pasienthotellet. Andre gjester ved hotellet henvises om å bruke parkeringshuset.

Foreldreparkering

Ledsagere til inneliggende pasienter som er under 18 år gamle, parkerer uten avgift på ansattparkeringen (P1-P3). Behandlende klinikk gir rekvisisjon som kan leveres i resepsjonen. Du blir tildelt en parkeringstillatelse via parkeringssystemet og har dermed ikke behov for å vise frem tillatelse i bilens frontrute.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller Easypark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere utendørs benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du et betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.

Slik gjør du: 
1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
2. Reserver et beløp.
3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
4. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.
Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Betaling ved mobiltelefon

Parkeringen startes og stoppes ved hjelp av SMS eller EasyPark-appen. Du betaler derfor bare for den tiden du trenger. Dette gjør det enkelt å overholde betalingsplikten dersom besøket varer lenger enn du forventet. Følg anvisningene på skilter ved automatene slik at du får riktig takstgruppe. Easypark-kode: 3012

Priser for parkering fra 1.januar 2019

Parkeringstid kan kjøpes for 40 kroner per time (maksimal kostnad 260 koner per døgn) på alle automater og alle p-hus med langtidsparkering. Ukeskort selges for 890 kroner på automatene i p-husene. Alle priser vil være skiltet ved automatene.

Korttidsgarasjen: 66 kroner per time, maks to timer. Avgiftstid: Alle dager og hele døgnet. EasyPark-kode: 3000

Kontakt

Generelle henvendelser:
parkering@oslo-universitetssykehus.no
Tlf: 23027000

Henvendelser om kontrollavgifter:
kontrollavgift@oslo-universitetssykehus.no

Fra 1.1.2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260
Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen

Se kart over  Rikshospitalet

Postkasse

​Postkasse på Rikshospitalet

Postkasse finnes ved hovedinngangen, bygg B1.

Rom til bruk for tros- og livssynsritualer

​Sykehuskirke på Rikshospitalet

Kirken i glassgaten er alltid åpen. Her kan du sitte i stillhet. Du kan også tenne lys,be eller skrive ned det du har på hjertet hvis du vil at vi skal be for deg eller andre.

Kirken er i avdeling C2, rom 1034.  

Kapell på Rikshospitalet

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros-og livssyn.

Kapellet er i A2, rom 1034. 

Røyking

Røyking på Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus er et røykfritt sykehus. Røyking må kun skje i røykeskuret ved nedgangen til korttidsparkeringen.  

Sykehusskole

​Sykehusskolen på Rikshospitalet

Sykehusskolen på Rikshospitalet finner du på Barneklinikken E1.

Sykehusskolen har egne lærere og egne rom på sykehuset. Det kan være godt å komme ut av sykehusavdelingen og tenke på noe av det du vanligvis gjør. Hvis du ikke kan komme til skolerommet, kan du få undervisning på pasientrommet.  

Sykehusskolen er annerledes enn skolen din hjemme. Her er det ikke klasser. På Rikshospitalet betyr det at barn og ungdom fra ulike klassetrinn i grunnskolen og videregående skole kan få undervisning i det samme rommet.

På sykehusskolen får du en egen kontaktlærer som har ansvaret for å følge deg opp. Hun/han tar kontakt med skolen din for å finne ut hva de andre jobber med, og hva som kan være gode læringsmål for deg mens du er pasient.

Åpningstider:
Mandag: 09.30 - 12.30
Tirsdag - torsdag: 09.30 - 12.30 og 13.30 - 15.30
Fredag: 9.30 - 12.30 og 13.30-15.00

Skolen holder åpent høst- og vinterferie.

Sykehusvert

​I 2015 gikk startskuddet for tjenesten Sykehusvert ved Oslo universitetssykehus. Pensjonister med røde vester er tilstede ved hovedinngangen på Ullevål, Aker (bygg 2) sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Deres oppgave er å hjelpe pasienter, pårørende og besøkende å finne fram på sykehuset.


Sykehusvertens oppgaver:
•Være synlige i miljøet og yte service til pasienter, pårørende og besøkende.
•Følge og vise vei til poliklinikker, sengeposter, radiologisk undersøkelse, blodgivning osv.
•Informere om andre tilbud ved sykehuset


Sykehusvertene stiller opp frivillig. De er pensjonister og de fleste er tidligere ansatte ved OUS. Alle har fått opplæring, slik at de har kunnskap om hvor enheter holder til i byggene.

Sykehusvertene kan selv avgjøre hvor ofte de vil bidra. De får gratis lunsj, parkering og mulighet til å delta på ulike sosiale arrangementer.

 
Ønsker du å bli sykehuservert på Radiumhospitalet og Aker?

Vi ønsker først og fremst å rekuttere de som er pensjonister med ledig tid på dagtid og ønsker å gjøre noe for andre.
Det kan være en fordel å ha jobbet ved OUS, men det er ingen nødvendighet.

For øyeblikket er det ikke behov for flere sykehusverter på Ullevål og Rikshospitalet.


Kontaktinformasjon

Ta kontakt med May Hemstad på tlfnr 480 27 736 eller e-post: sykehusvert@ous-hf.no

Tolk

Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.  

For mer informasjon om tolk:  Tolkesentralen

Verdisaker

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.